သနပ ၁.၁၁: ဝိဇယသုတ္

၁၉၅။ သြားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိပ္ေသာ္လည္းေကာင္း (ထိုထိုအဆစ္တို႔ကို) ေကြး၏။ ဆန္႔၏။ ဤသို႔ (အဆစ္တို႔ကို) ေကြးျခင္းဆန္႔ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ လႈပ္ရွားမႈသာတည္း။ (၁)

၁၉၆။ ကိုယ္ေကာင္ကို အ႐ိုးအေၾကာတို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စပ္အပ္သည္ အေရအသားတို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံအပ္သည္အေရျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းအပ္သည္ ျဖစ္ရကားဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မျမင္ႏိုင္ေပ။ (၂)

၁၉၇။ ဤကိုယ္ေကာင္သည္ အူျဖင့္ ျပည့္၏။ အစာသစ္ျဖင့္ ျပည့္၏။ အသည္း ဆိုင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စည္ေပါင္းအိမ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏွလံုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဆုတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အညႇိဳ႕ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဖ်ဥ္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျပည့္ႏွက္လ်က္ ရွိ၏။ (၃)

၁၉၈။ ႏွပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တံေထြးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေခြၽးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဆီခဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေသြးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေစးျဖင့္လည္းေကာင္း၊သည္း ေျချဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆီၾကည္ျဖင့္လည္းေကာင္း ျပည့္ႏွက္လ်က္ ရွိ၏။ (၄)

၁၉၉။ ထိုမွတစ္ပါး ထိုကိုယ္၏ကိုးပါးေသာ ယိုစီးရာ အဝတို႔မွ အညစ္အေၾကးသည္ အခါ ခပ္သိမ္းယိုစီး၏။ မ်က္စိမွ မ်က္ေခ်းသည္ ယိုစီး၏။ (နားႏွစ္ေပါက္)မွ နားဖာေခ်းသည္ ယိုစီး၏။ (၅)

၂ဝဝ။ ႏွာေခါင္းေပါက္မွ ႏွပ္သည္လည္း ယိုစီး၏။ တစ္ရံတစ္ခါ ခံတြင္းေပါက္မွသည္းေျခသည္လည္းပ်ဳိ႕အန္၏။ သလိပ္သည္လည္း ပ်ဳိ႕အန္၏။ ကိုယ္မွ ေခြၽး အညစ္အေၾကးတို႔သည္ ယိုစီးကုန္၏။ (၆)

၂ဝ၁။ ထိုမွတစ္ပါး ထိုကိုယ္၏ ဦးေခါင္းသည္ အေပါက္အေခါင္းရွိ၏။ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ ျပည့္၏။ ထိုကိုယ္ကို သူမိုက္သည္ အဝိဇၨာဖံုးလႊမ္းသည္ ျဖစ္ရကား တင့္တယ္၏ဟူ၍ ေအာက္ေမ့မွတ္ထင္၏။ (၇)

၂ဝ၂။ အၾကင္အခါ ထိုကိုယ္သည္ အသက္ဝိညာဥ္ ကင္းသျဖင့္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ဖူးဖူးေရာင္၏။ ညိဳေသာ အဆင္းရွိ၏။ သုသာန္၌ စြန္႔ပစ္အပ္သည္ျဖစ္၍ အိပ္ရ၏။ (ထိုအခါ၌ ထိုကိုယ္ကို) ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္း ကင္း ၾကကုန္၏။ (၈)

၂ဝ၃။ ထိုကိုယ္ကို အိမ္ေခြးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေတာေခြးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သစ္က်ဳတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပိုးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ က်ီးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ လင္းတတို႔သည္လည္းေကာင္း ခဲစားကုန္၏။ တစ္ပါးကုန္ေသာ အပုပ္အသိုးစား သတၱဝါတို႔သည္လည္းခဲစားကုန္၏။ (၉)

၂ဝ၄။ ဤသာသနာေတာ္၌ ပညာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား စကား ေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ထိုကိုယ္ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္၏။ ႐ႈျမင္ႏိုင္၏။ (၁ဝ)

၂ဝ၅။ ဤသဝိညာဏက အသုဘသည္ မေသမီ သြားျခင္း ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္း ေလ်ာင္းျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုအဝိညာဏက အသုဘသည္လည္း ယခုအခါ ေသၿပီး ျဖစ္၍ သြားျခင္း ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္းေလ်ာင္းျခင္းမျဖစ္ေတာ့သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ဤသဝိညာဏက အသုဘသည္လည္း ေနာင္ေသေသာအခါ သြားျခင္း ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္း ေလ်ာင္းျခင္း မျဖစ္ေတာ့လတၱံ႕၊ ဤသို႔ အဇၩတၱခႏၶာကိုယ္၌လည္းေကာင္း၊ ဗဟိဒၶခႏၶာကိုယ္၌လည္းေကာင္း ဆႏၵရာဂကို ကင္းကြာေစရာ၏။ (၁၁)

၂ဝ၆။ ဤသာသနာေတာ္၌ ပညာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဆႏၵရာဂျဖင့္ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ျဖစ္၍ေသျခင္းကင္းရာ ၿငိမ္းေအးရာ တဏွာမွ ထြက္ေျမာက္ရာ ေရြ႕ ေလ်ာျခင္း မရွိရာ နိဗၺာန္ကို ရႏိုင္၏။ (၁၂)

၂ဝ၇။ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ ဤကိုယ္သည္ မစင္ၾကယ္၍ မေကာင္းေသာ အနံ႔ရွိေသာေၾကာင့္ ပန္းနံ႔သာစသည္တို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္စီရင္၍ ေဆာင္ရြက္ေနရ၏။သို႔ ပင္ျဖစ္ပါလ်က္ အထူးထူးေသာ အပုပ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္သည္ျဖစ္၍ ထိုထိုအေပါက္ ႀကီးငယ္တို႔မွ ယိုစီး၏။ (၁၃)

၂ဝ၈။ အၾကင္သူသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ကိုယ္ျဖင့္ မာနေထာင္လႊားျခင္းငွါ ေအာက္ေမ့ရာ၏။ သူတစ္ပါးကိုလည္း မထီမဲ့ျမင္ ျပဳရာ၏။ ထိုသူ၏ မာနေထာင္ လႊားမႈ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳမႈသည္အရိယသစၥာကို မျမင္ျခင္းမွတစ္ပါး အဘယ္မွာ အေၾကာင္းရွိႏိုင္ပါအံ့နည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တစ္ဆယ့္တစ္ခုေျမာက္ ဝိဇယသုတ္ ၿပီး၏။