မန ၁၃: မဟာဒုကၡကၡႏၶသုတ္

၁၆၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ – အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာရဟန္းတို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ၾက၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ သာဝတၳိျပည္သို႔ဆြမ္းခံဝင္ၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔အား –

”သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္ရန္ ေစာလြန္းေသး၏၊ ငါတို႔သည္ အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု အၾကံျဖစ္ေပၚ၏။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ထိုင္ေနၾကကုန္၏။ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေနၾကေသာ ထိုရဟန္းတို႔အား အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာပရိဗိုဇ္တို႔က –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ကာမတရားတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ ငါတို႔လည္းကာမတရားတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ႐ုပ္တရားတို႔ကိုလြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ ငါတို႔လည္း ႐ုပ္တရားတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ေဝဒနာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ ငါတို႔လည္း ေဝဒနာတို႔ကို့လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ၾကကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔ ပညတ္ရာ၌ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္ ငါတို႔၏တရားေဟာပံုခ်င္း ဆံုးမပံုခ်င္း ထူးျခားခ်က္ကား အဘယ္နည္း၊ သာလြန္ခ်က္ကား အဘယ္နည္း၊ ျခားနားခ်က္ကား အဘယ္နည္း” ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ စကားကို ႏွစ္သက္လည္း မႏွစ္သက္ၾကကုန္၊ ပယ္လည္း မပယ္ခဲ့ၾကကုန္။ မႏွစ္သက္ခဲ့ မပယ္ခဲ့ၾကကုန္ဘဲ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိၾကရကုန္အံ့” ဟု ႏွလံုးသြင္းကာ ေနရာမွ ထ၍ ဖဲဲခြါသြားၾကကုန္၏။

၁၆၄။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ၾကလ်က္ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကာ ျမတ္စြာဘုရားအား –

”ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ၾက၍ သပိတ္သကၤန္းကိုယူလ်က္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ခဲ့ၾကပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ထိုတပည့္ေတာ္တို႔ အား –

သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္ရန္ ေစာလြန္းေသး၏၊ ငါတို႔သည္ အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု အၾကံျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏အရံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကကာ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္ အတူတကြ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီး ဆံုးေစ၍တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေနၾကပါကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရား တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေနၾက ေသာတပည့္ေတာ္တို႔အား အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔က –

‘ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ကာမတရားတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ ငါတို႔လည္းကာမတရားတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ႐ုပ္တရားတို႔ကိုလြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ ငါတို႔လည္း ႐ုပ္တရားတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ေဝဒနာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္၏၊ ငါတို႔လည္း ေဝဒနာတို႔ကိုလြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔ ပညတ္ရာ၌ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္ ငါတို႔၏တရားေဟာပံုခ်င္း ဆံုးမပံုခ်င္း ထူးျခားခ်က္ကား အဘယ္နည္း၊ သာလြန္ခ်က္ကား အဘယ္နည္း၊ ျခားနားခ်က္ကား အဘယ္နည္း’ဟု ေျပာဆိုၾကပါကုန္သည္။

ျမတ္စြာဘုရား ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ စကားကိုႏွစ္သက္လည္း မႏွစ္သက္ၾကပါ၊ ပယ္လည္း မပယ္ခဲ့ၾကပါ။ မႏွစ္သက္ခဲ့ မပယ္ခဲ့ၾကကုန္ဘဲ ‘ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိၾကကုန္အံ့’ဟု ႏွလံုးသြင္းကာ ေနရာမွထ၍ ဖဲခြါခဲ့ၾကပါသည္” ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

၁၆၅။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကသည့္ အယူတစ္ပါးရွိၾကေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ”ငါ့သွ်င္တို႔ကာမတရားတို႔၏ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္နည္း၊ အျပစ္သည္ အဘယ္နည္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာသည္အဘယ္နည္း၊ ႐ုပ္တရားတို႔၏ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္နည္း၊ အျပစ္သည္ အဘယ္နည္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္နည္း၊ ေဝဒနာတို႔၏ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္နည္း၊ အျပစ္သည္ အဘယ္နည္း၊ ထြက္ ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္နည္း” ဟု ေမးသင့္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေမးေသာ္ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မေျဖဆိုႏိုင္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ အလြန္ပင္ပန္း ဆင္းရဲျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတို႔ အရာမဟုတ္ရာ၌ ျပႆနာကို ေမးျမန္းေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကကိုလည္းေကာင္း၊ ဤသာသနာေတာ္မွ ၾကားနာရသူကိုလည္းေကာင္း ခ်န္ထား၍ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ (နတ္) ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ့မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာ က၌ ဤျပႆနာကို ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ စိတ္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစႏိုင္မည့္သူကို ငါဘုရား ေတြ႕ျမင္ေတာ္မမူ။

