သနပ ၄.၁၄: တုဝဋကသုတ္

၉၂၂။ [အေမး] ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအားေမးေလွ်ာက္ပါ၏။ ျမတ္ေသာ သီလကၡႏၶစေသာတရားကို ရွာမွီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေလာက၌ ရဟန္းသည္ ကာယဝိေဝကစေသာ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ ‘ဝိေဝက’ကိုလည္းေကာင္း (ရာဂစသည္တို႔) ၿငိမ္းေအးရာနိဗၺာန္ကိုလည္းေကာင္း အဘယ္သို႔ ႐ႈျမင္သည္ရွိေသာ္ (႐ုပ္စေသာ) တစ္စံုတစ္ခုကို စဲြလမ္းမယူမူ၍မိမိသႏၲာန္၌ ရာဂ စသည္ကို ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္ပါသနည္း။ (၁)

၉၂၃။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

(ရဟန္းသည္ ) သံသရာကို ခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာတဏွာဒိ႒ိဟူေသာ ပပၪၥတရား၏ အရင္းမူလ’အဝိဇၨာ’စသည္ကိုလည္းေကာင္း (႐ုပ္စေသာ ခႏၶာငါးပါး၌) ငါဟူေသာ ေထာင္လႊားမႈ ‘အသၼိမာန’ကိုလည္းေကာင္း ဤအလံုးစံုကို ပညာျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ေစရာ၏။ အဇၩတၱသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာတဏွာအားလံုးတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းငွါ အခါ ခပ္သိမ္း သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ က်င့္ရာ၏။ (၂)

၉၂၄။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဂုဏ္အားလံုးကိုလည္းေကာင္း ထိုမွတစ္ပါးေသာ ဆရာဥပဇၩာယ္တို႔ကို စဲြ၍ ျဖစ္ေသာ ဂုဏ္အားလံုးတို႔ကိုလည္းေကာင္း သိရာ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုသိသမွ်ေသာ မိမိဂုဏ္ ဆရာသမားဂုဏ္ျဖင့္ ခက္ထန္မႈ ‘မာန’ကို မျပဳရာ၊ ထိုခက္ထန္မႈ ‘မာန’ကို ၿငိမ္းေအးေၾကာင္းဟူ၍ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ မဆိုၾကကုန္။ (၃)

၉၂၅။ ထိုမာနျဖင့္ ငါသည္ ျမင့္ျမတ္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ယုတ္နိမ့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္တူညီသူဟူ၍လည္းေကာင္း မမွတ္ထင္ရာ၊ မ်ားစြာေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုသူဟူ၍ မိမိကိုယ္ကိုအထူးၾကံစည္လ်က္ မတည္ရာ။ (၄)

၉၂၆။ ရဟန္းသည္ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ (ရာဂစေသာ) ကိေလသာကိုသာလွ်င္ ၿငိမ္းေစရာ၏။ (သတိပ႒ာန္စသည္တို႔မွ) တစ္ပါးေသာ မိစၧာအက်င့္ျဖင့္ ၿငိမ္းေအးမႈကို မရွာမွီးရာ၊ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ (ရာဂစေသာ) ကိေလသာကို ၿငိမ္းေစၿပီး သူအား မိမိကိုယ္ဟူေသာ (အတၱဒိ႒ိ) အယူ မရွိ၊ အတၱမွ ကင္းေသာ (ဥေစၧဒဒိ႒ိ) အယူသည္ကား အဘယ္မွာ ရွိေတာ့အံ့နည္း။ (၅)

၉၂၇။ သမုဒၵရာ၏ (ေအာက္အထက္တို႔) အလယ္၌ လႈိင္းတံပိုးတို႔ မျဖစ္မူ၍ (မတုန္မလႈပ္) တည္သကဲ့သို႔ ဤအတူ တဏွာကင္းသူသည္ (ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးေၾကာင့္ မတုန္မလႈပ္) တည္၏။ ရဟန္းသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုေၾကာင့္ (ရာဂစသည္) ထူေျပာမ်ားျပားျခင္းကို မျပဳရာ။ (၆)

