မန ၂: သဗၺာသဝသုတ္

၁၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ အာသဝအားလံုးကို ပိတ္ေၾကာင္း ‘သဗၺာသဝသံဝရ’ ေဒသနာကို သင္တို႔အားေဟာၾကားေပအံ့၊ ထိုေဒသနာကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့” ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာကို ေဟာေတာ္မူ၏။

၁၅။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ သိသူ ျမင္သူအား အာသဝတို႔၏ကုန္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ မသိသူမျမင္သူအား ေဟာေတာ္မမူ။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို သိသူ ျမင္သူအား အာသဝတို႔၏ ကုန္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူသနည္း ဟူမူ- သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ႏွလံုးသြင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မသင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ႏွလံုးသြင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း သိသူ ျမင္သူအား အာသဝတို႔၏ ကုန္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔မသင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေသးေသာ အာသဝတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အာသဝတို႔သည္လည္း တိုးပြားကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေသးေသာ အာသဝတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အာသဝတို႔သည္လည္းပေပ်ာက္ကုန္၏။

၁၆။ ရဟန္းတို႔ ျမင္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ မွီဝဲျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ သည္းခံျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာအာသဝတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ေဖ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ပြားျခင္းျဖင့္ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊

၁၇။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္အာသဝတို႔ကို ျမင္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္သနည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိ, အရိယာတရား၌ မလိမၼာ, အရိယာတရား၌ယဥ္ေက်းမႈ ‘ဝိနည္း’ မရွိေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာ,သူေတာ္ ေကာင္းတရား၌ ယဥ္ေက်းမႈ ‘ဝိနည္း’ မရွိေသာ အၾကားအျမင္မရွိသူ ပုထုဇဥ္သည္ႏွလံုးသြင္းသင့္ ေသာ တရား, ႏွလံုးမသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကို မသိ၊ ႏွလံုးသြင္းသင့္ေသာ တရား,ႏွလံုးမသြင္းသင့္ ေသာ တရားတို႔ကို မသိေသာ ထိုသူသည္ ႏွလံုးမသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကိုႏွလံုးသြင္း၏၊ ႏွလံုးသြင္း သင့္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးမသြင္း။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္တရားတို႔သည္ ႏွလံုးမသြင္းသင့္ဘဲ ႏွလံုးသြင္းေသာ တရားတို႔နည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ အၾကင္တရားတို႔ကို ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေသးေသာ ကာမာသဝလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကာမာသဝလည္း တိုးပြား၏၊ မျဖစ္ေသးေသာ ဘဝါသဝလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာဘဝါသဝလည္း တိုးပြား၏။ မျဖစ္ေသးေသာ အဝိဇၨာသဝလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အဝိဇၨာသဝလည္းတိုးပြား၏၊ ဤတရားတို႔သည္ ႏွလံုးမသြင္းသင့္ဘဲ ႏွလံုးသြင္းေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္တရားတို႔သည္ ႏွလံုးသြင္းသင့္လ်က္ ႏွလံုးမသြင္းေသာ တရားတို႔နည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ အၾကင္တရားတို႔ကို ႏွလံုးသြင္းသူအား မျဖစ္ေသးေသာ ကာမာသဝလည္း မျဖစ္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကာမာသဝလည္း ပေပ်ာက္၏၊ မျဖစ္ေသးေသာ ဘဝါသဝလည္း မျဖစ္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာဘဝါသဝလည္း ပေပ်ာက္၏။ မျဖစ္ေသးေသာ အဝိဇၨာသဝလည္း မျဖစ္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အဝိဇၨာသဝလည္းပေပ်ာက္၏၊ ဤတရားတို႔သည္ ႏွလံုးသြင္းသင့္လ်က္ ႏွလံုးမသြင္းေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ထိုသူအား ႏွလံုးမသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးသြင္းျခင္း ႏွလံုးသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကိုႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးေသာ အာသဝတို႔လည္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အာသဝတို႔လည္းတိုးပြားကုန္၏။

၁၈။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ မသင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏။