၁၆၆။ ရဟန္းတို႔ ကာမတရားတို႔၏ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ လိုခ်င္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ခ်စ္ဖြယ္ သေဘာရွိ၍ကာမ ‘ရာဂ’ ႏွင့္ စပ္သြယ္လ်က္ တပ္စြန္းဖြယ္ျဖစ္ေသာ, စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အဆင္း၊ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အသံ။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အနံ႕။ပ။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္သိရေသာ အရသာ။ပ။ လိုခ်င္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိ၍ ကာမ ‘ရာဂ’ ႏွင့္စပ္သြယ္လ်က္ တပ္စြန္းဖြယ္ျဖစ္ေသာ, ကာယ ဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အေတြ႕အထိတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔ပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာခ်မ္းသာျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ ကာမတရားတို႔၏ သာယာဖြယ္တည္း။

၁၆၇။ ရဟန္းတို႔ ကာမတရားတို႔၏ အျပစ္သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အမ်ဳိးသားသည္ လက္ဆစ္ခ်ဳိးေရတြက္ျခင္းအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဂဏန္းအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သခၤ်ာအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လယ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏြားေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္အမႈထမ္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မင္းမႈထမ္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ပါးပါးေသာ အတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အတတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေအးကို ရင္ဆိုင္ရလ်က္ အပူကို ရင္ဆိုင္ရလ်က္ မွက္ ျခင္ ေလ ေနပူ ေႁမြ ကင္းသန္းတို႔၏ အေတြ႕အထိတို႔ျဖင့္ ထိခိုက္ခံရလ်က္ ငတ္မြတ္ျခင္း ႏွိပ္စက္၍ အေသခံရလ်က္ အသက္ေမြးရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုအမ်ဳိးသားသည္ ဤသို႔ ထႂကြေစ့ေဆာ္ အားထုတ္ရပါလ်က္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္မျပည့္စံုကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအမ်ဳိးသားသည္ ”ငါ၏ ထႂကြလံု႕လသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတကား၊ ငါ၏ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမဲ့သာတကား” ဟု ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္းတမ္း၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံကာမလွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာကာမတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုအမ်ဳိးသားသည္ ဤသို႔ ထႂကြေစ့ေဆာ္ အားထုတ္သျဖင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ျပည့္စံုကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအမ်ဳိးသားသည္ ”အဘယ္သို႔ ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ ငါ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို မင္းႏွင့္ခိုးသူတို႔ မယူႏိုင္ဘဲ မီးမေလာင္ ေရမေမ်ာ မခ်စ္ေသာအေမြခံတို႔ မယူႏိုင္ဘဲဲ ရွိကုန္အံ့နည္း” ဟု စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းရျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈကို ခံစားရ၏။ ထို အမ်ဳိးသားသည္ ဤသို႔ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းပါလ်က္ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို မင္းတို႔ေသာ္လည္း ေဆာင္ယူၾကကုန္အံ့၊ ခိုးသူတို႔ေသာ္လည္း ခိုးယူၾကကုန္အံ့၊ မီးေသာ္လည္း ေလာင္အံ့၊ ေရေသာ္လည္း ေမ်ာအံ့၊ မခ်စ္အပ္ေသာ အေမြခံတို႔ေသာ္လည္း ေဆာင္ယူၾကကုန္အံ့။ ထိုအမ်ဳိးသားသည္ ”ငါ့အား ျဖစ္ၿပီးေသာစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔လည္း မရွိေတာ့ပါတကား” ဟု ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္းတမ္း၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံကာမလွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ကာမေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကာမတရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

