ဒန ၂၀: မဟာသမယသုတ္

၃၃၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ငါးရာမွ်ေသာ အလံုးစံုရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားစြာႏွင့္အတူ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ (စၾကာဝဠာတစ္ေထာင္စီရွိေသာ) ေလာကဓာတ္တိုက္ ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း ရဟန္းသံဃာကိုလည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝးလာေရာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ေနေသာ ျဗဟၼာေလးဦးတို႔အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏-

”ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ငါးရာမွ်ေသာ အလံုးစံုရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားစြာႏွင့္အတူ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ (စၾကာဝဠာ တစ္ေထာင္စီရွိေသာ) ေလာကဓာတ္တိုက္ ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္တို႔သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာကိုလည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝးလာေရာက္ကုန္၏။ ငါတို႔သည္လည္းျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ အသီးသီး ဂါထာတစ္ပုဒ္စီ ရြတ္ဆိုရမူေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

၃၃၂။ ထိုအခါ ထိုျဗဟၼာ (ေလးဦး) တို႔သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ေကြးေသာလက္ကို ဆန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ေသာ လက္ကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္းဤအတူ သုဒၶါဝါသ ျဗဟၼာဘံုမွ ကြယ္ခဲ့၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားေပၚလာကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုျဗဟၼာ တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ဦးေသာျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏အထံေတာ္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”(အသွ်င္ဘုရား) မဟာဝုန္ေတာ၌ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ စု႐ံုးလာၾကသျဖင့္ အစည္းအေဝး ႀကီးျဖစ္လ်က္ ရွိေနပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ (ကိေလသာရန္သူတို႔) မေအာင္ႏိုင္ေသာ သံဃာေတာ္ ကိုဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ဤတရားသဘင္ အစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္ ပါကုန္၏”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးေသာ ျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”(အသွ်င္ဘုရား) ထို (အစည္းအေဝး) ၌ ရဟန္းတို႔သည္ မိမိစိတ္ကို တည္ၾကည္ေစလွ်က္ ေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳထားပါကုန္၏၊ ရထားထိန္းသည္ (ျမင္းဇက္) ႀကဳိးတို႔ကို ကိုင္၍ ထိန္းသကဲ့သို႔ ပညာရွိ့ (ရဟန္း) တို႔သည္ ဣေႁႏၵတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေတာ္မူၾကပါကုန္၏”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးေသာ ျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”(အသွ်င္ဘုရား) ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ဆံုးမထားၿပီးျဖစ္၍ တဏွာကင္းလ်က္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ထိုရဟႏၲာငယ္တို႔သည္ (ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတည္းဟူေသာ) ခလုတ္တံသင္းႏွင့္တံခါး က်ည္မင္းတုပ္ကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ (ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတည္းဟူေသာ) တံခါးတိုင္ကို ႏုတ္၍ လွည့္လည္သြားလာေနၾကကုန္၏”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးေသာ ျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”(အသွ်င္ဘုရား) ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္သူ အားလုံးတို႔သည္ အပါယ္ ဘံုသို႔မေရာက္ၾကပါကုန္လတၱံ႕၊ လူ႕ခႏၶာကို စြန္႔ပယ္၍ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကပါကုန္ လတၱံ႕”ဟု (ရြတ္ ဆို၏)။

 

နတ္အစည္းအေဝး

၃၃၃။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ (စၾကာဝဠာတစ္ေထာင္စီရွိေသာ) ေလာကဓာတ္ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာကိုလည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝးလာေရာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အတိတ္ကာလ၌ ပြင့္ေတာ္မူကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ လက္ထက္ေတာ္၌လည္း ယခု ငါ၏ လက္ထက္၌ကဲ့သို႔ ဤမွ်အတိုင္း အရွည္ရွိေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ စည္းေဝးခဲ့ၾကကုန္ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ အနာဂတ္ကာလ၌ ပြင့္ေတာ္မူလတၱံ႕ကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ လက္ထက္ေတာ္၌လည္း ယခု ငါ၏ လက္ထက္၌ကဲ့သို႔ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ရွိေသာနတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ စည္းေဝးၾကကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏ အမည္တို႔ကို ေျပာၾကားေပအံ့၊ ရဟန္းတို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏ အမည္တို႔ကို ေၾကျငာေပအံ့၊ ရဟန္းတို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏ အမည္တို႔ကို ေဟာၾကားေပအံ့၊ ထိုစကားကို နာၾကားၾကေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကေလာ့၊ ေဟာျပေပအံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏။

