သန ၁၂.၇၀: သုသိမသုတ္

၇ဝ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အ႐ိုအေသျပဳခံရ၏၊ အေလးျပဳခံရ၏၊ အျမတ္ႏိုးခံရ၏၊ အပူေဇာ္ခံရ၏၊ အဆည္းကပ္ ခံရ၏၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကို ရ၏။ ရဟန္းသံဃာသည္လည္း အ႐ိုအေသျပဳခံရ၏၊ အေလးျပဳခံရ၏၊ အျမတ္ႏိုးခံရ၏၊ အပူေဇာ္ခံရ၏၊ အဆည္းကပ္ခံရ၏၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆး အသံုး အေဆာင္တို႔ကို ရ၏။ သာသနာေတာ္ျပင္ပအယူရွိကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ကား အ႐ိုအေသျပဳ မခံရကုန္၊ အေလးျပဳ မခံရကုန္၊ အျမတ္ႏိုး မခံရကုန္၊ အပူေဇာ္ မခံရကုန္၊ အဆည္းကပ္ မခံရကုန္၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကို မရကုန္။

ထိုအခါ သုသိမပရိဗိုဇ္သည္ မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္ပရိသတ္ႏွင့္ အတူ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္၌ ေန၏၊ ထိုအခါ သုသိမပရိဗိုဇ္၏ ပရိသတ္တို႔သည္ သုသိမပရိဗိုဇ္အား ဤစကားကို ဆိုကုန္၏၊ ”ငါ့သွ်င္သုသိမ သင္ လာ ဦးေလာ့၊ ရဟန္းေဂါတမအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေခ်ေလာ့၊ သင္သည္ တရားကို သင္ခဲ့၍ ငါတို႔ကို ပို႔ခ်ေလာ့၊ ငါတို႔သည္ ထိုတရားကို သင္ယူ၍ လူတို႔အား ေဟာကုန္အံ့၊ ဤသို႔ ေဟာေျပာသည္ ရွိေသာ္ ငါတို႔သည္လည္း အ႐ိုအေသျပဳခံရကုန္လိမ့္မည္၊ အေလးျပဳခံရကုန္လိမ့္မည္၊ အျမတ္ႏိုးခံရကုန္လိမ့္မည္၊ အပူေဇာ္ခံရကုန္လိမ့္မည္၊ အဆည္းကပ္ခံရကုန္လိမ့္မည္၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကို ရကုန္လိမ့္မည္”ဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ေကာင္းၿပီ”ဟု ဆို၍ သုသိမပရိဗိုဇ္သည္ မိမိ၏ ပရိဗိုဇ္ပရိသတ္ကို ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏွဳတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ”ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤဓမၼဝိနယ (သာသနာေတာ္) ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါ အလိုရွိပါ၏”ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သုသိမပရိဗိုဇ္ကို ေခၚယူကာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ဤသုသိမပရိဗိုဇ္သည္ ‘ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤဓမၼဝိနယ (သာသနာေတာ္) ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ ကို က်င့္ျခင္းငွါ အလိုရွိပါ၏’ဟု ဤသို႔ ဆိုပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သုသိမကို ရွင္ျပဳေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သုသိမပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရေလ၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ”ပဋိသေႏၶ ေနမႈ ကုန္ပါၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးပါၿပီ၊ အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွါ တစ္ဖန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိ ေတာ့ပါၿပီဟု သိၾကပါ၏”ဟူ၍ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာၾကားကုန္၏။ အသွ်င္သုသိမသည္ ”မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌ ‘ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ပါၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီး ပါၿပီ၊ အရဟတၱဖိုလ္အက်ိဳးငွါ တစ္ဖန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ပါၿပီဟု သိၾကပါ၏’ဟူ၍ အရဟတၱဖိုလ္ကို ၾကားေလွ်ာက္ကုန္သတဲ့”ဟု ၾကားေလ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သုသိမသည္ ရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးကာ ထိုရဟန္းတို႔ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏွဳတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ထိုရဟန္းတို႔အား ”အသွ်င္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ‘ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ပါၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးပါၿပီ၊ အရဟတၱဖိုလ္အက်ိဳးငွါ တစ္ဖန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ပါၿပီဟု သိၾကပါ၏’ဟူ၍ အရဟတၱ့ဖိုလ္ကို ၾကားေလွ်ာက္ကုန္၏ဟူသည္ မွန္ပါသေလာ”ဟု ဆို၏၊ ငါ့သွ်င္ မွန္ပါ၏ဟု ဆိုကုန္၏။

