သန ၁၅.၁၁: ဒုဂၢတသုတ္

၁၃၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ။ပ။ ရဟန္းတို႔ သံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖင့္ ပိတ္ဖုံးအပ္ကုန္သည္ တဏွာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕ခ်ည္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဤဘဝမွ ထိုဘဝ ထိုဘဝမွ ဤဘဝသို႔ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေရွ႕အစြန္းသည္ မထင္ႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲေသာ မေကာင္းေသာ အသြင္ရွိေသာ အၾကင္ သတၱဝါတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ကုန္ရာ၏၊ ဤသို႔ ေတြ႕ျမင္ရာ၌ ”ငါတို႔သည္လည္း ဤ ရွည္စြာေသာ အဓြန္႔ကာလ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရဖူးလွေလၿပီ”ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္အပ္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ အလြန္လွ်င္ ဤအလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာတည္း၊ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာတည္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။