မန ၁၀၈: ေဂါပကေမာဂၢလႅာနသုတ္

၇၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးခါစျဖစ္ေသာ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ဝယ္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽး၍ ေမြးျမဴရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရားႀကီး၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ စႏၵပေဇၨာတမင္း ကို စိုးရိမ္မကင္း ေၾကာင့္ၾကျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျပဳျပင္ေစ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာ သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းခံ ဝင္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏- ”ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္ လည္ရန္ အလြန္ေစာေသး၏၊ ငါသည္ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰား၏ အလုပ္လုပ္ရာဌာန ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰား၏ အလုပ္လုပ္ရာဌာန့ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားသည္ အေဝးမွလာေသာ အသွ်င္အာနႏၵာကို ျမင္၍ ဤစကားကို ဆို၏- ”အသွ်င္အာနႏၵာ ႂကြေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္ အာနႏၵာ၏ ႂကြလာေတာ္မူျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ပါေပသည္၊ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤအရပ္သို႔ ႂကြလာ ေတာ္မူရန္ အလွည့္ကို ၾကာျမင့္မွျပဳေတာ္မူ၏၊ ဤေနရာကို ခင္းထားပါ၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ထိုင္ ေတာ္မူပါ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏။ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္ မည္ေသာ ပုဏၰားသည္လည္း တစ္ခုေသာ ေနရာအနိမ့္ကို ယူ၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္၏။ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အၾကင္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ, မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုတရားတို႔ႏွင့္ အခ်င္းခပ္သိမ္း လံုးဝျပည့္စံုေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

ပုဏၰား အၾကင္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူ ထိုက္ေသာ, မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုတရားတို႔ႏွင့္ အခ်င္းခပ္ သိမ္း လံုးဝျပည့္စံုေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိသည္သာတည္း။ ပုဏၰား မွန္၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မျဖစ္ေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊ ထင္ရွားမျဖစ္ေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ထင္ရွားျဖစ္ေစေတာ္ မူ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ မေဟာၾကားေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ မဂ္လမ္းကို သိေတာ္မူ၍ ‘မဂၢညဴ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ မဂ္လမ္းကို အထင္အရွား သိေတာ္မူ၍ ‘မဂၢဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ မဂ္လမ္းကို လိမၼာကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူ၍ ‘မဂၢေကာဝိဒ’ မည္ေတာ္မူ၏။ ယခုအခါ၌ကား တပည့္တို႔သည္ မဂ္လမ္းသို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္လ်က္ ေနာက္အခါ၌ မဂ္ႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေနၾကကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားႏွင့္တကြ မၿပီးမျပတ္ေသးေသာ စကားသည္ ျဖစ္၏။

ထိုအခါ၌ မဂဓမင္း၏ အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရမည္ေသာ ပုဏၰားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ အလုပ္တို႔ကို အစဥ္လွည့္လည္စစ္ေဆးလ်က္ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰား၏ အလုပ္လုပ္ရာဌာန အသွ်င္အာနႏၵာရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာ ဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏။ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ မဂဓမင္း၏ အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာ အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏- ”အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ အဘယ္စကားျဖင့္ စုေဝးထိုင္ေနၾကပါ ကုန္သနည္း၊ သင္တို႔၏ မၿပီးမျပတ္ေသးေသာ စကားသည္ကား အဘယ္စကားပါနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္ ထား၏)။