အသွ်င္တို႔ ဤသို႔ သိကုန္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ တန္ခိုး ဖန္ဆင္းျခင္းကို ခံစားကုန္သေလာ – တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္ကုန္သေလာ၊ အမ်ား ျဖစ္လ်က္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေစကာ ကိုယ္ေပ်ာက္ေစကာ နံရံ တစ္ဖက္ တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိမၿငိဘဲ ‘ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔’ သြားကုန္သေလာ၊ ေျမ၌လည္း ငုပ္ျခင္းေပၚျခင္းကို ‘ေရ၌ကဲ့သို႔’ ျပဳကုန္သေလာ၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ‘ေျမ၌ကဲ့သို႔’ သြားကုန္ သေလာ၊ ေကာင္းကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြလ်က္ ‘အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔’ သြားကုန္သေလာ၊ ဤသို႔ တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာ ဤသို႔ အာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ဤလေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္ ကုန္သေလာ၊ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ကုန္သေလာ၊ ျဗဟၼာ႕ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို မိမိအလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ ကုန္သေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု ဆိုကုန္၏။

အသွ်င္တို႔ ဤသို႔ သိကုန္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ နားထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္ တူေသာ နား ‘ဒိဗၺေသာတ’ဉာဏ္ျဖင့္ နတ္၌လည္းျဖစ္ကုန္ လူ၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ နီးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ိဳးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားႏိုင္ကုန္သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မၾကားႏိုင္ပါ။

အသွ်င္တို႔ ဤသို႔ သိကုန္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ စိတ္ကို မိမိစိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိကုန္သေလာ – စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ”စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ႏွင့္ တကြေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ”စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္း ေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ။ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ”အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ႏွင့္ တကြေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ”အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ။ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ ကိုလည္း ”ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ႏွင့္ တကြေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ”ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ။ က်ဳံ႕ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”က်ဳံ႕ ေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ၊ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”ပ်ံ႕လြင္႕ေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ။ ျမတ္ သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာစိတ္”ဟု သိကုန္ သေလာ၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ စိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ။ သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ စိတ္ကိုလည္း ”သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ စိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ၊ သာလြန္ေသာတရား မရွိေသာစိတ္ကိုလည္း ”သာလြန္ေသာတရား မရွိေသာ စိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ။ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”တည္ၾကည္ေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ၊ မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”မတည္ၾကည္ေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ။ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”လြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာ၊ မလြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”မလြတ္ေျမာက္ ေသာစိတ္”ဟု သိကုန္သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မသိပါ။

အသွ်င္တို႔ ဤသို႔ သိကုန္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ကုန္သေလာ – ဤသည္ကား အဘယ္နည္း။ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ကို့လည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ”ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ငါသည္ ဤသို႔ေသာ အမည္ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ဤသို႔ေသာ အဆင္း ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏။ ထိုငါသည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ ဤသို႔ ေသာ အႏြယ္ ဤသို႔ေသာ အဆင္း ဤသို႔ေသာ အစာ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားျခင္း ဤသို႔ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏။ ထိုငါသည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏”ဟု အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ အမည္အႏြယ္ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ကုန္သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မေအာက္ေမ့ႏိုင္ပါ။

အသွ်င္တို႔ ဤသို႔ သိကုန္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ျဖင္႕ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲ သတၱဝါ၊ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ၊ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ၊ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္ကုန္သေလာ၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာသတၱဝါတို႔ကို သိကုန္သေလာ- ”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲတတ္ကုန္၏၊ မွားေသာအယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာအယူျဖင့္ ျပဳက်င့္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ ငရဲ သို႔ ေရာက္ကုန္၏။ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယ သုစ႐ိုက္’၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳက်င့္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏”ဟု သိကုန္သေလာ။ ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ဆဲသတၱဝါ၊ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ၊ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ၊ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္ကုန္သေလာ၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိကုန္သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မသိပါ။