၉၂၈။ [အေမး] အပိတ္အပင္မရွိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွား မထင္ရွားေသာ) ေဘးရန္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ သိၿပီးေသာတရားကို ေဟာၾကားခဲ့ပါၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရား မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ က်င့္စဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ပါတိေမာကၡသံဝရ သီလကို လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ကိုလည္းေကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၇)

၉၂၉။ [အေျဖ] မ်က္စိတို႔ျဖင့္ လွ်ပ္ေပၚသည္ မျဖစ္ရာ၊ တိရစၧာနကထာဟူေသာ ရြာသူတို႔၏ စကားမွနားကို ပိတ္ပင္တားဆီးရာ၏။ ရသာ႐ံု၌လည္း မမက္ေမာ ရာ၊ ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ်လည္း (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မျမတ္ႏိုးရာ။ (၈)

၉၃ဝ။ ရဟန္းသည္ အနာေရာဂါဟူေသာ အေတြ႕ျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေသာအခါတစ္စံု တစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငိုေႂကြးျခင္းကို မျပဳရာ၊ (ကာမစေသာ) ဘဝကိုလည္း မေတာင့္တရာ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘးရန္တို႔ေၾကာင့္လည္း မတုန္လႈပ္ရာ။ (၉)

၉၃၁။ ထမင္း (မုံ႔ ငါးစသည္)တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ (ရွစ္ပါးေသာ) အေဖ်ာ္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း၊ (မံုံ႔ သစ္သီးစေသာ) ခဲဖြယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အဝတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ရသည္ ရွိေသာ္ သိုမွီးမႈကို မျပဳရာ၊ ထိုထမင္းစသည္တို႔ကို မရေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ မထိတ္လန္႔ရာ။ (၁ဝ)

၉၃၂။ စ်ာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ရဟန္းသည္ လွည့္လည္သြားလာျခင္းျဖင့္ ေျခလွ်ပ္ ေပၚသူ မျဖစ္ရာ၊ (လက္ ေျခေဆာ့ျခင္းစေသာ လႈပ္ရွားမႈ) ကုကၠဳစၥမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ရာ၏။ (ကုသိုလ္တရားတို႔၌) မေမ့မေလ်ာ့ရာ၊ အသံတိတ္ဆိတ္ကုန္ေသာေနရာ အိပ္ရာတို႔၌ ေနရာ၏။ (၁၁)

၉၃၃။ (ကိေလသာကို) ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လရွိသူသည္ အိပ္ျခင္းကို၁ မ်ားစြာ မျပဳရာ၊ ႏိုးၾကားမႈ ‘ဝီရိယ’ကိုမွီဝဲရာ၏။ ပ်င္းရိမႈကိုလည္းေကာင္း၊ လွည့္ပတ္မႈ ‘မာယာ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ရယ္ရႊင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ျမဴးထူးကစားမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ေမထုန္အက်င့္ကိုလည္းေကာင္း၊ အသံုးအေဆာင္ႏွင့္တကြ ခႏၶာကိုယ္ကို တန္ဆာဆင္မႈကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔ရာ၏။ (၁၂)

၉၃၄။ (ရတနာသံုးပါးကို) ျမတ္ႏိုးသူသည္ သူတစ္ပါးကို ႏွိပ္စက္ေၾကာင္း (အာထဗၺဏ) အတတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အိပ္မက္က်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊ လကၡဏာ က်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္နကၡတ္က်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊ သားငွက္စသည္တို႔၏ ျမည္သံတြန္သံကို သိေသာ အတတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္တည္ေရး ေဆး ေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း မစီရင္ရာ၊ ေဆးကုျခင္းကိုလည္း မမွီဝဲမလိုက္စားရာ။ (၁၃)