ပုဏၰား ငါ့ကို ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္ပုဏၰားသည္ ဤသို႔ ဆို၏-”အသွ်င္အာနႏၵာ အၾကင္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ, မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုတရားတို႔ႏွင့္ အခ်င္းခပ္သိမ္း လံုးဝျပည့္စံုေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိသေလာ”ဟု (ဆို၏)။ ပုဏၰား ဤသို႔ဆိုသည္ရွိေသာ္ ငါသည္ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားအား ဤစကားကို ဆို၏- ”ပုဏၰား အၾကင္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္ အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ, မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုတရား တို႔ႏွင့္ အခ်င္းခပ္သိမ္း လံုးဝျပည့္စံုေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိသည္သာတည္း။ ပုဏၰား မွန္၏၊ ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မျဖစ္ေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊ ထင္ရွားမျဖစ္ေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ထင္ရွားျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ မေဟာၾကားေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ မဂ္ လမ္းကို သိေတာ္မူ၍့’မဂၢညဴ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ မဂ္လမ္းကို အထင္အရွား သိေတာ္မူ၍ ‘မဂၢဝိဒူ’ မည္ေတာ္ မူ၏၊ မဂ္လမ္းကို လိမၼာကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူ၍ ‘မဂၢေကာဝိဒ’ မည္ေတာ္မူ၏။ ယခု အခါ၌ကား တပည့္တို႔ သည္ မဂ္လမ္းသို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္လ်က္ ေနာက္အခါ၌ မဂ္ႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေနၾကကုန္၏”ဟု (ဆို၏)။ ပုဏၰား ဤကား ငါတို႔၏ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္မည္ေသာ ပုဏၰားႏွင့္တကြ မၿပီးမျပတ္ေသးေသာ စကား ျဖစ္ေပ၏။ ထိုအခါ သင္သည္ ေရာက္လာေပ၏ဟု (ဆို၏)။

၈ဝ။ အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ သင္တို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ”ဤရဟန္းသည္ ငါကြယ္ လြန္ေသာအခါ၌ သင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ထိုအသွ်င္ေဂါတမ ထားခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ယခုအခါ ငါတို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ”ဤရဟန္းသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ သင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ, မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိပါဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ သင္တို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ ေသာ ”ဤရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကြယ္လြန္ေတာ္မူေသာ အခါ၌ ငါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သံဃာသည္ သမုတ္ထားေသာ မ်ားစြာေသာ မေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔သည္ တင္ထားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ယခုအခါ ငါတို႔သည္ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ”ဤရဟန္း သည္ ျမတ္စြာဘုရား ကြယ္လြန္ေတာ္မူေသာ အခါ၌ ငါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သံဃာသည္ သမုတ္ထားေသာ မ်ားစြာေသာ မေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ တင္ထားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိပါဟု (မိန္႔ ဆို၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာ ဤသို႔ ကိုးကြယ္ရာ မရွိပါဘဲလ်က္ ညီၫြတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါ နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ငါတို႔သည္ ကိုးကြယ္ရာ မရွိကုန္သည္ မဟုတ္ကုန္၊ ပုဏၰား ငါတို႔သည္ ကိုးကြယ္ရာ ရွိကုန္၏၊ တရားလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာ ရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ ”အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ သင္တို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ‘ဤရဟန္းသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ သင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္လတၱံ႕’ဟု ထိုအသွ်င္ေဂါတမ ထားခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိ ေသာ္-ပုဏၰား ယခုအခါ ငါတို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ‘ဤရဟန္းသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာ အခါ၌ သင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္လတၱံ႕’ဟု သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ, မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိပါ”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ သင္တို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ‘ဤရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကြယ္လြန္ေတာ္မူေသာ အခါ၌ ငါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္လတၱံ႕’ဟု သံဃာသမုတ္ထားေသာ မ်ားစြာေသာ မေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔သည္ တင္ထားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိသေလာ”ဟု ဤသို႔ေမးသည္ရွိေသာ္- ”ပုဏၰား ယခုအခါ ငါတို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ‘ဤရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကြယ္လြန္ေတာ္ မူေသာ အခါ၌ ငါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္လတၱံ႕’ဟု သံဃာသမုတ္ထားေသာ မ်ားစြာေသာ မေထရ္ႀကီး ရဟန္းတို႔ တင္ထားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိ”ဟု ဆို၏။ အသွ်င္အာနႏၵာ ဤသို႔ ကိုးကြယ္ရာ မရွိဘဲ လ်က္ ”ညီၫြတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္-ပုဏၰား ငါတို႔သည္ ကိုးကြယ္ရာ မရွိသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ပုဏၰား ငါတို႔သည္ ကိုးကြယ္ရာ ရွိကုန္၏၊ တရားလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာ ရွိကုန္၏”ဟု ဆို၏။ အသွ်င္အာနႏၵာ ဤသို႔ဆိုေသာ စကား၏ အဓိပၸါယ္ကို အဘယ္သို႔ မွတ္ရပါမည္ နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)၊