”ငါသည္ အတိတ္ကာလ၌ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသေလာ။

အတိတ္ကာလ၌ မျဖစ္ခဲ႕ဖူးသေလာ။

အတိတ္ကာလ၌ အဘယ္သူ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသနည္း။

အတိတ္ကာလ၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသနည္း။

ငါသည္ အတိတ္ကာလ၌ အဘယ္သူျဖစ္ၿပီး၍ အဘယ္သူျဖစ္ခဲ့ဖူးသနည္း။

ငါသည္ အနာဂတ္ကာလ၌ ျဖစ္လတၱံ႕ေလာ။

အနာဂတ္ကာလ၌ မျဖစ္လတၱံ႕ေလာ။

အနာဂတ္ကာလ၌ အဘယ္သူ ျဖစ္လတၱံ႕နည္း။

အနာဂတ္ကာလ၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လတၱံ႕နည္း။

ငါသည္ အနာဂတ္ကာလ၌ အဘယ္သူျဖစ္ၿပီး၍ အဘယ္သူျဖစ္လတၱံ႕နည္း” ဟု (ႏွလံုးသြင္း၏)။

ယခုပစၥဳပၸန္ကာလ၌လည္း-

”ငါျဖစ္သေလာ။

ငါမျဖစ္သေလာ။

ငါအဘယ္သူ ျဖစ္သနည္း။

ငါအဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း။

ငါသည္ အဘယ္မွ လာသနည္း။

ထိုငါသည္ အဘယ္သို႔ သြားလတံၱနည္း” ။

ဤသို႔ အဇၩတၱသႏၲာန္၌ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာ ယံုမွားျခင္းျဖစ္၏၊ (ဤသို႔ မသင့္ေသာအေၾကာင္း အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏)။

၁၉။ ဤသို႔ မသင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းေသာ ထိုသူအား ဒိ႒ိေျခာက္ပါးတို႔တြင္တစ္ပါးပါးေသာ ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ ”ငါအား အတၱသည္ ရွိ၏” ဟုလည္း ထိုသူအား အမွန္အားျဖင့္ အခိုင္အမာအားျဖင့္ ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ ”ငါအား အတၱသည္ မရွိ” ဟုလည္း ထိုသူအား အမွန္အားျဖင့္ အခိုင္အမာအားျဖင့္ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ ”အတၱျဖင့္သာလွ်င္ အတၱကို သိ၏” ဟုလည္း ထိုသူအား အမွန္အားျဖင့္ အခိုင္အမာအားျဖင့္ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ ”အတၱျဖင့္သာလွ်င္ အနတၱကိုသိ၏” ဟုလည္း ထိုသူအား အမွန္အားျဖင့္ အခိုင္အမာအားျဖင့္ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ ”အနတၱျဖင့္သာလွ်င္ အတၱကို သိ၏” ဟုလည္း ထိုသူအား အမွန္အားျဖင့္ အခိုင္အမာအားျဖင့္ဒိ႒ိျဖစ္၏၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုသူအား ”ငါ၏ ထိုအတၱသည္ ေျပာဆိုတတ္၏၊ သိျမင္ခံစားတတ္၏၊ ထိုထိုေယာနိ ဂတိဝိညာဏ႒ိတိ သတၱာဝါသ သတၱနိကာယ (အာ႐ံု)တို႔၌ ေကာင္းမႈကံ မေကာင္းမႈကံတို႔၏အက်ဳိးကို (သိျမင္) ခံစားတတ္၏၊ ငါ၏ ထိုအတၱသည္ ျမဲ၏၊ ခိုင္ျမဲ၏၊ တည္ျမဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာမရွိ၊ ျမဲေသာ အရာတို႔ႏွင့္ တူစြာ ထို႔အတူပင္ တည္လတၱံ႕” ဟု ဤသို႔ေသာ ဒိ႒ိျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤမွားေသာအျမင္ကို မိစၧာဒိ႒ိ ဒိ႒ိေတာအုပ္ ဒိ႒ိခရီးခဲ ဒိ႒ိဆူးေျငာင့္ ဒိ႒ိေဖာက္ျပန္လွဳပ္ရွားမႈ ဒိ႒ိသံေယာဇဥ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဒိ႒ိသံေယာဇဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အႀကားအျမင္မရွိသူပုထုဇဥ္သည္ (ပဋိသေႏၶတည္၍) ျဖစ္ျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း (ကိုယ္) ဆင္းရဲျခင္းစိတ္မေကာင္းျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ မလြတ္၊ ထိုဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’မွ မလြတ္ဟု (ငါဘုရား) ေဟာေတာ္ မူ၏။

