သန ၁၇. ၈: သိဂၤါလသုတ္

၁၆၄။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏။ပ။ ရျခင္း၏ အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ညဥ့္၏ မိုးေသာက္ခ်ိန္၌ ညည္းညဴေသာ ေျမေခြးအို၏ အသံကို ၾကားဖူးၾကကုန္၏ေလာ၊ အသွ်င္ဘုရား ၾကားဖူးပါကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုေျမေခြးအိုသည္ ဥကၠ႑ကအမည္ ရွိေသာ ဝဲနာေရာဂါျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္သည္ျဖစ္၍ တြင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ သစ္ပင္းရင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ လြင္တီးေခါင္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း့မေမြ႕ေလ်ာ္၊ သြားေလရာရာ ရပ္ေလ ရာရာ ထိုင္ေလရာရာ အိပ္ေလရာရာ အရပ္တိုင္း၌ ဆင္းရဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ သိမ္းက်ဳံးယူငင္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္ရကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ သစ္ပင္းရင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ လြင္တီးေခါင္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း မေမြ႕ေလ်ာ္၊ သြားေလရာရာ ရပ္ေလရာရာ ထိုင္ေလရာရာ အိပ္ေလရာရာ အရပ္တိုင္း၌ အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္