၁၆၈။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ မင္းအခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ေရေျမရွင္အခ်င္းခ်င္းလည္းျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ပုဏၰားအခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ သူႂကြယ္အခ်င္းခ်င္းလည္း့ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ သားအမိ အခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ သားအဖအခ်င္းခ်င္းလည္းျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအခ်င္း ခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ အေပါင္းအေဖာ္အခ်င္းခ်င္းလည္း ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ျငင္းခံုျခင္း ရန္ျဖစ္ျခင္းသေဘာကြဲဲလြဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္လ်က္ အခ်င္းခ်င္း လက္တို႔ျဖင့္လည္း ပုတ္ခတ္ၾက ကုန္၏၊ ခဲတို႔ျဖင့္လည္းေပါက္ၾကကုန္၏၊ တုတ္တိုတို႔ျဖင့္လည္း ႐ိုက္ၾကကုန္၏၊ ဓားလက္နက္တို႔ျဖင့္လည္းထိုးခုတ္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထိုရန္ျဖစ္ရာအရပ္၌ ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္တည္ရာရွိေသာ ကာမေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာကာမတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ သန္လ်က္ႏွင့္ (သားေရ) ကာကို ကိုင္စြဲ၍ ေလးႏွင့္ျမားေတာင့္ကို လြယ္လ်က္ ျမား လွံတို႔ကို ပစ္လႊတ္ေနၾကစဥ္ပင္ သန္လ်က္တို႔ကို တလက္လက္ ေဝွ႕ယမ္းေနၾကစဥ္ပင္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ရာစစ္ေျမျပင္သို႔ တိုးဝင္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ ျမားတို႔ျဖင့္လည္း ပစ္ၾကကုန္၏၊ လွံျဖင့္လည္း ထိုးၾကကုန္၏၊ သန္လ်က္ျဖင့္လည္း ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္သန္လ်က္ႏွင့္ (သားေရ) ကာကို ကိုင္စြဲ၍ ေလးႏွင့္ျမားေတာင့္ကို လြယ္လ်က္ ျမား လွံတို႔ကို ပစ္လႊတ္ေနၾကစဥ္ပင္ သန္လ်က္တို႔ကို တလက္လက္ ေဝွ႕ယမ္းေနၾကစဥ္ပင္ ပူေသာအေစးတို႔ျဖင့္ သြန္းေလာင္းထားေသာ။ မိဳ႕တံတိုင္းေျခတို႔သို႔ တိုးဝင္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကို ထိုေနရာ၌ ျမားတို႔ျဖင့္လည္း ပစ္ၾကကုန္၏၊ လွံျဖင့္လည္း ထိုးၾကကုန္၏၊ ႏြားေခ်းျမင္းေခ်းရည္ပူျဖင့္လည္း သြန္းေလာင္းၾကကုန္၏၊ ယႏၲယားေမာင္းျဖင့္လည္း ဖိခ်ၾကကုန္၏၊ သန္လ်က္ျဖင့္လည္း ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုေနရာ၌ ေသျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသို႔လည္းေရာက္ၾက ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္တည္ရာရွိေသာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတို႔၏အျပစ္ေပတည္း။