၂ဝ။ ရဟန္းတို႔ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့ရွိေသာ, အရိယာတရား၌ လိမၼာေသာ, အရိယာတရား၌ယဥ္ေက်းမႈ ‘ဝိနည္း’ ရွိေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့ရွိေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ လိမၼာေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယဥ္ေက်းမႈ ‘ဝိနည္း’ ရွိေသာ အၾကားအျမင္ရွိသူ အရိယာသာဝကသည္ႏွလံုးသြင္းသင့္ေသာ တရား, ႏွလံုးမသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကို ခြဲျခား၍ သိ၏၊ ႏွလံုးသြင္းသင့္ေသာ တရား, ႏွလံုးမသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကို ခြဲျခားသိေသာ ထိုသူသည္ ႏွလံုးမသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းဘဲ ႏွလံုးသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးသြင္း၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္တရားတို႔သည္ ႏွလံုးမသြင္းသင့္သျဖင့္ ႏွလံုးမသြင္းေသာ တရားတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ အၾကင္တရားတို႔ကို ႏွလုံးသြင္းသူအား မျဖစ္ေသးေသာ ကာမာသဝလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကာမာသဝလည္း တိုးပြား၏။ မျဖစ္ေသးေသာ ဘဝါသဝလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာဘဝါသဝလည္း တိုးပြား၏။ မျဖစ္ေသးေသာ အဝိဇၨာသဝလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အဝိဇၨာသဝလည္းတိုးပြား၏။ ဤတရားတို႔သည္ ႏွလံုးမသြင္းသင့္သျဖင့္ ႏွလံုးမသြင္းေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္တရားတို႔သည္ ႏွလံုးသြင္းသင့္သျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းေသာ တရားတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ အၾကင္တရားတို႔ကို ႏွလုံးသြင္းသူအား မျဖစ္ေသးေသာ ကာမာသဝလည္း မျဖစ္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကာမာသဝလည္း ပေပ်ာက္၏။ မျဖစ္ေသးေသာ ဘဝါသဝလည္း မျဖစ္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာဘဝါသဝလည္း ပေပ်ာက္၏။ မျဖစ္ေသးေသာ အဝိဇၨာသဝလည္း မျဖစ္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အဝိဇၨာသဝလည္းပေပ်ာက္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ႏွလံုးသြင္းသင့္သျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသူအားႏွလံုးမသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးသြင္းသင့္ေသာ တရားတို႔ကို ႏွလံုးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ေသးေသာ အာသဝတို႔လည္း မျဖစ္ကုန္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အာသဝတို႔လည္းပေပ်ာက္ ကုန္၏။

၂၁။ ထိုသူသည္ ”ဤသည္ကား ဒုကၡတည္း” ဟု သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏။ ”ဤသည္ကား ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယတည္း” ဟု သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏။ ”ဤသည္ကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓတည္း” ဟု သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏။ ”ဤသည္ကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ (လမ္းစဥ္) တည္း” ဟု သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၏။ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းေသာ ထိုသူအား (ပရမတၳသဘာဝအားျဖင့္ ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာ၌ ငါ့ဟာ ငါ ငါ့ကိုယ္ဟု အမွားျမင္ျခင္း) သကၠာယဒိ႒ိ, (ဘုရားစသည္တို႔၌ ယံုမွားျခင္း) ဝိစိကိစၧာ, (ႏြား ေခြး စသည္တို႔၏ အက်င့္ အေလ့ျဖင့္ စင္ၾကယ္၏ဟု အက်င့္အေလ့တို႔ကို အမွားသံုးသပ္ျခင္း) သီလဗၺတပရာမာသ သံေယာဇဥ္သံုးပါးတို႔သည္ ပေပ်ာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအာသဝတို႔ကိုျမင္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္၏ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။

၂၂။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္အာသဝတို႔ကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္သနည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ စကၡဳေႁႏၵကိုပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ ေန၏၊ ရဟန္းတို႔ ယင္းစကၡဳေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ မပိတ္ဘဲေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရား ႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ဤသို႔ (သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) စကၡဳေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ေသာတိေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ေန၏။ပ။ ဃာနိေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ ေန၏။ပ။ ဇိဝွိေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ ေန၏။ပ။ ကာယိေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ ေန၏။ပ။ မနိေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ယင္းမနိေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ မပိတ္ဘဲေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ဤသို႔ (သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) မနိေႁႏၵကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ေနေသာ ထိုရဟန္းအားအာသေဝါတရားႏွင့္ပင္ပန္းျခင္း ကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ယင္းပိတ္ျခင္းကို မပိတ္ဘဲေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကို့ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ဤသို႔ (သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) ပိတ္ျခင္းကို ပိတ္လ်က္ေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကိုျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤအာသဝတို႔ကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္၏ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။