၃၃၄။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏-

(ရဟန္းတို႔) ဂါထာဖြဲ႕၍ ေဟာၾကားေပအံ့၊ အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္ ဘုမၼစိုးနတ္တို႔ မွီဝဲေနထိုင္ရာျဖစ္ေသာ ထိုထိုအရပ္ကို မွီ၍ ေနကုန္၏၊ ေတာင္ေခါင္းကို မွီ၍ ေန ကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ တည္ ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ ထိုမ်ားစြာေသာရဟန္းတို႔သည္ ၾကက္သီးေမြးညင္းမွ် ထျခင္း မရွိမူ၍ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ တစ္းပါးတည္းကိန္းေအာင္းေလ့ရွိကုန္၏၊ ျဖဴစင္ ေသာ စိတ္ရွိ၍ ေနာက္က်ဳကင္းလ်က္ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ တပည့္သာဝက ငါးရာေက်ာ္တို႔သာသနာေတာ္ဝယ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၾကသည္ကို သိေတာ္မူ၍၊ ရဟန္း တို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔ေရွး႐ႈလာေရာက္လ်က္ ရွိကုန္၏၊

ထို (နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္း) တို႔ကို (ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ျဖင့္) သိကုန္ေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔ သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမကို ၾကားနာရ၍ (သိျခင္းငွါ) အားထုတ္ ကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔အား နတ္ျဗဟၼာတို႔ကို ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နတ္ျဗဟၼာတစ္ရာကို ျမင္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ ေသာ ရဟန္းတို႔သည္တစ္ေထာင္ကို အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ခုနစ္ေသာင္းကို အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နတ္ျဗဟၼာ့တစ္သိန္းကို ျမင္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နတ္ျဗဟၼာအနႏၲကို ျမင္ကုန္၏၊ အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုးတို႔သည္ နတ္ျဗဟၼာတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ရဟန္းတို႔၏ အသီးသီးျမင္ပံု) အလံုးစံုကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ပိုင္းျခားမွတ္သားေတာ္မူၿပီး လွ်င္ သာသနာေတာ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တပည့္သာဝကာတို႔အား မိန္႔ေတာ္ မူ၏-

ရဟန္းတို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ ေရွးရႈလာေရာက္လ်က္ ရွိကုန္၏၊ ထို (နတ္ျဗဟၼာအေပါင္း) တို႔ကို (ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ျဖင့္) သိကုန္ေလာ့၊ ယင္းနတ္ျဗဟၼာတို႔ ကို သင္တို႔အားဂါထာျဖင့္ အစဥ္အတိုင္း ငါ ေျပာၾကားေပအံ့။

၃၃၅။ (ရဟန္းတို႔) ေျမ၌ တည္ကုန္ေသာ ကပိလဝတ္ျပည္ကို မွီ၍ ေနကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ထိုခုနစ္ ေထာင္ေသာနတ္တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ဟိမဝႏၲာေတာင္၌ ေနကုန္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ေျခာက္ေထာင္ေသာနတ္တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာလာေရာက္ကုန္၏။ သာတာဂိရိေတာင္၌ ေနကုန္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ သံုးေထာင္ေသာနတ္တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာအျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဤတစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေသာ နတ္တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ေဝႆာမိတၱေတာင္၌ ေနကုန္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ငါးရာ ေသာ နတ္တို႔သည္မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေဝပုလႅေတာင္၌ ေနေသာ ကုမ႓ီရနတ္ (စစ္သူႀကီး) ကို အသိန္း မကေသာ နတ္တို႔သည္ျခံရံခစားကုန္၏၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ေနေသာ ထိုကုမ႓ီရနတ္ (စစ္သူႀကီး) သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္၏။