၁၆၉။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္တည္ရာကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ အိမ္ကိုလည္း ေဖါက္ထြင္းၾကကုန္၏၊ (ရြာလံုးကြၽတ္ကိုလည္း) တိုက္ခိုက္လုယူၾက ကုန္၏၊ တစ္အိမ္တည္းကိုလည္း တိုက္ခိုက္လုယူၾကကုန္၏၊ ခရီးလမ္း၌လည္း ေစာင့္၍လုယူၾကကုန္၏၊ သူ႕တစ္ပါး မယားကိုလည္း သြားလာၾကကုန္၏၊ ထိုသူကို မင္းတို႔သည္ ဖမ္းယူ၍ၫႇဥ္းပမ္းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျပဳကုန္၏၊ ႏွင္တံတို႔ျဖင့္လည္း ႐ိုက္ၾကကုန္၏၊ ႀကိမ္လံုးတို႔ျဖင့္လည္း႐ိုက္ၾကကုန္၏၊ တုတ္တိုတို႔ ျဖင့္လည္း ႐ိုက္ၾကကုန္၏၊ လက္ကိုလည္း ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ေျခကိုလည္းျဖတ္ၾကကုန္၏၊ လက္ေျခတို႔ကိုလည္း ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ နားကိုလည္း ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ႏွာေခါင္းကိုလည္းျဖတ္ၾကကုန္၏၊ နားႏွာေခါင္းကိုလည္း ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ဦးေခါင္းခြံကို ေဖာက္၍ ဦးေႏွာက္ကိုပအံုးရည္ကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေစကုန္၏၊ ခ႐ုသင္းပမာ ဦးေခါင္းေရကို ခြါကုန္၏၊ ေနကို ငံုသည့္ရာဟုခံတြင္းအလား ပါးစပ္တြင္း၌ ေသြးျပည့္ေအာင္ ျပဳကုန္၏၊ ကိုယ္ကို ဆီဆြတ္သည့္ အဝတ္ျဖင့္ရစ္ပတ္၍ မီးပန္းပမာ ႐ိႈ႕ၿမိဳက္ကုန္၏၊ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆီဆြတ္သည့္ အဝတ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္၍ မီးတိုင္ပမာ့႐ိႈ႕ၿမိဳက္ကုန္၏၊ ျမစ္ေျခပင္မ၌ အ႐ိုးအရြက္တို႔ ရစ္ပတ္ ေနေသာ ပိန္းပင္အလား ဖမ်က္အထိတစ္ကိုယ္လံုးမွ အေရကို ခြါခ်ကာ ေျပးလႊားေစကုန္၏၊ ေအာက္ပိုင္း တစ္ကိုယ္လံုးမွ အေရကိုလည္ပင္းအထိခြါ၍ ေလွ်ာ္ေတဝတ္႐ံုေသာ ရေသ့အလား ေျပးလႊားေစကုန္၏၊ ေျခလက္ေလးဖက္၌တံက်င္လွ်ိဳထား၍ ေလးဘက္တြားေနသည့္ သားေကာင္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ကုန္၏၊ အေရအသား အေၾကာတို႔ကို ငါးမွ်ားခ်ိတ္ပမာ ထက္စြာေသာ သံခ်ိတ္တို႔ျဖင့္ ဆြဲဲခ်ိတ္၍ ခ်ကုန္၏၊ တစ္ကိုယ္လံုးမွ အသားစိုင္တို႔ကို တစ္က်ပ္သား တစ္က်ပ္သားခန္႔ လွီးေခြၽခ်ကုန္၏၊ တစ္ကိုယ္လံုး၌သံဆူးခက္တို႔ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ကာ ဆားဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္ ပက္ျဖဴးၾကကုန္၏၊ တံခါးတိုင္၌ တံခါး က်င္လွ်ဳိ၍လွည့္သကဲ့သို႔ ကိုယ္ကို သံတံက်င္လွ်ဳိ၍ လွည့္ေစကုန္၏၊ အ႐ိုးအားလံုးကို မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ေၾကမြေစလ်က္ ေကာက္ ႐ိုးကရြတ္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ကုန္၏၊ ဆီပူျဖင့္လည္း သြန္းေလာင္းကုန္၏၊ ေခြးတို႔ကိုလည္း ကိုက္ေစၾကကုန္၏၊ အရွင္လတ္လတ္လည္း သံတံက်င္ လွ်ဳိၾကကုန္၏၊ သန္လ်က္ျဖင့္လည္း ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ၾကကုန္၏၊ ထို သူတို႔သည္ ထိုေနရာ၌ေသျခင္းသို႔လည္းေရာက္ၾကကုန္၏၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမလွ်င္တည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္သည့္မ်က္ေမွာက္ ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံ ကာမတည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္တို႔ျဖင့္ ျပဳက်င့္ၿပီးလွ်င္ ထိုသူတို႔သည္ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံကာမလွ်င္တည္ရာ ကာမတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္သည့္ တမလြန္ဆင္းရဲအစုျဖစ္ေသာ ကာမတို႔၏အျပစ္ေပတည္း။