၈၁။ ပုဏၰား သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ, မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္ တိုင္သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား သိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူအပ္၏၊ ပါတိေမာက္ ကို ျပအပ္၏၊ ငါတို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔၌ အၾကင္မွ်ေလာက္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ တစ္ခုေသာ ရြာအပိုင္း အျခားကို မွီ၍ ေနကုန္၏၊ ထိုအားလံုးေသာ ရဟန္းတို႔သည္ တစ္ေပါင္းတည္း စည္းေဝးကုန္၏၊ စည္း ေဝးကုန္ၿပီးလွ်င္ အၾကင္ရဟန္းအား ထိုပါတိေမာက္သည္ (ႏႈတ္တက္လာသည္၏ အစြမ္းျဖင့္) အေလ့အထ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းကို ျပေစကုန္၏၊ ထိုပါတိေမာက္ကို ျပေစသည္ရွိေသာ္ ရဟန္းအား အာပတ္ရွိျငားအံ့၊ လြန္က်ဴးမိျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းကို ငါတို႔သည္ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ဆံုးမေတာ္မူတိုင္း ျပဳေစကုန္၏ဟု (မိန္႔ ဆို၏)။

ဤသို႔ ျပဳေစကုန္သည္ရွိေသာ္ အသွ်င္တို႔ ျပဳေစကုန္သည္ မဟုတ္၊ တရားသည္သာလွ်င္ ျပဳေစ၏ တကား၊ အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ သင္တို႔ အ႐ိုအေသျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အေလးျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ႏိုးၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ပူေဇာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ျပဳ၍ မွီေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ယခုအခါ ငါတို႔ အ႐ိုအေသျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အေလးျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ႏိုးၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ပူေဇာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အ႐ိုအေသအေလးအျမတ္ ျပဳ၍ မွီေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ်မရွိဟု (မိန္႔ဆို၏)။ ”အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ၌ သင္တို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ‘ဤရဟန္းသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ သင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္လတၱံ႕’ဟု ထိုအသွ်င္ေဂါတမ ထားခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ်ရွိသေလာ”ဟု ေမးေသာ္-”ပုဏၰား ယခုအခါ၌ ငါတို႔သည္ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ‘ဤရဟန္းသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ သင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ ရာျဖစ္လတၱံ႕’ဟု သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိ”ဟု ဆို၏။

”အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ၌ သင္တို႔ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ‘ဤရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကြယ္လြန္ေတာ္မူေသာအခါ ငါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္လတၱံ႕’ဟု သံဃာသည္ သမုတ္ထားေသာ မ်ားစြာေသာ မေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔သည္ တင္ထားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိသေလာ”ဟု ေမးေသာ္- ”ပုဏၰား ယခုအခါ၌ ငါတို႔သည္ ဆည္းကပ္ေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ‘ဤရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကြယ္ လြန္ေတာ္မူေသာ အခါ၌ ငါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္လတံၱ႕’ဟု သံဃာသည္ သမုတ္ထားေသာ မ်ားစြာေသာ မေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔သည္ တင္ထားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိ”ဟု ဆို၏။

”အသွ်င္အာနႏၵာ ‘ယခုအခါ သင္တို႔ အ႐ိုအေသျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အေလးျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ႏိုးၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ပူေဇာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အ႐ိုအေသအေလးအျမတ္ျပဳ၍ မွီေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် ရွိသေလာ”ဟု ေမးေသာ္-”ပုဏၰား ယခုအခါ၌ ငါတို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳၾကရမည္ ျဖစ္ေသာ အေလးျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ႏိုးၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ပူေဇာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ျပဳ၍ မွီေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မရွိ”ဟု ဆို၏။ အသွ်င္အာနႏၵာ ဤဆိုေသာ စကား၏ အဓိပၸါယ္ကို အဘယ္သို႔ မွတ္ရပါမည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ( ၾကည္ညဳိဖြယ္တရားဆယ္ပါး)

၈၂။ ပုဏၰား သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ၾကည္ညဳိဖြယ္တရားဆယ္ပါးတို႔ကို ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ အၾကင္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၌ ဤဆယ္ပါးေသာ တရားတို႔သည္ ႐ိွကုန္၏၊ ထိုတရားရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ယခုအခါ ငါတို႔ အ႐ိုအေသ ျပဳၾကကုန္၏၊ အေလးျပဳၾကကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးၾကကုန္၏၊ ပူေဇာ္ၾကကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ ၍ အေလးအျမတ္ျပဳ၍ မွီေနၾကကုန္၏၊ ၾကည္ညဳိဖြယ္တရား ဆယ္ပါးတို႔သည္ အဘယ္သည္တို႔နည္းဟူမူ-

ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့့္ေရွာက္လ်က္ ေန၏၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ’ေဂါစရ’ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔ ၌ေသာ္လည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေဘးဟု ႐ႈေလ့႐ိွ၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ (၁)

အၾကားအျမင္မ်ား၏၊ အၾကားအျမင္ကို ေဆာင္၏၊ အၾကားအျမင္ကို စုေဆာင္း၏၊ အစ၏ေကာင္း ျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္း ႐ိွကုန္ေသာ၊ အနက္, သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အလုံးစုံ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုလ်က္ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေဟာျပတတ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို မ်ား စြာၾကားနာဖူးကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေဆာင္ဖူးကုန္၏၊ ေလ့က်က္ဖူးကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္ဖူးကုန္၏၊ ပညာ ျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိဖူးကုန္၏။ (၂)

သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏ အရံအတားျဖစ္ေသာ ေဆးတို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲလြယ္၏။ (၃)

အထူးစင္ၾကယ္ေသာစိတ္၌ အပါအဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏အျဖစ္၌ ခ်မ္းခ်မ္း သာသာ ေနရမႈျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါးတို႔ကို အလို႐ိွတိုင္း ရ၏၊ မၿငိဳမျငင္ရ၏၊ မပင္ပန္းဘဲ ရ၏။ (၄)

(ထိုရဟန္းသည္) တစ္ပါးမက မ်ားေသာ အျပား႐ိွေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစႏိုင္၏၊ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားအျပား ျဖစ္သြား၏၊ အမ်ားအျပား ျဖစ္လ်က္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လာ၏၊ ကိုယ္ကို ထင္ရွားျဖစ္ေစ၏၊ ကိုယ္ကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစ၏၊ နံရံတစ္ဖက္ တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိမၿငိဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ေျမ၌လည္း ငုပ္ျခင္း ေပၚျခင္းကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳ၏၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ေျမ၌ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ေကာင္းကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ဖဲြ႕ေခြလ်က္ အေတာင္႐ိွေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ သြား၏၊ ဤသို႔တန္ခိုးႀကီးကုန္ ဤသို႔အာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာ လ ေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္၏၊ ဆုပ္ကိုင္၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစ၏။ (၅)

(ထိုရဟန္းသည္) အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ နားထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ နား ႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺေသာတ’ ဉာဏ္ျဖင့္ နတ္၌လည္းျဖစ္ကုန္ လူ၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ နီးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားႏိုင္၏။ (၆)

(ထိုရဟန္းသည္) တစ္ပါးေသာသတၱဝါ တစ္ပါးေသာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ႏွင့့္္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့့္္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ က်ဳံ႕ေသာ ‘သံခိတၱ’ စိတ္ကိုလည္း က်ဳံ႕ေသာ ‘သံခိတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ပ်ံ႕ေသာ ‘ဝိကၡိတၱ’ စိတ္ကိုလည္း ပ်ံ႕ေသာ ‘ဝိကၡိတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကိုလည္း ျမတ္သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ ‘အမဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကိုလည္း ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ ‘အမဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိ၏၊ သာလြန္ေသာ တရား႐ိွ ေသာ ‘သဥတၱရ’ စိတ္ကိုလည္း သာလြန္ေသာ တရား႐ိွေသာ ‘သဥတၱရ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ သာလြန္ေသာ တရားမ႐ိွေသာ ‘အႏုတၱရ’ စိတ္ကိုလည္း သာလြန္ေသာ တရားမ႐ိွေသာ ‘အႏုတၱရ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ တည္ ၾကည္ေသာ ‘သမာဟိတ’ စိတ္ကိုလည္း တည္ၾကည္ေသာ ‘သမာဟိတ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ မတည္ၾကည္ေသာ ‘အသမာဟိတ’ စိတ္ကိုလည္း မတည္ၾကည္ေသာ ‘အသမာဟိတ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘ဝိမုတၱ’ စိတ္ကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘ဝိမုတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ မလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အဝိမုတၱ’ စိတ္ကိုလည္း မလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အဝိမုတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏။ (၇)

