သန ၂၂.၂: ေဒဝဒဟသုတ္

၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ေဒဝဒဟမည္ေသာ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ နိဂုံး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ပစၧာဘူမဇနပုဒ္သို႔ ခရီးသြားလိုသူ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ကုန္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ပစၧာဘူမဇနပုဒ္သို႔သြားလိုပါကုန္၏၊ ပစၧာဘူမဇနပုဒ္၌ ေနလိုပါကုန္၏ ”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာကို သင္တို႔ ခြင့္ပန္ၿပီးၾကၿပီေလာ၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို ခြင့္မပန္ၾကရေသးပါ။ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာကို ခြင့္ပန္ၾကကုန္ဦးေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ပညာရွိ၏၊ သီတင္းသံုးေဖာ္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္တတ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ မနီးမေဝး ဒန္႔ကြၽဲခ်ဳံ မ႑ပ္တစ္ခု၌ ေနေတာ္ မူ၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ကုန္၍ ေနရာမွ ထၾကကာရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသ ျပဳ၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၾကကုန္ၿပီးေသာ္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည့္ပစၧာဘူမဇနပုဒ္သို႔ သြားလိုပါကုန္၏၊ ပစၧာဘူမဇနပုဒ္၌ ေနလိုပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ခြင့္ပန္ၿပီးပါၿပီ”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတစ္ပါးသို႔ သြားေသာရဟန္းအား ျပႆနာေမးတတ္ကုန္ေသာ မင္းပညာရွိ ပုဏၰားပညာရွိ သူႂကြယ္ပညာရွိ ရဟန္းပညာရွိတို႔သည္ ထင္ရွား႐ိွၾကကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ပညာရွိကုန္ေသာ လူတို႔သည္ ”အသွ်င္တို႔၏ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္ဝါဒရွိပါသနည္း၊ အဘယ္ကို ေဟာေလ့ရွိပါသနည္း ”ဟု စံုစမ္းတတ္ကုန္၏။ အသို႔နည္း အသွ်င္တို႔သည္ ယင္းအေမးကို ေျဖဆိုၾကေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားကိုမဟုတ္မမွန္ေသာအား ျဖင့္ မစြပ္စြဲႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တရားေတာ္အား ေလ်ာ္ေသာ တရားကိုလည္းေျဖဆိုႏိုင္သည္ မည္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ သင္တို႔၏ ဝါဒ, အႏုဝါဒတို႔သည္ အေၾကာင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၍ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္းသို႔ အနည္း ငယ္မွ် မေရာက္မရွိႏိုင္ၾကေလာက္ေအာင္ တရားတို႔ကိုနာဖူးၾက, သင္ယူဖူးၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ႏွလံုးသြင္းဖူး ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ေဆာင္ဖူးၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိၾကပါကုန္၏ေလာဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ အထံ၌ ဤစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိၾကရန္အေဝးႀကီးမွပင္ လာခဲ့ရပါကုန္၏၊ ေတာင္းပန္ပါကုန္၏၊ ဤစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ဉာဏ္၌ သာလွ်င္ ထင္ပါေစေလာ့ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာျပေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤစကားကိုေဟာေတာ္ မူ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတစ္ပါးသို႔ သြားေသာ ရဟန္းကို မင္းပညာရွိ။ပ။ ျပႆနာ ေမးတတ္ၾကကုန္၏၊ ငါသွ်င္တို႔ ပညာရွိေသာ လူတို႔သည္ ”အသွ်င္တို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္ဝါဒရွိပါသနည္း။ အဘယ္ကို ေဟာေလ့ရွိပါသနည္း ”ဟု စံုစမ္းတတ္ကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔အေမးခံၾကရေသာ္ ”ငါတို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကိုေဟာေလ့ရွိ၏ ”ဟု ဤသို႔ ေျဖၾကားကုန္ေလာ့။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔ ေျဖေသာ္လည္း ဤမင္းပညာရွိ။ပ။ ရဟန္းပညာရွိတို႔သည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ျပႆနာကို ေမးတတ္ၾကကုန္၏၊ ငါသွ်င္တို႔ ပညာရွိေသာ လူတို႔သည္ ”အသွ်င္တို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေလ့ရွိပါသနည္း”ဟု စံုစမ္းတတ္ကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔အေမးခံၾကရေသာ္ ”ငါတို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေလ့ရွိ၏၊ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္တပ္ မက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေလ့ရွိ၏”ဟု ဤသို႔ ေျဖၾကားကုန္ေလာ့။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔ ေျဖေသာ္လည္း ဤမင္းပညာရွိ။ပ။ ရဟန္းပညာရွိတို႔သည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ေမးတတ္ၾကကုန္၏၊ ငါသွ်င္တို႔ ပညာရွိေသာ လူတို႔သည္ ”အသွ်င္တို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္အဘယ္အျပစ္ကို ျမင္၍ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေလ့ရွိပါသနည္း၊ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေလ့ရွိပါသနည္း”ဟု စံုစမ္းတတ္ကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ အေမးခံၾကရေသာ္ ငါ့သွ်င္တို႔ ႐ုပ္၌ တပ္စြန္းမႈ မကင္းသူ, လိုခ်င္မႈ မကင္းသူ, ခင္တြယ္မႈ မကင္းသူ, မြတ္သိပ္မႈ မကင္းသူ, ပူေလာင္မႈမကင္းသူ, ေတာင့္တမႈ မကင္းသူအား ထို႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ တပ္စြန္းမႈ မကင္းသူ။ပ။ ေတာင့္တမႈ မကင္းသူအား ထိုသခၤါရတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိး့တစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဝိညာဏ္၌ တပ္စြန္းမႈ မကင္းသူ, လိုခ်င္မႈ မကင္းသူ, ခင္တြယ္မႈ မကင္းသူ, မြတ္သိပ္မႈမကင္းသူ, ပူေလာင္မႈ မကင္းသူ, ေတာင့္တမႈ, မကင္းသူအား ထိုဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအျပစ္ကို ျမင္၍ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူေလ့ရွိ၏၊ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္ တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူေလ့ရွိ၏ ”ဟု ဤသို႔ ေျဖကုန္ေလာ့။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔ ေျဖေသာ္လည္း မင္းပညာရွိ ပုဏၰားပညာရွိ သူႂကြယ္ပညာရွိ ရဟန္းပညာရွိတို႔သည္တစ္ဆင့္တက္၍ ျပႆနာကို ေမးတတ္ၾကကုန္၏။ ငါသွ်င္တို႔ ပညာရွိေသာ လူတို႔သည္ ”အသွ်င္ တို႔၏ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္အက်ဳိးကို ျမင္၍ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူေလ့ရွိပါသနည္း၊ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵ ရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူေလ့ရွိပါသနည္း”ဟု စံုစမ္းတတ္ကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ အေမးခံၾကရေသာ္ ႐ုပ္၌ တပ္စြန္းမႈ ကင္းသူ, လိုခ်င္မႈ ကင္းသူ,ခင္တြယ္မႈ ကင္းသူ, မြတ္သိပ္မႈ ကင္းသူ, ပူေလာင္မႈ ကင္းသူ, ေတာင့္တမႈ ကင္းသူအား ထို႐ုပ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ တပ္စြန္းမႈ ကင္းသူ, လိုခ်င္မႈကင္းသူ, ခင္တြယ္မႈ ကင္းသူ, မြတ္သိပ္မႈ ကင္းသူ, ပူေလာင္မႈ ကင္းသူ, ေတာင့္တမႈ ကင္းသူအားထိုသခၤါရတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈစိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ဝိညာဏ္ ၌ တပ္စြန္းမႈ ကင္းသူ, လိုခ်င္မႈ ကင္းသူ,ခင္တြယ္မႈ ကင္းသူ, မြတ္သိပ္မႈ ကင္းသူ, ပူေလာင္ မႈကင္းသူ, ေတာင့္တမႈ ကင္းသူအား ထိုဝိညာဏ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ဤအက်ဳိးကို ျမင္၍ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာေတာ္မူေလ့ ရွိ၏။ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းကို ေဟာ ေတာ္မူေလ့ရွိ၏ ”ဟု ဤသို႔ေျဖကုန္ေလာ့။

