သန ၁၃.၁: နခသိခါသုတ္

၇၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား သည္ လက္သည္းဖ်ား၌ ေျမမႈန္႔အနည္းငယ္ကို တင္၍ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ”ရဟန္းတို႔ ထိုအရာ ကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ လက္သည္းဖ်ား၌ ငါ တင္ထားအပ္ေသာ ေျမမႈန္႔အနည္းငယ္ႏွင့္ ဤေျမႀကီးသည္ အဘယ္က မ်ားသနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုေျမႀကီးသည္သာလွ်င္ အလြန္မ်ားလွပါ၏၊ လက္သည္းဖ်ား၌ ျမတ္စြာဘုရား တင္ ထားအပ္ေသာ နည္းပါးလွေသာ ေျမမႈန္႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာတည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား လက္သည္းဖ်ား၌ တင္ထားအပ္ေသာ ေျမမႈန္႔အနည္းငယ္သည္ ဤေျမႀကီးကို ေထာက္ထားလွ်င္ အစိတ္တစ္ရာ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမီႏိုင္၊ အစိတ္တစ္ေထာင္ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမီႏိုင္၊ အစိတ္တစ္သိန္း စိတ္၍ တစ္စိတ္ ကိုမွ် မမီႏိုင္ပါ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အရိယာတပည့္ျဖစ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (သစၥာေလးပါး တရားကို) ထိုးထြင္း၍ သိၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ကုန္ၿပီးဆံုးၿပီးေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသည္သာလွ်င္ အလြန္ မ်ား၏၊ ႂကြင္းက်န္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡသည္ အနည္းငယ္သာတည္း။ ခုနစ္ဘဝအတိုင္းအရွည္ရွိေသာ ဆင္းရဲ အစုသည္ ေရွး၌ ကုန္ဆံုးၿပီးေသာ ဆင္းရဲအစုကို ေထာက္ထားလွ်င္ အစိတ္တစ္ရာ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမီႏိုင္၊ အစိတ္တစ္ေထာင္ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမီႏိုင္၊ အစိတ္တစ္သိန္း စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမီႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ (သစၥာေလးပါးတရားကို) ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ဤသို႔ အက်ဳိးႀကီးလွ၏၊ ရဟန္းတို႔ (တရားမ်က္စိ) ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ ဓမၼစကၡဳကို ရျခင္းသည္ ဤသို႔ အက်ဳိးႀကီးလွ၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။