၁၇ဝ။ ရဟန္းတို႔ ကာမတရားတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ကာမတရားတို႔၌လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ပယ္ျခင္းသည္ ကာမတရားတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာတည္း။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ဤသို႔ ကာမတရားတို႔၏ သာယာဖြယ္ကိုလည္း သာယာဖြယ္အားျဖင့္, အျပစ္ကိုလည္း အျပစ္အားျဖင့္, ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းထြက္ေျမာက္ ရာအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ ခြဲျခား၍ မသိကုန္။ ထိုသူတို႔အား အမွန္စင္စစ္ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ကာမတရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိၾကလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးတို႔ကိုေသာ္လည္းကာမတရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိေၾကာင္းအက်င့္ကို ေဆာက္တည္ေစၾက လိမ့္မည္ဟူေသာအေၾကာင္းသည္ မရွိႏိုင္ေပ။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ဤသို႔ ကာမတရားတို႔၏ သာယာဖြယ္ကိုလည္း သာယာဖြယ္ အားျဖင့္, အျပစ္ကိုလည္း အျပစ္အားျဖင့္,ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္း ထြက္ေျမာက္ရာအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏။ ထိုသူတို႔အားအမွန္စင္စစ္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ကာမတရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိၾကလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးကိုေသာ္လည္းကာမတရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိေၾကာင္း အက်င့္ကို ေဆာက္ တည္ေစၾကလိမ့္မည္ဟူေသာအေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း။

၁၇၁။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္တရားတို႔၏ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာအားျဖင့္မျမင့္လြန္း မနိမ့္လြန္း မပိန္လြန္း မဝလြန္း မမည္းလြန္း မျဖဴလြန္းေသာ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ရွိ မင္းမ်ဳိးသတို႔သမီးျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားမ်ဳိးသတို႔သမီးျဖစ္ေစ၊ သူႂကြယ္မ်ိဳးသတို႔သမီးျဖစ္ေစရွိရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခ်ိန္ ထိုအရြယ္၌ ထိုအဆင္းသည္ အလြန္တင့္တယ္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမး့ေတာ္မူ၏)။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ တင့္တယ္ေသာ အဆင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္႐ုပ္တရားတို႔၏ သာယာဖြယ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္တရားတို႔၏ အျပစ္သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ေနာင္အခါ၌ ထိုသတို႔သမီးကိုပင္ရက္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အသက္ရွစ္ဆယ္ ကိုးဆယ္ တစ္ရာရွိ၍ အိုမင္း ကုန္းကြကာ ေတာင္ေဝွးသာ မွီခိုရာရွိလ်က္ အရြယ္လြန္သျဖင့္ သြားက်ိဳး ဆံျဖဴ ဆံပင္ကြၽတ္ ေခါင္းေျပာင္ အေရတြန္႔ ကိုယ္၌မွဲ႕မည္းစြဲကာ နာက်င္စြာ တုန္တုန္ခိုက္ခိုက္ သြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကိုသင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ ၾကကုန္သနည္း၊ ေရွးကရွိေသာ တင့္တယ္ေသာ အဆင္းသည္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္ေလာ၊ အျပစ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚေနသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔၏အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ထိုသတို႔သမီးကိုပင္ အျခားသူတို႔က ထူေပး သိပ္ေပးရေလာက္ေအာင္ပင္ အနာေရာဂါႏွိပ္စက္၍ ဆင္းရဲေရာက္ကာ အျပင္းအထန္ မမာမက်န္းသျဖင့္ မိမိ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္၌ အလူးလူး အလဲလဲ အိပ္စက္ေနရသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔သည္အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ေရွးကရွိေသာ တင့္တယ္ေသာ အဆင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီမဟုတ္ေလာ၊ အျပစ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ ေနသည္မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

