သန ၂၂.၁၀၉: ေသာတာပႏၷသုတ္

၁ဝ၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔သည္ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ႐ုပ္ဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၏ ျဖစ္ေပၚျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္း ေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိေသာေၾကာင့္ ဤ အရိယာတပည့္ကို ဖ႐ိုဖရဲ က်ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာ အထက္မဂ္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိေသာ ေသာတာပန္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။