သန ၂၀.၂: နခသိခသုတ္

၂၂၄။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လက္သည္းဖ်ား၌ ေျမမႈန္႔အနည္းငယ္ကို တင္၍ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ လက္သည္းဖ်ား၌ ငါတင္ထားအပ္ေသာ ေျမမႈန္႔အနည္းငယ္ႏွင့္ မဟာပထဝီေျမႀကီးသည္ အဘယ္က ပိုမိုမ်ားသနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုမဟာပထဝီေျမႀကီးသည္သာလွ်င္ မ်ားပါ၏၊ လက္သည္းဖ်ား၌ ျမတ္စြာဘုရား တင္ထားအပ္ေသာ ေျမမႈန္႔သည္ကား အနည္းငယ္မွ်သာတည္း၊ မဟာပထဝီေျမႀကီးကို ေထာက္ဆ၍ လက္ သည္းဖ်ား၌ ျမတ္စြာဘုရား တင္ထားအပ္ေသာ အနည္းငယ္ေသာ ေျမမႈန္႔သည္ အေရအတြက္သို႔လည္း မေရာက္ပါ၊ အေထာက္အထားသို႔လည္း မေရာက္ပါ၊ အစိတ္အပိုင္းသို႔လည္း မေရာက္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾက ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ လူတို႔၌ လူျပန္ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ နည္းလွကုန္၏၊ စင္စစ္ ေသာ္ကား လူအျဖစ္မွ တစ္ပါး (အပါယ္ဘံုတို႔၌) ျဖစ္ၾကေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာလွ်င္ အလြန္မ်ားကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ”မေမ့ေလ်ာ့ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေနကုန္အံ့”ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။