အသွ်င္တို႔ ဤသို႔ သိကုန္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ ႐ူပစ်ာန္တို႔ကို လြန္၍ ၿငိမ္သက္ေသာ အ႐ူပဝိေမာကၡစ်ာန္တို႔ကို နာမကာယျဖင့္ ေတြ႕ထိ၍ ေနကုန္သေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ မေနပါကုန္။ အသွ်င္တို႔ ဤအရာ၌ ဤအေျဖသည္ကား ဤတရားတို႔သို႔လည္း မေရာက္ေခ်၊ အသွ်င္တို႔ မသင့္ဟူေသာ ဤအေျဖသည္ အသို႔နည္း။ ငါ့သွ်င္သုသိမ ငါတို႔သည္ ပညာျဖင့္ လြန္ေျမာက္ ကုန္ေသာ ‘ပညာဝိမုတၱ’ပုဂၢိဳလ္တို႔တည္းဟု ဆိုကုန္၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္တို႔၏ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ဤစကား၏ အနက္ကို အက်ယ္ အားျဖင့္ မသိပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္တို႔သည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ စကား၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ သိႏိုင္ရာေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္အား ဆိုပါကုန္ေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။ ငါ့သွ်င္သုသိမ သင္သည္ သိသည္မူလည္းျဖစ္ေစ၊ မသိသည္မူလည္းျဖစ္ေစ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါတို႔သည္ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ကုန္ေသာ ‘ပညာဝိမုတၱ’ပုဂၢိဳလ္တို႔တည္းဟု (ဆိုကုန္၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္သုသိမသည္ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ထိုရဟန္းတို႔ႏွင့္ အတူ ေျပာခဲ့သမွ် စကားအလံုးစံုကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္၏။ သုသိမ တရား၌ တည္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္သည္ ေရွးဦး ျဖစ္၏၊ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေသာ မဂ္ဉာဏ္သည္ ေနာက္မွ ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မႈ၏။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရား၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ မသိပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ သိႏိုင္ရာေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာေတာ္မူ ပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သုသိမ သင္သည္ သိသည္မူလည္းျဖစ္ေစ၊ မသိ သည္မူလည္းျဖစ္ေစ စင္စစ္ေသာ္ကား တရား၌ တည္ေသာ (ဝိပႆနာ) ဉာဏ္သည္ ေရွးဦး ျဖစ္၏၊ နိဗၺာန္ ကို ျမင္ေသာ မဂ္ဉာဏ္သည္ ေနာက္မွ ျဖစ္၏။

သုသိမ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း။ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ အသွ်င္ ဘုရား မျမဲပါ။ မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲ ျဖစ္ပါ၏။ မျမဲ ေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ႐ုပ္ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာတည္း၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ အတၱတည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာ။ အသွ်င္ဘုရား (ဤသို႔ ႐ႈျခင္းငွါ) မသင့္ပါ။ ေဝဒနာသည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မျမဲပါ။ မျမဲေသာ ေဝဒနာသည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲ ျဖစ္ပါ၏။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ေဝဒနာကို ”ဤေဝဒနာသည္ ငါ၏ ဥစၥာတည္း၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤေဝဒနာ သည္ ငါ၏ အတၱတည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မသင့္ပါ။ သညာသည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မျမဲပါ။ပ။ သခၤါရတို႔သည္ ျမဲကုန္သေလာ၊ မျမဲကုန္သေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မျမဲပါကုန္။ မျမဲေသာ သခၤါရသည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲျဖစ္ပါ၏။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ သခၤါရတို႔ကို ”ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာတည္း၊ ဤ သခၤါရတို႔သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ ကိုယ္တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာ။ အသွ်င္ ဘုရား မသင့္ပါ။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မျမဲပါ။ မျမဲေသာ ဝိညာဏ္ သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲ ျဖစ္ပါ၏။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ ေသာ သေဘာရွိေသာ ဝိညာဏ္ကို ”ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာတည္း၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤ ဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ အတၱတည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မသင့္ပါ။