၉၃၅။ ရဟန္းသည္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္ရာ၊ အခ်ီးမြမ္းခံရေသာ္လည္း မတက္ႂကြရာ၊ ဝန္တိုျခင္းႏွင့္တကြ လိုခ်င္မႈ ‘ေလာဘ’ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်က္ ထြက္မႈ ‘ေကာဓ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္မႈကိုလည္းေကာင္း ပယ္ ေဖ်ာက္ရာ၏။ (၁၄)

၉၃၆။ ရဟန္းသည္ ဝယ္ျခင္း ေရာင္းျခင္း၌၂ မတည္ရာ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မွ်စြပ္စဲြေၾကာင္း ကိေလသာကို မျဖစ္ေစရာ၊ ရြာ၌လည္း (လူတို႔ႏွင့္) မေရာယွက္ မကပ္ၿငိရာ၊ လာဘ္လိုခ်င္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လူ အေပါင္းကို ေျမႇာက္ပင့္ႏွိမ့္ခ်၍ မေျပာဆိုရာ။ (၁၅)

၉၃၇။ ရဟန္းသည္ ဝါႂကြားတတ္သူ မျဖစ္ရာ၊ (သကၤန္းစေသာ ပစၥည္းရေရးႏွင့္) စပ္ေသာစကားကို မေျပာဆိုရာ၊ (ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္) ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းစိုင္းမႈကို မျပဳက်င့္ရာ၊ ျငင္းခံုေသာ စကားကို မေျပာဆိုရာ။ (၁၆)

၉၃၈။ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ သမၸဇဥ္ရွိသူသည္ မုသားစကား မေျပာဆိုရာ၊ စဥ္းလဲျခင္းတို႔ကိုလည္း မျပဳရာ၊ ေခါင္းပါးေသာ အသက္ေမြးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ဓူတင္ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’ျဖင့္လည္းေကာင္း အျခားသူတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္မေအာက္ေမ့ရာ။ (၁၇)္

၉၃၉။ သူတစ္ပါးတို႔ ဖ်က္ဆီးကဲ့ရဲ႕ခံရေသာ ရဟန္းသည္ ပရိဗိုဇ္ရဟန္းတို႔၏လည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာသူတို႔၏လည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ စကားကို ၾကားရသည္ရွိေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသူတို႔ကိုၾကမ္း၊ ကတ္ေသာ စကားျဖင့္ တုံ႔ျပန္မေျပာ ဆိုရာ၊မွန္၏- သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ရန္တုံ႔မူျခင္းကို မျပဳၾကကုန္။ (၁၈)

၉၄ဝ။ စံုစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ထိုေဟာျပခဲ့ၿပီးေသာတရားကိုလည္း သိ၍ အခါ ခပ္သိမ္းသတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္လ်က္ က်င့္ရာ၏။ (ရာဂစသည္တို႔) ၿငိမ္းေအးရာ သေဘာတရားကို’သႏၲိသုခနိဗၺာန’ဓာတ္ဟု သိ၍ ေဂါတမႏြယ္ ဖြား ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ မေမ့မေလ်ာ့ရာ။ (၁၉)

၉၄၁။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးတို႔ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ကိေလသာတို႔က မႏွိပ္ စက္ႏိုင္ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ (တစ္ဆင့္ၾကားမဟုတ္)၊ မိမိ (ကိုယ္ေတာ္တိုင္) မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာတရားကို ့ျမင္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ မေမ့မေလ်ာ့ အခါ ခပ္သိမ္း႐ိုေသကိုင္းညြတ္သည္ျဖစ္၍ က်င့္ရာ၏။ (၂ဝ)

တစ္ဆယ့္ေလးခုေျမာက္ တုဝဋကသုတ္ ၿပီး၏။

၁။ ညဥ့္ေန႔ကို ေျခာက္ပံုပံု၍ တစ္ပံု (ေလးနာရီ) မွ်သာ အိပ္ရာ၏။ (မဟာနိေဒၵသပါဠိေတာ္)

၂။ သီတင္းသံုးေဖာ္အခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္၍ျဖစ္ေစ အျမတ္ယူ၍ျဖစ္ေစ ဖလွယ္မႈကိုဆိုသည္။ (အ႒ကထာ)