၃၃၆။ အေရွ႕အရပ္ကို အုပ္စိုးေသာ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔၏အရွင္ ဓတရ႒နတ္မင္းႀကီး သည္ မ်ားေသာအျခံအရံရွိ၏။ ထို (နတ္မင္းႀကီး) ၏ သားေတာ္တို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဣႏၵ အမည္ရွိေသာသားေတာ္တို႔သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအ ေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလာေရာက္ကုန္၏။ ေတာင္အရပ္ကို အုပ္စိုးေသာ ကုမ႓ဏ္တို႔၏အရွင္ ဝိ႐ူဠႇက နတ္မင္းႀကီးသည္ မ်ား ေသာ အျခံအရံရွိ၏။ ထိုနတ္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္တို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဣႏၵ အမည္ရွိေသာသားေတာ္တို႔သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္း အေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလာေရာက္ကုန္၏။ ့အေနာက္အရပ္ကို အုပ္စိုးေသာ နဂါးတို႔၏အရွင္ ဝိ႐ူပကၡ နတ္မင္းႀကီးသည္ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိ၏။ ထိုနတ္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္တို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဣႏၵ အမည္ရွိေသာသားေတာ္တို႔သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္း အေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလာေရာက္ကုန္၏။ ေျမာက္အရပ္ကို အုပ္စိုးေသာ နတ္ဘီလူးတို႔၏ အရွင္ကုေဝရနတ္မင္းႀကီးသည္ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိ၏။ ထို (နတ္မင္းႀကီး) ၏ သားေတာ္တို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဣႏၵ အမည္ရွိေသာသားေတာ္တို႔သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္း အေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလာေရာက္ကုန္၏။ အေရွ႕အရပ္၌ ဓတရ႒နတ္မင္းႀကီး၊ ေတာင္အရပ္၌ ဝိ႐ူဠႇကနတ္မင္းႀကီး၊ အေနာက္ အရပ္၌ဝိ႐ူပကၡနတ္မင္းႀကီး၊ ေျမာက္အရပ္၌ ကုေဝရနတ္မင္းႀကီး။ ထိုနတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔သည္ ထက္ဝန္းက်င္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌အလြန္ေတာက္ပကုန္လ်က္ ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ တည္ရွိကုန္၏။

၃၃၇။ ထို (နတ္မင္းႀကီး) တို႔၏ ကြၽန္ယံုေတာ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ပရိယာယ္မာယာမ်ား ကုန္ေသာလွည့္စားတတ္ကုန္ေသာ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတတ္ကုန္ေသာ မာယာနတ္ ကုေဋ႑ဳနတ္ ဝိေဋ႑ဳနတ္ဝိဋဳစၥနတ္ ဝိဋဳဋနတ္ႏွင့္ တကြ –

စႏၵနနတ္ ကာမေသ႒နတ္ ကိႏၷိဃ႑ဳနတ္ နိဃ႑ဳနတ္တို႔သည္ လာေရာက္ ကုန္၏၊ ပနာဒနတ္ၾသပမညနတ္ ရထားထိန္းမာတလိနတ္ စိတ ၱမည္ေသာ ဂႏၶဗၺ နတ္ ေသနမည္ေသာ ဂႏၶဗၺနတ္စိတၱေသနမည္ေသာ ဂႏၶဗၺနတ္ နဠရာဇာနတ္ ဇနဝသဘနတ္ ပၪၥသိခနတ္ တိမၺ႐ုနတ္သူရိယ ဝစၧသာနတ္သမီး။ ဤ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဂႏၶဗၺနတ္) တို႔သည္လည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ နတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္းနတ္မင္းႀကီးတို႔ႏွင့္ အတူ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္း အေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလာေရာက္ကုန္၏။

