သန ၁၂.၆၀: နိဒါနသုတ္

၆ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကု႐ုတိုင္း ကမၼာသဓမၼမည္ေသာ ကု႐ုတိုင္းသူတို႔၏ နိဂံုး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ရွိစြတကား၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္စြတကား၊ အသွ်င္ဘုရား ဤ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္) သည္ အလြန္လည္း နက္နဲပါ၏၊ နက္နဲေသာ အရိပ္အေရာင္လည္း ထင္ပါ၏၊ ထိုသို႔ပင္ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္အား တိမ္သကဲ့သို႔ ထင္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဤသို႔ မဆိုလင့္၊ အာနႏၵာ ဤသို႔ မဆိုလင့္၊ အာနႏၵာ ဤ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္) သည္ နက္လည္း နက္နဲ၏၊ နက္နဲေသာ အရိပ္အေရာင္လည္း ရွိ၏၊ အာနႏၵာ ဤ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္) တရားကို ေလ်ာ္စြာ မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤသတၱဝါအေပါင္းသည္ ရက္ကန္းခ်ည္ေထြးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ စာေပါင္းသိုက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ျဖဴဆံျမက္ၿပိန္းျမက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ ျဖစ္ေသာ သံသရာကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္။

အာနႏၵာ ဥပါဒါန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတဘူမိကတရားတို႔၌ သာယာဖြယ္ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေန ေသာ သူအား တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’သည္ ပြား၏၊ တဏွာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျပင္းစြာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္၏၊ ဥပါဒါန္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏၊ ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ‘ဇာတိ’ ျဖစ္၏၊ ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ စိုးရိမ္ျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ၊ ႏွလံုးမသာယာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏၊

အာနႏၵာ ဥပမာေသာ္ကား သစ္ပင္ႀကီးသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုသစ္ပင္ႀကီး၏ ေအာက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖီလာ (ကန္႔လန္႔) သို႔လည္းေကာင္း သြားကုန္ေသာ အလံုးစံုေသာ အျမစ္တို႔သည္ အထက္သို႔ ၾသဇာဓာတ္ ကို ေဆာင္ကုန္၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ထိုသစ္ပင္ႀကီးသည္ ထိုၾသဇာဓာတ္လွ်င္ အစာရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုၾသဇာဓာတ္လွ်င္ စြဲယူရာရွိသည္ျဖစ္၍ ၾကာရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ရာ၏၊ အာနႏၵာ ဤအတူသာလွ်င္ ဥပါဒါန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတဘူမိကတရားတို႔၌ သာယာဖြယ္ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေန ေသာ သူအား တဏွာ ပြား၏၊ တဏွာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ျဖစ္၏၊ ဥပါဒါန္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ျဖစ္၏၊

အာနႏၵာ ဥပါဒါန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတဘူမိကတရားတို႔၌ အျပစ္ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သူအား တဏွာ ခ်ဳပ္၏၊ တဏွာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္၏၊ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏၊

အာနႏၵာ ဥပမာေသာ္ကား သစ္ပင္ႀကီးသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုအခါ၌ ေယာက်္ားသည္ ေပါက္တူးျခင္းေတာင္းကို ယူ၍ လာရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုသစ္ပင္ကို အရင္း၌ ျဖတ္ရာ၏၊ အရင္း၌ ျဖတ္ၿပီး၍ ေျမကို တူးရာ၏၊ ေျမကို တူးၿပီး၍ အျမစ္တို႔ကို ထုတ္ရာ၏၊ အယုတ္သျဖင့္ ပန္းရင္း႐ိုးမွ်ေလာက္ျဖစ္ေသာ အျမစ္ေညႇာက္ကေလးကို ပင္ေသာ္လည္း ႏုတ္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ သစ္ပင္ကို အပိုင္းပိုင္း ျဖတ္ရာ၏၊ အပိုင္းပိုင္း ျဖတ္ၿပီး၍ ခြဲရာ၏၊ ခြဲၿပီး၍ အစိတ္စိတ္ ျပဳရာ၏၊ အစိတ္စိတ္ ျပဳၿပီး၍ ေလ ေနပူ၌ ေျခာက္ ေသြ႕ေစရာ၏၊ ေလ ေနပူ၌ ေျခာက္ေသြ႕ေစၿပီး၍ မီးျဖင့္ ႐ႈိ႕ရာ၏၊ မီးျဖင့္ ႐ႈိ႕ၿပီး၍ ျပာျပဳရာ၏၊ ျပာျဖစ္ ေအာင္ ျပဳၿပီး၍ ျပင္းစြာလာေသာ ေလ၌မူလည္း လႊင့္ရာ၏၊ လ်င္ျမန္ေသာ ေရအလ်ဥ္ရွိေသာ ျမစ္၌မူလည္း ေမွ်ာရာ၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔ ျပဳသည္ရွိေသာ္ ထိုသစ္ပင္ႀကီးသည္ အရင္း ျပတ္သည္မူလည္း ျဖစ္ရာ၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးသည္ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးသည္ ေနာင္အခါ၌ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ သည္ ျဖစ္ရာ၏။ အာနႏၵာ ဤအတူသာလွ်င္ ဥပါဒါန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတဘူမိကတရားတို႔၌ အျပစ္ဟု ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား တဏွာ ခ်ဳပ္၏၊ တဏွာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္၏၊ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ ခ်ဳပ္၏၊ ဘဝ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတိ ခ်ဳပ္၏၊ ဇာတိ ခ်ဳပ္ေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ စိုးရိမ္ျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ ႏွလံုးမသာယာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္ ေျခာက္ခုေျမာက္ ဒုကၡဝဂ္ ၿပီး၏။