သုသိမ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ လြန္ၿပီး ‘အတိတ္’ ေနာင္ ‘အနာဂတ္’ ယခု ‘ပစၥဳပၸန္’ျဖစ္ေသာ၊ အတြင္း ‘အဇၥ်တၱ’ အပ ‘ဗဟိဒၶ’၌လည္းျဖစ္ေသာ၊ ၾကမ္းတမ္းသည္လည္းျဖစ္ ႏူးညံ့သည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ ယုတ္သည္လည္းျဖစ္ ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ နီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အားလံုး ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ အတၱ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈအပ္၏။ လြန္ၿပီး ‘အတိတ္’ ေနာင္ ‘အနာဂတ္’ ယခု ‘ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ၊ အတြင္း ‘အဇၥ်တၱ’ အပ ‘ဗဟိဒၶ’၌လည္းျဖစ္ေသာ၊ ၾကမ္းတမ္းသည္လည္းျဖစ္ ႏူးညံ့ သည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ ယုတ္သည္လည္းျဖစ္ ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ နီးသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာအားလံုးကို ”ဤေဝဒနာသည္ ငါ၏ ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤ ေဝဒနာသည္ ငါ၏ အတၱ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈအပ္၏။ သညာသည္။ပ။ လြန္ၿပီး ‘အတိတ္’ ေနာင္ ‘အနာဂတ္’ ယခု ‘ပစၥဳပၸန္’ျဖစ္ေသာ၊ အတြင္း ‘အဇၥ်တၱ’ အပ ‘ဗဟိဒၶ’၌လည္းျဖစ္ေသာ၊ ၾကမ္းတမ္းသည္လည္းျဖစ္ ႏူးညံ့သည္လည္းျဖစ္ေသာ၊့ယုတ္သည္လည္းျဖစ္ ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ နီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ သခၤါရအားလံုးတို႔ကို ”ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ အတၱ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈအပ္၏။ လြန္ၿပီး ‘အတိတ္’ ေနာင္ ‘အနာဂတ္’ ယခု ‘ပစၥဳပၸန္’ ျဖစ္ေသာ၊ အတြင္း ‘အဇၥ်တၱ’ အပ ‘ဗဟိဒၶ’၌လည္းျဖစ္ေသာ၊ ၾကမ္းတမ္းသည္လည္းျဖစ္ ႏူးညံ့သည္လည္းျဖစ္ ေသာ၊ ယုတ္သည္လည္းျဖစ္ ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ နီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္အားလံုးကို ”ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္ သည္ ငါ၏ အတၱ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈအပ္၏။

သုသိမ ဤသို႔ ႐ႈသည္ရွိေသာ္ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သညာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သခၤါရတို႔၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ဝိညာဏ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕သည္ရွိေသာ္ တပ္မက္ျခင္း ကင္း၏၊ တပ္မက္ျခင္း ကင္းျခင္းေၾကာင့္ လြတ္ ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ရာ၌ ”လြတ္ေျမာက္ၿပီ”ဟု သိေသာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ အရဟတၱဖိုလ္အက်ိဳးငွါ တစ္ဖန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။

သုသိမ ”ဇာတိ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ျဖစ္၏”ဟု ႐ႈေလာ့။ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ။ သုသိမ ”ဘဝ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဇာတိ ျဖစ္၏”ဟု ႐ႈေလာ့။ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ။ သုသိမ ”ဥပါဒါန္ အေၾကာင္း ခံေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏”ဟု ႐ႈေလာ့။ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ။ သုသိမ ”တဏွာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ျဖစ္၏”ဟု ႐ႈေလာ့။ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ။ ”ေဝဒနာ အေၾကာင္းခံ ေၾကာင့္ တဏွာ ျဖစ္၏”ဟု။ ”ဖႆ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ေဝဒနာ ျဖစ္၏”ဟု။ ”သဠာယတန အေၾကာင္းခံ ေၾကာင့္ ဖႆ ျဖစ္၏”ဟု။ ”နာမ္႐ုပ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သဠာယတန ျဖစ္၏”ဟု။ ”ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏”ဟု။ ”သခၤါရ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏”ဟု။ သုသိမ ”အဝိဇၨာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ႐ႈေလာ့။ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ။