၃၃၈။ ထိုမွတစ္ပါး နာဂသအိုင္၌ေနေသာ နဂါးတို႔ႏွင့္ ေဝသာလီ၌ ေနေသာ နဂါး တို႔သည္နဂါးပရိသတ္ႏွင့္ အတူ လာေရာက္ကုန္၏၊ ကမၸလမည္ေသာနဂါး အႆတရမည္ေသာ နဂါးႏွင့္ပယာဂဆိပ္၌ေနေသာ နဂါးတို႔သည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အတူ လာေရာက္ကုန္၏။ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ယမုနာျမစ္၌ေနေသာ နဂါးတို႔ႏွင့္ ဓတရ႒အမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ နဂါးတို႔သည္လာေရာက္ကုန္၏၊ ဧရာဝဏ္ဆင္ေျပာင္ႀကီးမည္ေသာ ထိုနတ္သား သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္ကုန္၏။ အၾကင္ဂဠဳန္တို႔သည္ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) နဂါးမင္းတို႔ကို အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ ဖမ္းယူ ႏိုင္ကုန္၏၊ နတ္ကဲ့သို႔အာႏုေဘာ္ရွိကုန္၏၊ (အမိဝမ္းႏွင့္ ဥခြံတြင္းမွ) ႏွစ္ႀကိမ္ ေမြးဖြားရကုန္၏၊ အေတာင္ ရွိကုန္၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ မ်က္စိအျမင္ ရွိကုန္၏၊ စိၾတသုပဏၰ အမည္ရွိကုန္၏ ထိုဂဠဳန္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ေတာအုပ္ အလယ္သို႔ ေရာက္လာကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဂဠဳန္ေဘးမွ ၿငိမ္းေအာင္ ျပဳေတာ္မူသျဖင့္ နဂါးတို႔ အားေဘးကင္းေလ၏၊ နဂါးႏွင့္ ဂဠဳန္တို႔သည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ေခၚေဝၚေျပာဆိုလ်က္ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။

၃၃၉။ ဝရဇိန္လက္နက္ရွိေသာ သိၾကားမင္းကို စစ္႐ႈံးသျဖင့္ သမုဒၵရာကို မွီ၍ ေနရကုန္ေသာ အသူရာတို႔သည္ သိၾကားမင္း၏ ညီေနာင္တို႔ပင္ ျဖစ္ကုန္၏၊ တန္ခိုးႀကီးကုန္၏၊ အျခံအရံမ်ားကုန္၏။ ကာလကၪၥအသူရာတို႔သည္ ႀကီးမား၍ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္းလ်က္လာကုန္၏။ ဒါနေဝဃသမည္ေသာ (ေလးသမား) အသူရာ ေဝပ စိတၱိအသူရာ သုစိတၱိအသူရာပဟာရာဒအသူရာတို႔သည္ မာရ္နတ္သားႏွင့္ တကြ လာေရာက္ကုန္၏။ အားလံုးပင္ ေဝေရာစအမည္ရွိကုန္ေသာ ဗလိအသူရာႀကီး၏သားတစ္ရာတို႔သည္ ဗလိအသူရာစစ္တပ္ကိုလက္နက္တပ္ဆင္ၿပီးလွ်င္ ရာဟုအသူရိန္ႀကီးထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ သင့္အား ေကာင္းျခင္းမဂၤလာ (ျဖစ္ပါေစသတည္း)၊ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ သြားရန္အခ်ိန္တန္ပါၿပီဟုေျပာဆိုကုန္၏။

၃၄ဝ။ ထိုအခါ၌ အာေပါနတ္ ပထဝီနတ္ ေတေဇာနတ္ ဝါေယာနတ္ ဝ႐ုဏနတ္ ဝါရဏနတ္ေသာမနတ္တို႔သည္ ယသနတ္ႏွင့္တကြ လာေရာက္ကုန္၏၊ အျခံအရံ မ်ားကုန္ေသာ ေမတၱာနတ္က႐ုဏာနတ္တို႔သည္လည္း လာေရာက္ကုန္၏။ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ အား လံုးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲျပားေသာ ဤ နတ္အစုအ႐ုံး ဆယ္ခုတို႔သည္မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ေဝ႑ဳနတ္ သဟလိနတ္ အသမနတ္တို႔ႏွင့္တကြ ယမနတ္ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ လာ ေရာက္ကုန္၏၊ လ၏အျခံအရံျဖစ္ေသာ နတ္တို႔သည္ လနတ္မင္းကို ေရွ႕ထား၍ လာေရာက္ကုန္၏။ ေန၏ အျခံအရံျဖစ္ေသာ နတ္တို႔သည္ ေနနတ္မင္းကို ေရွ႕ထား၍ လာေရာက္ကုန္ ၏၊ ၾကယ္တို႔၏အျခံအရံျဖစ္ၾကကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ၾကယ္နတ္မင္းတို႔ကို ေရွ႕ ထား၍ လာေရာက္ကုန္၏၊ မႏၵဝလာဟကနတ္တို႔သည္လည္း လာေရာက္ကုန္၏။ နတ္တို႔၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာ ေရွ႕၌အလွဴေပးဖူးသည့္ ဝါသဝမည္ေသာ သိၾကား မင္းသည္လည္းလာေရာက္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာအဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ုံးဆယ္ခုတို႔သည္မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး မီးလွ်ံကဲ့သို႔ေတာက္ပေသာ သဟဘူနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ေအာက္မဲညိဳပြင့္ႏွင့္တူေသာအဆင္းရွိကုန္ေသာ အရိ႒ကနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ေရာဇနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း-