ငါ့သွ်င္တို႔ အကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ကပ္ေရာက္ေနသူအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္း ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း မဆင္းရဲရျခင္း ျပင္းစြာ မပင္ပန္းရျခင္း မပူေလာင္ရျခင္းတို႔ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌လည္း ေကာင္းေသာ လားရာကို (မခြၽတ္ ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ပါမူ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအကုသိုလ္တရားတို႔ကို ဤသို႔ ပယ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မမူရာ၊ ငါ့သွ်င္တို႔ အကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ကပ္ေရာက္ေနသူအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္း ဆင္းရဲစြာ ေနရျခင္း မခ်မ္းမသာ ေနရျခင္းျပင္းစြာ ပင္ပန္းရျခင္း ပူေလာင္ရျခင္းတို႔ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌လည္း မေကာင္းေသာ လားရာကို (မခြၽတ္ ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ကပ္ေရာက္ေနသူအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္း ဆင္းရဲစြာ ေနရျခင္းမခ်မ္းမသာ ေနရျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းရျခင္း ပူေလာင္ရျခင္းတို႔ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌လည္း မေကာင္းေသာ လားရာကို (မခြၽတ္ ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ပါမူျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤကုသိုလ္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မမူရာ၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ကပ္ေရာက္ေနသူအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း မဆင္းရဲရျခင္း ျပင္းစြာ့မပင္ပန္းရျခင္း မပူေလာင္ရျခင္းတို႔ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌လည္း ေကာင္းေသာလားရာကို (မခြၽတ္ ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ရေသာေၾကာင့္သာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကုသိုလ္တရားႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤစကားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏စကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလကုန္၏။

ဒုတိယသုတ္။