ခပ ၉: ေမတၱသုတ္

၁။ ၿငိမ္းေအးေသာ နိဗၺာန္သို႔ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၍ (ေနလိုေသာ) အက်ဳိးစီးပြါး၌ လိမၼာေသာသူသည္ (ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စည္းကမ္းနည္းလမ္းကို) ျပဳက်င့္အပ္၏- က်င့္စြမ္းႏိုင္ရမည္၊ ကိုယ္ႏႈတ္ ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား ေကာင္းစြာ ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ ဆိုဆံုးမ လြယ္ရမည္၊ စိတ္ထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရမည္၊ လြန္ကဲျမင့္ေမာက္ေသာ မာနမရွိရာ။

၂။ ပစၥည္းေလးပါး၌ ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည္၊ ေမြးျမဴလြယ္ရမည္၊ အမႈကိစၥ နည္းပါးရမည္၊ ဝန္က်ဥ္းေပါ့ပါးေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိရမည္၊ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိရမည္၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိရမည္၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ၾကမ္းတမ္းျခင္း မရွိရာ၊ ဒါယကာတို႔၌ တပ္မက္မႈ ကင္းရမည္။

၃။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕စြပ္စြဲႏိုင္မည့္ ဒုစ႐ိုက္ကို စိုးစဥ္းအနည္းငယ္မွ်လည္း မျပဳက်င့္ရာ၊ (ဤစည္းကမ္းနည္းလမ္းကို လိုက္နာရမည္)။ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္သည္ ေဘးကင္းကုန္သည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။

၄။ ႂကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံုကုန္ေသာ (ထြက္သက္ဝင္သက္ရွိ) သတၱဝါ (ထြက္သက္ ဝင္သက္မဲ့) သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း, ထိတ္လန္႔တတ္ေသာ (ပုထုဇဥ္) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း, စိတ္ဓာတ္ခိုင္ခံ့ေသာ (ရဟႏၲာ) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း, ရွည္ေသာ (ကိုယ္ရွိေသာ) သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း, ႀကီးေသာ (ကိုယ္ရွိေသာ) သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း, အလတ္စားကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း, ပုတိုေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း, ေသးဖြဲ သိမ္ေမြ႕ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း, ဆူၿဖဳိးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း။

၅။ ျမင္ဖူးေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မျမင္ဖူးေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အေဝး၌ ေနေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အနီး၌ ေနေသာ သတၱဝါတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပုထုဇဥ္ ေသကၡပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းကာင္း ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔သည္ ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။

၆။ တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ကို အမ်က္မထြက္ပါေစလင့္၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာ၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရန္လိုေသာ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေထမဲ့ျမင္မျပဳပါေစလင့္၊ အခ်င္းခ်င္း ဆင္းရဲမႈကို အလိုမရွိပါေစလင့္။

၇။ မိခင္သည္ ရင္၌ျဖစ္ေသာတစ္ဦးတည္းသားကို အသက္ရွင္ေစရန္ အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ဘိသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႔၌ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားရာ၏။

၈။ အထက္ (ဘဝဂ္) ေအာက္ (အဝီစိ) ဖီလာ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း မရွိေသာ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ကင္းေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားရာ၏။

၉။ ငိုက္မ်ည္းျခင္းကင္း၍ ရပ္ေနသမွ် သြားေနသမွ် ထိုင္ေနသမွ် ေလ်ာင္းေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဤ (ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ) သတိကို ပြါးမ်ားအံ့ဟု ေဆာက္တည္ရာ၏။ ဤသာသနာေတာ္၌ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ သတိျဖင့္ေနျခင္းကို ျမတ္ေသာ ေနျခင္း ‘ျဗဟၼဝိဟာရ’ ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ ေဟာေတာ္မူကုန္၏။

၁ဝ။ (ထိုေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေသာသူသည္ ) သကၠာယဒိ႒ိသို႔လည္း မကပ္မူ၍ (ေလာကုတၱရာ) သီလရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဝတၳဳကာမတို႔၌ တပ္မက္တြယ္တာမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္သည္ရွိေသာ္ အမိဝမ္း၌ တစ္ဖန္ (ပဋိသေႏၶ) ေနျခင္းသို႔ မေရာက္ေတာ့ေပဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေမတၱသုတ္ ၿပီး၏။

ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။