ဝ႐ုဏနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း သဟဓမၼနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အစၥဳတနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အေနဇကနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း သုေလယ်နတ္တို႔ သည္လည္းေကာင္း႐ုစိရနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏၊ ဝါသဝ ေနသီ အမည္ရွိေသာ နတ္တို႔သည္လာေရာက္ကုန္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီး ကုန္ေသာအဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ံုး ဆယ္ခုတို႔သည္မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ သမာနနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း မဟာသမာနနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္းမာႏုသနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း မာႏုသုတၱမနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ခိဣာပေဒါသိကနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။ မေနာပေဒါသိကနတ္တို႔သည္ လည္းလာေရာက္ကုန္၏။

ထိုမွတစ္ပါး ဟရိနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ေလာဟိတဝါသီနတ္တို႔သည္လည္း ေကာင္း့လာေရာက္ကုန္၏။ အျခံအရံမ်ားေသာ ပါရဂနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္းမဟာပါရဂနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာအဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ုံး ဆယ္ခုတို႔သည္မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ သုကၠနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ကရ မ႓နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အ႐ုဏနတ္ တို႔သည္လည္းေကာင္းေဝဃနသနတ္တို႔ႏွင့္တကြ လာေရာက္ကုန္၏၊ ၾသဒါတဂယွ မည္ေသာပါေမာကၡနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဝိစကၡဏနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။

သဒါမတၱနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ဟာရဂဇနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အျခံ အရံမ်ားကုန္ေသာမိႆကနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။ အရပ္ မ်က္ႏွာတို႔၌ မိုးရြာေစလ်က္သြားလာေလ့ရွိေသာ ပဇၨဳႏၷနတ္သည္လည္း မိုးထစ္ ခ်ဳန္းေစလ်က္ လာေရာက္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာအဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ံုး ဆယ္ခုတို႔သည္မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ေခမိယနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း တုသိတာ (ျပည္၌ေနေသာ) နတ္တို႔သည္လည္း ေကာင္းယာမာ (ျပည္၌ေနေသာ) နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာက႒ကနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း လမၺီတကနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း လာမေသ႒နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ေဇာတိမည္ေသာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အာသဝ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ပရနိမၼိတ (ဝသဝတၱီ) နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္းလာေရာက္ကုန္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာအဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ုံး ဆယ္ခုတို႔သည္မဟာဝုန္ေတာရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။

အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ထိုေျခာက္က်ိပ္ေသာ နတ္အစုအ႐ုံးတို႔သည္အမည္ အႏြယ္အလိုက္ လာေရာက္ကုန္၏၊ (အမ်ဳိးအမည္) တူေသာ တစ္ပါးေသာ နတ္တို႔သည္လည္းလာေရာက္ကုန္ေသး၏။ပဋိသေႏၶေနျခင္း ကင္းၿပီးေသာ၊ (ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတည္းဟူေသာ) ခလုတ္ တံသင္းမရွိေသာ၊ ၾသဃေလးျဖာမွ ကူးေျမာက္ၿပီးေသာ၊ အာသေဝါတရားမရွိေသာ အရိယသံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္းညစ္ညဴးျခင္းကင္းသည့္ လမင္းသဖြယ္ တင့္ တယ္ေတာ္မူေသာ၊ ၾသဃေလးျဖာမွကူးေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ကုန္အံ့ဟု (ေႂကြးေၾကာ္၍လာကုန္၏)။