၂၃။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္အာသဝတို႔ကို မွီဝဲျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္သနည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ သကၤန္းကို မွီဝဲ၏၊ အေအးကို ပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ်သာ အပူကို ပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ်သာ မွက္ ျခင္ ေလ ေနပူ ေႁမြ ကင္း သန္းအေတြ႕တို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ်သာ အရွက္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကိုယ္အဂၤါကို ဖံုးလႊမ္း႐ံုမွ်သာ (သကၤန္းကို မွီဝဲ၏)။

သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ဆြမ္းကိုမွီဝဲ၏၊ ျမဴးထူးျခင္းငွါ မဟုတ္၊ မာန္ယစ္ျခင္းငွါမဟုတ္၊ တန္ဆာဆင္ျခင္းငွါ မဟုတ္၊ အေရအဆင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးပြားျခင္းငွါ မဟုတ္၊ ဤကိုယ္၏ တည္တံ့႐ံုမွ်သာ မွ်တ႐ံုမွ်သာ (ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာ) ပင္ပန္းျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ်သာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းငွါသာ (ဆြမ္းကို မွီဝဲ၏)။ ဤသို႔ မွီဝဲျခင္းျဖင့္ ေဝဒနာေဟာင္းကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္အံ့၊ ေဝဒနာသစ္ကိုလည္း မျဖစ္ေစအံ့၊ ငါ့အား မွ်တျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္မရွိသည့္ အျဖစ္သည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လတၱံ႕ဟု (ဆြမ္းကို မွီဝဲ၏)။

သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ အိပ္ရာ ေနရာ ေက်ာင္းကို မွီဝဲ၏၊ အေအးကို ပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ်သာ အပူကိုပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ်သာ မွက္ ျခင္ ေလ ေနပူ ေႁမြ ကင္း သန္း အေတြ႕တို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ်သာ (ရာသီ) ဥတု ေဘးရန္ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ကိန္းေအာင္းေမြ႕ေလ်ာ္႐ံုမွ်သာ (အိပ္ရာ ေနရာ ေက်ာင္းကို မွီဝဲ၏)။

သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆး (ပစၥည္း) အေဆာက္အဦကိုမွီဝဲ၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္ေသာ က်င္နာခံခက္ ႏွိပ္စက္တတ္ကုန္ေသာ (ေရာဂါ) ေဝဒနာတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္႐ံုမွ်သာ ဆင္းရဲဒုကၡ ကင္းေပ်ာက္႐ံုမွ်သာ (ေဆးကို မွီဝဲ၏)။

ရဟန္းတို႔ ယင္းပစၥည္းေလးပါးကို (သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) မမွီဝဲေသာ ထိုရဟန္း အားအာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ဤသို႔ (သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) မွီဝဲေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ဤအာသဝတို႔ကို မွီဝဲျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္၏ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။

၂၄။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္အာသဝတို႔ကို သည္းခံျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္သနည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ အခ်မ္း အပူဆာေလာင္ျခင္း မြတ္သိပ္ျခင္း မွက္ ျခင္ ေလ ေနပူ ေႁမြ ကင္း သန္း အေတြ႕တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ကုန္ေသာ မေကာင္းသျဖင့္ ေရာက္လာကုန္ေသာ စကားတို႔ကိုလည္းေကာင္းကိုယ္၌ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ျပင္းထန္ ၾကမ္းၾကဳတ္ ခါးစပ္ က်င္နာ မသာယာဖြယ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ေသာအသက္ကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကိုလည္းေကာင္း သည္းခံႏိုင္ျခင္းသေဘာရွိသူျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ယင္းအရာတို႔ကို သည္းမခံႏိုင္ေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကိုျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ဤသို႔ (သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) သည္းခံႏိုင္ေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာ ဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ဤအာသဝတို႔ကို သည္းခံျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္၏ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။