၁၇၂။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ထိုသတို႔သမီးကိုပင္ သင္းခ်ဳိင္း၌ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ေသ၍တစ္ရက္ရွိေသာ သူေသေကာင္၊ ေသ၍ ႏွစ္ရက္ရွိေသာ သူေသေကာင္၊ ေသ၍ သံုးရက္ရွိေသာသူေသေကာင္၊ ေသၿပီးသည္ေနာက္ ဖူးေယာင္ပုပ္ပြေနေသာ သူေသေကာင္၊ ႐ုပ္ဆင္း ပ်က္ျပားလ်က္အၫိုအမဲမ်ားေသာ သူေသေကာင္၊ ေသြးျပည္ယိုစီးေသာ သေဘာရွိေသာ သူေသေကာင္ ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ေရွးကရွိေသာတင့္တယ္ေသာ အဆင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္ေလာ၊ အျပစ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေနသည္မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ထိုသတို႔သမီးကိုပင္ သုသာန္၌ စြန္႔ပစ္ထား၍ က်ီး စြန္ရဲ လင္းတဘုမၼတီး ငွက္ ေခြး က်ား (က်ား) သစ္ ေျမေခြးတို႔ႏွင့္ ပိုးမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က ကိုက္ခဲ ထိုးဆိတ္ထားေသာ သူေသေကာင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔မွတ္ထင္ ၾကကုန္သနည္း၊ ေရွးက ရွိေသာ တင့္တယ္ေသာ အဆင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္ေလာ၊ အျပစ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေနသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾက ကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ထိုသတို႔သမီးကိုပင္ သင္းခ်ဳိင္း၌ စြန္႔ပစ္ထား၍ အသား အေသြးတို႔ႏွင့္တကြ အေၾကာတို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထား၍ အ႐ိုးခ်င္းဆက္ေနေသးေသာ သူေသေကာင္ ျဖစ္ေနသည္ ကိုပင္ေတြ႕ျမင္ရာ၏။ အသားမရွိ ေသြးတို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံလ်က္ အေၾကာတို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ အ႐ိုးခ်င္းဆက္ေနေသးေသာ၊ အသားအေသြးကင္းလ်က္ အေၾကာတို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ အ႐ိုးခ်င္းဆက္ေနေသးေသာ၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းကင္းကုန္လ်က္ လက္႐ိုးတျခား ေျခ႐ိုးတျခား ေျခဖမ်က္႐ိုးတျခား ျမင္းေခါင္း႐ိုးတျခား ေပါင္း႐ိုးတျခား ခါး႐ိုးတျခား နံ႐ိုးတျခား ေက်ာကုန္း႐ိုးတျခား ပခံုး႐ိုးတျခား လည္ပင္း႐ိုးတျခားေမး႐ိုးတျခား သြား႐ိုးတျခား ဦးေခါင္းခြံတျခား (အားျဖင့္) အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ ပစ္ထားေသာ အ႐ိုးစုျဖစ့္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ေရွးကရွိေသာ တင့္တယ္ေသာ အဆင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္ေလာ၊ အျပစ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေနသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ထိုသတို႔သမီးကိုပင္ သင္းခ်ဳိင္း၌ စြန္႔ပစ္ထား၍ ခ႐ုသင္းအဆင္းႏွင့္အတူ ျဖဴေဖြးေနကုန္ေသာ အ႐ိုးတို႔သာရွိေသာ သူေသေကာင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏။

စုပံုကုန္လ်က္ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ေသာ အ႐ိုးတို႕သာရွိေသာ၊ ေဆြးေျမ႕ကုန္လ်က္ မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ေၾကမြေသာ သေဘာရွိကုန္ေသာ အ႐ိုးတို႕သာရွိေသာ သူေသေကာင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ေရွးကရွိေသာ တင့္တယ္ေသာအဆင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္ေလာ၊ အျပစ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေနသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမး ေတာ္မူ၏)။ မွန္ပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္လည္း႐ုပ္တရားတို႔၏ အျပစ္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္တရားတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္တရားတို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈကိုေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္တပ္မက္မႈကိုပယ္ျခင္းသည္ ႐ုပ္တရားတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာတည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ဤသို႔ ႐ုပ္တရားတို႔၏ သာယာဖြယ္ကိုလည္းသာယာဖြယ္အားျဖင့္, အျပစ္ကိုလည္း အျပစ္အားျဖင့္, ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္း ထြက္ေျမာက္ရာ အားျဖင့္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ မသိကုန္။ ထိုသူတို႔အား စင္စစ္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔ကိုပိုင္းျခား၍ သိၾကလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးကိုေသာ္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိေၾကာင္းအက်င့္ကိုေဆာက္တည္ေစၾကလိမ့္မည္ ဟူေသာ အၾကာင္းသည္ မရွိသည္သာတည္း။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ဤသို႔ ႐ုပ္တရားတို႔၏ သာယာဖြယ္ကိုလည္း သာယာဖြယ္အားျဖင့္, အျပစ္ကိုလည္း အျပစ္အားျဖင့္, ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္း ထြက္ေျမာက္ရာအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိကုန္၏။ ထိုသူတို႔အား စင္စစ္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိၾကလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးကိုေသာ္လည္း ႐ုပ္တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိေၾကာင္း အက်င့္ကို ေဆာက္တည္ေစၾကလိမ့္မည္ ဟူေသာ အၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း။