သုသိမ ”ဇာတိ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇရာမရဏ ခ်ဳပ္၏”ဟု ႐ႈေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ။ သုသိမ ”ဘဝ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတိ ခ်ဳပ္၏”ဟု ႐ႈေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ။ ”ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝ ခ်ဳပ္၏”ဟု။ ”တဏွာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္၏”ဟု။ ”ေဝဒနာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တဏွာ ခ်ဳပ္၏”ဟု။ ”ဖႆ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာ ခ်ဳပ္၏”ဟု။ ”သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ ခ်ဳပ္၏”ဟု။ ”နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏”ဟု။ ”ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏”ဟု။ ”သခၤါရ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္၏”ဟု။ သုသိမ ”အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏”ဟု ႐ႈေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ။

သုသိမ သင္သည္ ဤသို႔ သိသည္ ဤသို႔ ျမင္သည္ရွိေသာ္ မ်ားစြာေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ခံစားသေလာ၊ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သေလာ၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သေလာ၊ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေစကာ ကိုယ္ေပ်ာက္ေစကာ နံရံတစ္ဖက္ တံတိုင္း တစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိမၿငိဘဲ ‘ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔’ သြားလာႏိုင္သေလာ၊ ‘ေရ၌ကဲ့သို႔’ ေျမ၌လည္း ငုပ္ျခင္းေပၚျခင္းကို ျပဳႏိုင္သေလာ၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ‘ေျမ၌ကဲ့သို႔’ သြားႏိုင္သေလာ၊ ေကာင္း ကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြလ်က္ ‘အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔’ သြားလာႏိုင္သေလာ၊ ဤသို႔ တန္ခိုး ႀကီးကုန္ေသာ ဤသို႔ အာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ဤလေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္သေလာ၊ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္သေလာ၊ ျဗဟၼာ႕ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း့ကိုယ္ကို မိမိအလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သေလာဟု ေမး ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။

သုသိမ သင္သည္ ဤသို႔ သိသည္ ဤသို႔ ျမင္သည္ရွိေသာ္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ နားထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺေသာတ’ဉာဏ္ျဖင့္ နတ္၌လည္းျဖစ္ကုန္ လူ၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ နီးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အသံတို႔ကို ၾကား ႏိုင္သေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မၾကားႏိုင္ပါ။

သုသိမ သင္သည္ ဤသို႔ သိသည္ ဤသို႔ ျမင္သည္ရွိေသာ္ တစ္ပါးေသာသတၱဝါ တစ္ပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကို မိမိစိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္သေလာ၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ”စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာစိတ္”ဟု သိႏိုင္သေလာ။ပ။ လြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္ကိုလည္း ”(ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္”ဟု သိႏိုင္သေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မသိႏိုင္ပါ။

သုသိမ သင္သည္ ဤသို႔ သိသည္ ဤသို႔ ျမင္သည္ရွိေသာ္ မ်ားျပားစြာေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္သေလာ၊ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း။ တစ္ဘဝကို။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ အမည္အႏြယ္ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္သေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မေအာက္ေမ့ႏိုင္ပါ။

သုသိမ သင္သည္ ဤသို႔ သိသည္ ဤသို႔ ျမင္သည္ရွိေသာ္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါတို႔ကို။ပ။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိႏိုင္သေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မသိႏိုင္ပါ။

သုသိမ သင္သည္ ဤသို႔ သိသည္ ဤသို႔ ျမင္သည္ရွိေသာ္ ႐ူပစ်ာန္တို႔ကို လြန္၍ ၿငိမ္သက္ေသာ အ႐ူပဝိေမာကၡစ်ာန္တို႔ကို နာမကာယျဖင့္ ေတြ႕ထိ၍ ေနႏိုင္သေလာ။ အသွ်င္ဘုရား မေနႏိုင္ပါ။

သုသိမ ယခု ဤအရာ၌ ဤအေျဖသည္ကား ဤတရားတို႔သို႔လည္း မေရာက္ေခ်၊ ဤအေျဖသည္ အသို႔နည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ၌ အသွ်င္သုသိမသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔၌ ဦးခိုက္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား မိုက္သည့္အေလ်ာက္ ေတြေဝသည့္အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္ အေလ်ာက္ အကြၽႏု္ပ္ကို အျပစ္သည္ လႊမ္းမိုးခဲ့ပါ၏၊ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ ဓမၼဝိနယ (သာသနာေတာ္) ၌ တရားကို ခိုးလို၍ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို အကြၽႏု္ပ္၏ အျပစ္ကို အျပစ္အားျဖင့္ ေနာင္အခါ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ သည္းခံေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။