၂၅။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္အာသဝတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္သနည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ၾကမ္းေသာဆင္ကို ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၾကမ္းေသာျမင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၾကမ္းေသာႏြားကို ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၾကမ္းေသာေခြးကို ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေႁမြကို သစ္ငုတ္ကို ဆူးရွိရာဌာနကို ေခ်ာက္ကို ကမ္းပါးကိုအညစ္အေၾကးစြန္႔ရာကို အညစ္အေၾကး စီးဆင္းရာ တန္စီးတြင္းကို (ေရွာင္ၾကဥ္၏)။ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ ေနရာမဟုတ္ရာ၌ ေနေသာရဟန္း က်က္စားရာမဟုတ္ရာ၌ က်က္စားေသာရဟန္း ယုတ္မာေသာ မိတ္ေဆြတို႔ကို ဆည္း ကပ္ေသာ ရဟန္းကို ပညာရွိ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔သည္မေကာင္းေသာ အရာဌာနတို႔၌ ေတြးေတာကုန္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုေနရာမဟုတ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ က်က္စားရာမဟုတ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ယုတ္ မာေသာမိတ္ေဆြတို႔ကိုလည္းေကာင္း သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

ရဟန္းတို႔ ယင္းအရာကို မေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကိုျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ဤသို႔ (သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤအာသဝတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္၏ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။

၂၆။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္အာသဝတို႔ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္သနည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ျဖစ္ေသာကာမဝိတက္ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္၏၊ အဆံုးစြန္ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ အဖန္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ေရာက္ေစ၏။ ျဖစ္ေသာ ဗ်ာပါဒဝိတက္ကို။ပ။ ျဖစ္ေသာ ဝိဟႎသာဝိတက္ကို။ပ။ ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္းကုန္ေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္၏၊ အဆံုးစြန္ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ အဖန္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။

ရဟန္းတို႔ ယင္းဝိတက္အကုသိုလ္တရားကို မေဖ်ာက္ဖ်က္ေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ဤသို႔ (သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) ေဖ်ာက္ဖ်က္ေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤအာသဝတို႔ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္၏ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။

၂၇။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္အာသဝတို႔ကို ပြားျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္သနည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း ‘ဝိေဝက’၌ မွီေသာ၊ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’ကင္းရာ၌ မွီေသာ၊ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓ’၌ မွီေသာ၊ (ကိေလသာကို) စြန္႔လႊတ္မႈ နိဗၺာန္သို႔ ေျပးဝင္မႈ ‘ေဝါႆဂၢ’ကို ရင့္က်က္ေစတတ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါး၏၊ သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါး၏။ပ။ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါး၏။ပ။ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါး၏။ပ။ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါး၏။ပ။ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါး၏။ပ။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း ‘ဝိေဝက’၌ မွီေသာ၊ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’ ကင္းရာ၌ မွီေသာ၊ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓ’ ၌ မွီေသာ၊ (ကိေလသာကို) စြန္႔လႊတ္မႈ နိဗၺာန္သို႔ ေျပးဝင္မႈ ‘ေဝါႆဂၢ’ကို ရင့္က်က္ေစတတ္ေသာဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ကို ပြါး၏။

ရဟန္းတို႔ ယင္းေဗာဇၩင္ (ခုနစ္ပါး) ကို မပြါးေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကိုျပဳတတ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။ ဤသို႔ (သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍) ပြားေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းကိုျပဳတတ္ကုန္ ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူေလာင္မႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ဤအာသဝတရားတို႔ကို ပြါးျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္၏ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။

၂၈။ ရဟန္းတို႔ အႀကင္ရဟန္းသည္ ျမင္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔ကို ျမင္ျခင္းျဖင့္ပယ္ၿပီးကုန္ၿပီ။ ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔ကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ၿပီးကုန္ၿပီ။ မွီဝဲျခင္းျဖင့္ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔ကို မွီဝဲျခင္းျဖင့္ ပယ္ၿပီးကုန္ၿပီ။ သည္းခံျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာအာသဝတို႔ကို သည္းခံျခင္းျဖင့္ ပယ္ၿပီးကုန္ၿပီ။ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔ကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ၿပီးကုန္ၿပီ။ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ၿပီးကုန္ၿပီ။ ပြါးျခင္းျဖင့္ ပယ္အပ္ကုန္ေသာ အာသဝတို႔ကို ပြါးျခင္းျဖင့္ပယ္ၿပီးကုန္ၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ဤ ရဟန္းကို အာသဝ အားလံုးကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ပိတ္လ်က္ ေန၏၊ (တပ္မက္မႈ) တဏွာကို ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ သံေယာဇဥ္ကို ေျဖၿပီးၿပီ၊ ေကာင္းစြာ မာနကိုမခြၽတ္မယြင္းသိေသာေၾကာင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳၿပီးၿပီဟု ဆိုအပ္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ ေသာတရားကို ႏွစ္လိုကုန္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

ႏွစ္ခုေျမာက္ သဗၺာသဝသုတ္ၿပီး၏။