သနပ ၂.၆: ဓမၼစရိယသုတ္

၂၇၇-၂၇၈။ တရားက်င့္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းကိုလည္းေကာင္းဤႏွစ္ပါးစံုကို ျမတ္ေသာ ဥစၥာရတနာဟူ၍ ဆိုကုန္၏။ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ရဟန္းျပဳသူ အကယ္၍ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ေစ ကာမူ ထိုရဟန္းသည္ ႏႈတ္ၾကမ္းေသာ သေဘာရွိသူသူတစ္ပါးတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲျခင္း၌ အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္သူ သားသမင္ႏွင့္ တူသူျဖစ္ခဲ့ပါမူ ထိုရဟန္း၏ အသက္ရွင္ေနျခင္းသည္ ယုတ္ညံ့၏။ မိမိ၏ ကိေလသာျမဴကို ပြါးေစ၏။ (၁-၂)

၂၇၉။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ရဟန္းသည္ ေမာဟတရားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းသည္ျဖစ္၍ (သူေတာ္ေကာင္းတို႔) ေျပာၾကားသည္ကိုလည္း မသိႏိုင္၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာတရားကိုလည္း မသိႏိုင္။ (၃)

၂၈ဝ။ စိတ္ကို ပြါးမ်ားၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ညႇဥ္းဆဲေသာသူသည္ အဝိဇၨာျခံရံအပ္သည္ျဖစ္၍ (ယခုဘဝ၌) စိတ္ညစ္ၫဴးေၾကာင္း (ေနာင္အခါ ) ငရဲသို႔ က်ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္လမ္းခရီးကို မသိႏိုင္။ (၄)

၂၈၁။ (ဤသို႔ မသိသူသည္ ဤခရီးျဖင့္ပင္) ပ်က္စီး၍က်ရာ အပါယ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ အမိဝမ္းတိုက္တစ္ခုမွ အမိဝမ္းတိုက္တစ္ခုသို႔ အမိုက္တိုက္တစ္ခုမွ အမိုက္ တိုက္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ထိုရဟန္းသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။ (၅)

၂၈၂။ ႏွစ္-လ-မ်ားစြာ ၾကာရွိၿပီးေသာ မစင္တြင္းသည္ မစင္ျဖင့္ ျပည့္သည္ျဖစ္၍ (ေဆးေၾကာႏိုင္ခဲသည္) ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ အၾကင္ရဟန္းသည္ လည္း ဤဥပမာ သေဘာရွိသူ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးရွိေသာ ထိုရဟန္းသည္ အကုသိုလ္မစင္ျဖင့္ ျပည့္သျဖင့္ ေဆးေၾကာ၍စင္ၾကယ္ေစႏိုင္ခဲ၏။ (၆)

၂၈၃။ ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္ငါးပါးကိုမွီေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလို ယုတ္ညံ့ေသာ အၾကံယုတ္ညံ့ေသာအက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ရွိေသာ ဤသို႔ သေဘာ ရွိသည့္ အၾကင္ရဟန္းကို သင္တို႔ သိၾကကုန္မူ- (၇)

၂၈၄။ အလံုးစံုေသာ သင္တို႔သည္ ညီၫြတ္ၾကကုန္လ်က္ ထိုရဟန္းကို ေရွာင္ ၾကဥ္ၾကကုန္ေလာ့၊ အမႈိက္ကဲ့သို႔မႈတ္လႊင့္ႏွင္ထုတ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ေယာက္သြား ပုပ္ကဲ့သို႔ ဆြဲထုတ္ၾကကုန္ေလာ့။ (၈)

၂၈၅။ စပါးဖ်င္းကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ကို ထိုသံဃာ့ေဘာင္မွ ေမွ်ာလႊင့္ၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းမဟုတ္ဘဲငါရဟန္းဟုမွတ္ထင္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလို ယုတ္ညံ့ေသာ အၾကံယုတ္ညံ့ေသာအက်င့္ ‘အာစာရ’က်က္စားရာ ‘ေဂါစာရ’ ရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ၾကကုန္၍- (၉)

၂၈၆။ စင္ၾကယ္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ ႐ိုေသက်ဳိး ႏြံၾကကုန္လ်က္ေပါင္းသင္းမႈကို ျပဳၾကကုန္ေလာ့၊ ထို႔ေနာက္ ညီၫြတ္ၾကကုန္ ပညာဉာဏ္ ရင့္က်က္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳၾကကုန္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁ဝ)

ေျခာက္ခုေျမာက္ ဓမၼစရိယသုတ္ ၿပီး၏။