သုသိမ စင္စစ္ေသာ္ကား မိုက္သည့္အေလ်ာက္ ေတြေဝသည့္အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ အျပစ္သည္ လႊမ္းမိုးေန၏၊ အၾကင္သင္သည္ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ ဓမၼဝိနယ (သာသနာေတာ္) ၌ တရားကို ခိုးလို၍ ရဟန္းျပဳ၏။ သုသိမ ဥပမာေသာ္ကား ယုတ္မာေသာ အက်င့္ရွိေသာ ခိုးသူကို ဖမ္း၍ ”မင္းျမတ္ ဤသူသည္ ယုတ္မာေသာ အက်င့္ရွိေသာ ခိုးသူပါတည္း၊ ဤခိုးသူအား မင္းျမတ္ အလိုရွိေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို စီရင္ပါေလာ့”ဟု မင္းအား ျပကုန္ရာ၏၊ ထိုမင္းခ်င္းတို႔ကို မင္းသည္ ”အခ်င္းတို႔ သြားကုန္ေလာ့၊ ဤေယာက္်ားကို ခိုင္ေသာ ႀကိဳးျဖင့္ လက္ျပန္ ျမဲစြာ ခ်ည္တုပ္၍ သင္တုန္းျဖင့္ ေခါင္းတံုး ရိတ္ၿပီးလွ်င္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အသံရွိေသာ ထက္စည္ တီးကာ လမ္းမတစ္ခုမွ လမ္းမတစ္ခုသို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုမွ လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ဆြဲေဆာင္၍ ေတာင္တံခါးမွ ထုတ္ၿပီးလွ်င္ ၿမဳိ႕၏ ေတာင္အရပ္၌ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ကုန္ေလာ့”ဟု ဆိုရာ၏၊ ထိုခိုးသူကို မင္းခ်င္းတို႔သည္ ခိုင္ေသာ ႀကိဳးျဖင့္ လက္ျပန္ ျမဲစြာ ခ်ည္တုပ္၍ သင္တုန္းျဖင့္ ေခါင္းတံုးရိတ္ၿပီးလွ်င္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အသံရွိေသာ ထက္စည္ျဖင့္ လမ္းမ တစ္ခုမွ လမ္းမတစ္ခုသို႔ လမ္းဆံုတစ္ခုမွ လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ဆြဲေဆာင္၍ ေတာင္တံခါးမွ ထုတ္ၿပီးလွ်င္ ၿမဳိ႕၏ ေတာင္အရပ္၌ ဦးေခါင္းကို့ျဖတ္ကုန္ရာ၏။ သုသိမ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုခိုးသူေယာက္်ားသည္ ထိုသို႔ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ေပးျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကို ခံစားရာသည္ မဟုတ္ေလာ။ မွန္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

သုသိမ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုခိုးမႈအျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းကို ခံစားရရာ၏၊ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ ဓမၼဝိနယ (သာသနာေတာ္) ၌ တရားကို ခိုးလို၍ ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ ထို ခိုးသူ၏ ဆင္းရဲထက္ လြန္ကဲေသာ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးလည္း ရွိ၏၊ လြန္ကဲေသာ စပ္ရွားျခင္းအက်ဳိးလည္း ရွိ၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းငွါ ျဖစ္၏။ သုသိမ အၾကင္႕ေၾကာင့္ သင္သည္ အျပစ္ကို အျပစ္ အားျဖင့္ ျမင္၍ အျပစ္အားေလ်ာ္စြာ ကုစား၏၊ ထိုေၾကာင့္ သင္၏ ထိုအျပစ္ဝန္ခံခ်က္ကို ငါတို႔ သည္းခံ ကုန္၏။ အၾကင္သူသည္ အျပစ္ကို အျပစ္အေလ်ာက္ ျမင္၏၊ အျပစ္အားေလ်ာ္စြာ ကုစား၏၊ ေနာင္အခါ၌လည္း ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ဤသည္ကား ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အဆံုးအမ၌ ထိုသူ၏ ႀကီးပြားေၾကာင္းတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္ ခုနစ္ခုေျမာက္ မဟာဝဂ္ ၿပီး၏။