သန ၁၂.၄၆: အညတရ ျဗာဟၼဏသုတ္

၄၆။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခု ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔ပါနည္း၊ ထိုသူသည္ ျပဳလုပ္၏၊ ထိုျပဳလုပ္သူသည္ ခံစားသေလာ”ဟု (ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏)၊ ပုဏၰား ”ထိုသူသည္ ျပဳလုပ္၏။ ထို ျပဳလုပ္သူသည္ ခံစားအပ္၏”ဟူေသာ ဤအယူသည္ တစ္ခုေသာ အစြန္းတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔ပါနည္း၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္ ျပဳလုပ္၏၊ ျပဳလုပ္သူမွ တစ္ပါးေသာ သူသည္ ခံစားသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ ပုဏၰား ”တစ္ပါးေသာ သူသည္ ျပဳလုပ္၏၊ ျပဳလုပ္သူမွ တစ္ပါးေသာ သူသည္ ခံစား၏”ဟူေသာ ဤအယူသည္ကား ဒုတိယအစြန္းတည္း၊ ပုဏၰား ထိုႏွစ္ပါးေသာ အစြန္းတို႔ကို မကပ္ေရာက္မူ၍ အလယ္အလတ္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အဝိဇၨာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ သခၤါရ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏။ အဝိဇၨာ၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏ဟု (ေဟာ ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ ထိုပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ အစျပဳ၍ အသက္ထက္ဆံုး ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္ၾကားေလ၏)။

ဆ႒သုတ္