(ထိုရဟန္းသည္) မ်ားစြာေသာ ေရွး၌ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤေရွး၌ျဖစ္ခဲ့ ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုး ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္း ေကာင္း၊ ႏွစ္ဆယ္ေသာဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဆယ္ေသာဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဆယ္ေသာ ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဆယ္ေသာဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝ တစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း (အစဥ္ ေလွ်ာက္၍ ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏)။ ”ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အမည္႐ိွခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္႐ိွခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္း႐ိွခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ႐ိွခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား႐ိွခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့ေသာ္ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္း ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အမည္႐ိွခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္႐ိွခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္း႐ိွခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ႐ိွခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ႐ိွခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏”ဟု ဤသို႔ အျခင္းအရာ ႏွင့္တကြ ညႊန္းျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ ေမ့ႏိုင္၏။ (၈)

(ထိုရဟန္းသည္) အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာ႐ိွေသာသတၱဝါ မေကာင္း ေသာလားရာ႐ိွေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ (၉)

အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ခန္းျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ အရဟတၱဖိုလ္သမာဓိကို အရဟတၱ ဖိုလ္ပညာကို မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳ လ်က္ ဝင္စားေန၏။ (၁ဝ)

ပုဏၰား သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ၾကည္ညဳိဖြယ္တရား ဆယ္ပါးတို႔ကို ေဟာေတာ္မူ အပ္ကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၌ ထင္ရွား႐ိွကုန္၏၊ ထိုတရား႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ယခုအခါ ငါတို႔ အ႐ိုအေသျပဳကုန္၏၊ အေလးျပဳကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလး အျမတ္ျပဳ၍ မွီေနၾကကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၈၃။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ မဂဓတိုင္း အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေဝႆကာရပုဏၰားသည္ ဥပနႏၵ မည္ေသာ စစ္သူႀကီးကို ေျပာဆို၏ – ”အသွ်င္စစ္သူႀကီးသည္ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤအသွ်င္ေကာင္းတို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳထိုက္သူကို အ႐ိုအေသျပဳကုန္ျငားအံ့၊ အေလးျပဳထိုက္သူကို အေလးျပဳကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးထိုက္သူကို ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့။ စင္စစ္ ဤအသွ်င္ေကာင္းတို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳထိုက္သူကို အ႐ိုအေသျပဳသည္ မည္ကုန္၏၊ အေလးျပဳထိုက္ သူကို အေလးျပဳသည္ မည္ကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးထိုက္သူကို ျမတ္ႏိုးသည္ မည္ကုန္၏၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္သည္ မည္ကုန္၏။ ထိုအသွ်င္ေကာင္းတို႔သည္ ဤပသာဒနိယတရား ဆယ္ပါး႐ိွသူကို အ႐ိုအေသ မျပဳကုန္ျငားအံ့၊ အေလးမျပဳကုန္ျငားအံ့၊ မျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ မပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔မျပဳေသာ့္အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ထိုအသွ်င္ေကာင္းတို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳကုန္ရာအံ့နည္း၊ အေလးျပဳ ကုန္ရာအံ့နည္း၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ရာအံ့နည္း၊ ပူေဇာ္ကုန္ရာအံ့နည္း၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ ျမတ္ႏိုး၍ ပူေဇာ္၍ မွီေနကုန္ရာအံ့နည္း”ဟု (ေျပာဆို၏)။

