သန ၂၂.၄၁: တတိယ အႏုဓမၼသုတ္

၄၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ေလာကုတၱရာတရားအား ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလ့ရွိေသာရဟန္းအား ဤတရားစဥ္သည္ ျဖစ္၏၊ ”႐ုပ္၌ ဆင္းရဲတည္းဟု အစဥ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနရာ၏။ပ။ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္၏ ”ဟု (ငါ) ေဟာ၏။

နဝမသုတ္။