၁၇၃။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔၏ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနေသာအခါ မိမိဆင္းရဲရန္လည္းမေစ့ေဆာ္၊ သူတပါးဆင္းရဲရန္လည္း မေစ့ေဆာ္၊ ႏွစ္ဦးလံုး ဆင္းရဲရန္လည္း မေစ့ေဆာ္၊ ထိုအခါ၌ဆင္းရဲမရွိေသာ ေဝဒနာကိုသာလွ်င္ ခံစား၏။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔၏ သာယာဖြယ္ကား ဆင္းရဲျခင္း မရွိျခင္းမွ်သာလွ်င္ ျဖစ္၏ဟု ငါေဟာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကိုျဖစ္ပြားေစတတ္ ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍့ေနေသာအခါ။ပ။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ကိုလည္း မစြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍သာလွ်င္ ေန၏၊ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ခံစား၏၊ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အၾကင္ တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိ သူခ်မ္းသာစြာေနေလ့ရွိသူ” ဟု ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနေသာအခါ။ပ။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ ကိုလည္းပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ‘ေသာမနႆ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥပေကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေနေသာအခါ မိမိဆင္းရဲရန္လည္း မေစ့ေဆာ္၊ သူတစ္ပါး ဆင္းရဲရန္လည္း မေစ့ေဆာ္၊ ႏွစ္ဦးလံုးဆင္းရဲရန္လည္း မေစ့ေဆာ္၊ ထိုအခါ၌ ဆင္းရဲမရွိေသာေဝဒနာကို သာလွ်င္ ခံစား၏။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔၏ သာယာဖြယ္ကား ဆင္းရဲမရွိျခင္းမွ်သာလွ်င္ျဖစ္၏ဟု ငါ ေဟာ၏။

၁၇၄။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔၏ အျပစ္သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔၏ အျမဲမရွိျခင္းဆင္းရဲျခင္း ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာရွိျခင္းသည္ ေဝဒနာတို႔၏ အျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ပယ္ျခင္းသည္ ေဝဒနာတို႔၏ ထြက္ေျမာက္ရာတည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းျဖစ္ေစ ပုဏၰားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ဤသို႔ ေဝဒနာတို႔၏ သာယာဖြယ္ကိုလည္းသာယာဖြယ္အားျဖင့္ အျပစ္ကိုလည္း အျပစ္အားျဖင့္ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္း ထြက္ေျမာက္ရာအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ ခြဲျခား၍ မသိၾကကုန္၊ ထိုသူတို႔အား စင္စစ္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ေဝဒနာကိုပိုင္းျခား၍ သိၾကလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးကိုေသာ္လည္း ေဝဒနာတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိေၾကာင္း အက်င့္ကိုေဆာက္တည္ေစၾကလိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ မရွိသည္သာတည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ဤသို႔ ေဝဒနာတို႔၏ သာယာဖြယ္ကိုလည္းသာယာဖြယ္အားျဖင့္, အျပစ္ကိုလည္း အျပစ္အားျဖင့္, ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္း ထြက္ေျမာက္ရာအားျဖင့္ခြဲျခား၍ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔အား စင္စစ္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း ေဝဒနာကို ပိုင္းျခား၍ သိၾကလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးကိုေသာ္လည္း ေဝဒနာကို ပိုင္းျခား၍ သိေၾကာင္း အက်င့္ကိုေဆာက္တည္ေစၾကလိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူကုန္ေလသတည္း။

သံုးခုေျမာက္ မဟာဒုကၡကၡႏၶသုတ္ၿပီး၏။