၃၄၁။ တန္ခိုးႀကီးမားေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္ကုန္ေသာ သုျဗဟၼာမည္ေသာျဗဟၼာႏွင့္ ပရမတၳမည္ေသာ ျဗဟၼာတို႔သည္ အတူလာေရာက္ ကုန္၏၊ သနကၤုမာရျဗဟၼာႏွင့္တိႆျဗဟၼာတို႔သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္း တို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလာေရာက္ကုန္၏။ လက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ စၾကာဝဠာတစ္ေထာင္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းျဖင့္ စၾကာဝဠာ တစ္ေသာင္းတိုင္ေအာင္အေရာင္အဝါ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစႏိုင္ေသာ ျဗဟၼာတစ္ေထာင္သည္ အစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္၏၊ ျဗဟၼာျပည္၌ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ျဖစ္ေသာ အာႏု ေဘာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႀကီးေသာကိုယ္ရွိေသာ က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဟာ ျဗဟၼာသည္ အျခားျဗဟၼာတစ္ေထာင္ကို လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးလ်က္ တည္၏။ ျဗဟၼာတစ္ေထာင္စီ အသီးသီး အစိုးရကုန္ေသာ မဟာျဗဟၼာဆယ္ဦးတို႔သည္ ဤ အစည္းအေဝးသို႔လာေရာက္ကုန္၏၊ ထိုျဗဟၼာတို႔အနက္ ဟာရိတမည္ေသာ မဟာ ျဗဟၼာသည္လည္း (ျဗဟၼာတစ္သိန္း) ျခံရံလ်က္ လာေရာက္၏။

၃၄၂။ ရဟန္းတို႔ မာရ္နတ္၏ မိုက္မဲပံုကို ႐ႈကုန္ေလာ့၊ သိၾကား မဟာျဗဟၼာတို႔ ႏွင့္တကြေရွး႐ႈလာကုန္ေသာ ထိုနတ္ျဗဟၼာအားလံုးတို႔ဆီသို႔ မာရ္နတ္၏ စစ္သည္ တို႔သည္ ေရွး႐ႈခ်ီတက္လာၾကကုန္ၿပီ။ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ဖမ္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕ၾကကုန္ေလာ့၊ ရာဂျဖင့္ ခ်ည္တုပ္ ၾကကုန္ေလာ့၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ဝိုင္းဝန္းထားၾကကုန္ေလာ့။ သင္တို႔သည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ်မလြတ္ေစၾကကုန္လင့္။ ဤသို႔ ဆိုလ်က္ စစ္သည္မ်ားစြာရွိေသာ မာရ္နတ္မင္းသည္ ေျမျပင္ကို လက္ျဖင့္ ပုတ္ခတ္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္တကြ မိုးႀကီးထစ္ခ်ဳန္းရြာသကဲ့သို႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အသံကို ျပဳလ်က္ ထိုအစည္းအေဝးသို႔မာရ္စစ္သည္ကို ေစလႊတ္၏၊ ထိုအခါ မာရ္နတ္ မင္းသည္ မိမိအလိုအတိုင္း မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္လ်က္ ျပန္ရ ေလ၏။

၃၄၃။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအလံုးစံုကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ပိုင္းျခားမွတ္သားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ ေသာ တပည့္သာဝကတို႔အား ”ရဟန္းတို႔ မာရ္နတ္စစ္သည္တို႔သည္ ေရွး႐ႈခ်ီ တက္ လာကုန္၏၊ ထိုမာရ္နတ္စစ္သည္တို႔ကိုသိကုန္ေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ၾကား၍ (သိေအာင္) အားထုတ္ ကုန္၏၊ (မာရ္စစ္သည္တို႔သည္) ထိုရဟႏၲာတို႔၏ ေမြးညင္းကိုမွ်လည္း မလႈပ္ရွားေစႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ထိုရဟႏၲာတို႔ထံမွ ဖဲခြါသြားေလကုန္ၿပီ၊ (ထိုအခါ မာရ္နတ္မင္း သည္ ရဟန္းသံဃာကိုအာ႐ံုျပဳ၍ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏)။ စစ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ၿပီးကုန္ေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းၿပီးကုန္ေသာ ေက်ာ္ေစာျခင္း ရွိကုန္ေသာလူအေပါင္း၌ ထင္ရွားကုန္ေသာ ထို (အရိယာ) သာဝကအားလံုးတို႔ သည္ (အျခား) အရိယာတို႔ႏွင့္ အတူဝမ္းေျမာက္ၾကေလကုန္သတည္း။

ခုနစ္ခုေျမာက္ မဟာသမယသုတ္ ၿပီး၏။