ထိုအခါ မဂဓတိုင္း အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အသွ်င္ အာနႏၵာသည္ ယခုအခါ အဘယ္မွာ ေနေတာ္မူပါသနည္း”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ပုဏၰား ငါသည္ ယခုအခါ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ ေန၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္အာနႏၵာ ေဝဠဳဝန္ဥယ်ာဥ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္လည္း ရွိ၏ေလာ၊ တိတ္ဆိတ္ေသာ အသံလည္း ႐ိွ၏ေလာ၊ ေႂကြးေၾကာ္သံလည္း နည္းပါ၏ေလာ၊ လူတို႔ အသြားအလာေၾကာင့္ တိုက္ခတ္ေသာေလ ကင္းပါ၏ေလာ၊ လူတို႔လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈကို ျပဳႏိုင္ေသာေနရာ ျဖစ္ပါ၏ ေလာ၊ အာ႐ံုမ်ားစြာမွ ဖဲခြါ၍ ကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္ျခင္းငွါ ေလ်ာ္ပါ၏ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား စင္စစ္ ေဝဠဳဝန္ဥယ်ာဥ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္လည္း ရွိ၏၊ တိတ္ဆိတ္ေသာ အသံလည္း ႐ိွ၏၊ ေႂကြးေၾကာ္ သံလည္း နည္း၏၊ လူတို႔အသြားအလာေၾကာင့္ တိုက္ခတ္ေသာေလလည္း ကင္း၏၊ လူတို႔လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈကို ျပဳႏိုင္ေသာေနရာလည္း ျဖစ္၏၊ အာ႐ံုမ်ားစြာမွ ဖဲခြါ၍ ကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္ျခင္းငွါလည္း ေလ်ာ္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အသင္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေစာင့္အေရွာက္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာ စင္စစ္ ေဝဠဳဝန္ဥယ်ာဥ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္လည္း ရွိပါ၏၊ တိတ္ဆိတ္ေသာ အသံလည္း ႐ိွပါ၏၊ ေႂကြးေၾကာ္သံလည္း နည္းပါး၏၊ လူတို႔အသြားအလာေၾကာင့္ တိုက္ခတ္ေသာေလမွ ကင္း ပါ၏၊ လူတို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈကို ျပဳႏိုင္ေသာေနရာ ျဖစ္ပါ၏၊ အာ႐ံုမ်ားစြာမွ ဖဲခြါ၍ ကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္ ျခင္းငွါ ေလ်ာ္ပါ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ စ်ာန္ဝင္စားေလ့႐ိွေသာ အသွ်င္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏၊ အသွ်င္တို႔ သည္ စ်ာန္လည္း ရၾကပါကုန္၏၊ စ်ာန္ဝင္စားေလ့လည္း ႐ိွၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္အာနႏၵာ အခါတစ္ပါး၌ ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာဝယ္ အထြတ္ တပ္ေသာ ဇရပ္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူပါ၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ မဟာဝုန္ ေတာ အထြတ္တပ္ေသာ ဇရပ္ေက်ာင္းႏွင့္ အသွ်င္ေဂါတမ႐ိွရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပါ၏။ ထိုအရပ္၌ ထိုအသွ်င္ ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ စ်ာန္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေဟာေျပာပါ၏၊ ထိုအသွ်င္ေဂါတမ သည္ စ်ာန္လည္း ရပါ၏၊ စ်ာန္ဝင္စားေလ့လည္း ရွိပါ၏၊ သို႔ေသာ္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္ အလံုးစံုေသာ စ်ာန္ကိုမူ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၈၄။ ပုဏၰား စင္စစ္ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ စ်ာန္ကို ခ်ီးမြမ္းသည္လည္း မဟုတ္၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ စ်ာန္ကို မခ်ီးမြမ္းသည္လည္း မဟုတ္၊ ပုဏၰား ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိေသာ စ်ာန္ကို မခ်ီးမြမ္းသနည္း၊ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ကာမရာဂထႂကြေသာင္းက်န္းေသာ ကာမရာဂႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကာမရာဂ၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ ထိုသူသည္ ကာမရာဂကိုသာလွ်င္ အတြင္းျပဳ၍ ႐ႈ၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ႈ၏၊ တစိမ့္စိမ့္႐ႈ၏၊ အဖန္ တလဲလဲ႐ႈ၏၊ ဗ်ာပါဒထႂကြေသာင္းက်န္းေသာ ဗ်ာပါဒႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဗ်ာပါဒ၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ ထိုသူသည္ ဗ်ာပါဒကိုသာလွ်င္ အတြင္းျပဳ၍ ႐ႈ၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႐ႈ၏၊ တစိမ့္စိမ့္ ႐ႈ၏၊ အဖန္တလဲလဲ ႐ႈ၏။ ထိနမိဒၶ ထႂကြေသာင္းက်န္းေသာ ထိနမိဒၶႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထိနမိဒၶ၏ ထြက္ေျမာက္ ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ ထိုသူသည္ ထိနမိဒၶကိုသာလွ်င္ အတြြင္းျပဳ၍ ႐ႈ၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႐ႈ၏၊ တစိမ့္စိမ့္ ႐ႈ၏၊ အဖန္တလဲလဲ ႐ႈ၏။ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥထႂကြေသာင္းေသာ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ ထိုသူသည္ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥကိုသာလွ်င္ အတြြင္းျပဳ၍ ႐ႈ၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႐ႈ၏၊ တစိမ့္စိမ့္ ႐ႈ၏၊ အဖန္တလဲလဲ ႐ႈ၏။ ဝိစိကိစၧာထႂကြေသာင္းက်န္းေသာ ဝိစိကိစၧာ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဝိစိကိစၧာ၏ ထြက္ေျမာက္ရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ ထိုသူသည္ ဝိစိကိစၧာကိုသာလွ်င္ အတြြင္းျပဳ၍ ႐ႈ၏၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႐ႈ၏၊ တစိမ့္စိမ့္ ႐ႈ၏၊ အဖန္တလဲလဲ ႐ႈ၏။ ပုဏၰား ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔သေဘာ ရွိေသာ စ်ာန္မ်ဳိးကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မမူ။

ပုဏၰား ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိေသာ စ်ာန္မ်ဳိးကို ခ်ီးမြမ္းသနည္း၊ ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ ၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ နီဝရဏကင္းဆိတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ႐ိွေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ၾကံစည္ ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစ တတ္ေသာ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မ႐ိွေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မ႐ိွေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ႐ိွေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰား ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔သေဘာ႐ိွေသာ စ်ာန္မ်ဳိးကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာ ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္ ကဲ့ရဲ႕ထိုက္ေသာ စ်ာန္ကို ကဲ့ရဲ႕ေပ၏တကား၊ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ ေသာ စ်ာန္ကို ခ်ီးမြမ္းေပ၏တကား၊ အသွ်င္အာနႏၵာ ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သြားပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ မ်ားေသာကိစၥ, မ်ားေသာျပဳလုပ္ဖြယ္ ႐ိွပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ယခုအခါ၌ သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္ သိ၏ ( သြားရန္မွာ သင္၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏ )ဟု (မိန္႔ဆို၏)၊ ထိုအခါ မဂဓတိုင္း၏ အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာ ေျပာေသာစကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္လ်က္ ေနရာမွ ထကာ ဖဲသြား၏။

ထိုအခါ ေဂါပကေမာဂၢလႅာန္ပုဏၰားသည္ မဂဓတိုင္း၏ အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰား ဖဲသြား၍ မၾကာမီ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏- ”အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာ အား အၾကင္ပုစၧာကို ေမးခဲ့ကုန္၏၊ ထိုပုစၧာကို အကြၽႏု္ပ္အား အသွ်င္အာနႏၵာသည္ မေျဖၾကားခဲ့”ဟု (ဤ စကားကို ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား သင့္အား ေျဖၾကားခဲ့ကုန္ၿပီ မဟုတ္ေလာ။ ”ပုဏၰား အၾကင္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ, မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္၏၊ ထိုတရားတို႔ႏွင့္ အခ်င္းခပ္သိမ္း လံုးဝျပည့္စံုေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မ႐ိွ သည္သာတည္း။ ပုဏၰား မွန္၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မျဖစ္ေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊ ထင္ရွားမျဖစ္ေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ထင္ရွားျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ မေဟာၾကားေသးေသာ မဂ္လမ္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ မဂ္လမ္းကို သိေတာ္မူ၍ ‘မဂၢညဴ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ မဂ္လမ္းကို အထင္ အရွား သိေတာ္မူ၍ ‘မဂၢဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ မဂ္လမ္းကို လိမၼာကြၽမ္းက်င္ ေတာ္မူ၍ ‘မဂၢေကာဝိဒ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ယခုအခါ၌ကား တပည့္သာဝကတို႔သည္ မဂ္လမ္းသို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္လ်က္ ေနာက္အခါ မဂ္ႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေနၾကကုန္၏”ဟု (ေျဖၾကားခဲ့ကုန္ၿပီ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရွစ္ခုေျမာက္ ေဂါပက ေမာဂၢလႅာနသုတ္ ၿပီး၏။