သန ၂၅.၂: ႐ူပသုတ္

၃ဝ၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ အဆင္းတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံုျဖစ္တတ္ကုန္၏။ အသံတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္ကုန္၏။

အနံ႕တို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္ကုန္၏။ အရသာတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္ကုန္၏။ အေတြ႕တို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ေဖာက္ျပန့္တတ္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္ကုန္၏။ သေဘာတရားတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူကို သဒၶါသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ မေဖာက္ျပန္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ျမဲျခင္းသို႔ သက္ဝင္သူ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ျဖစ္ရာဘံုသို႔ သက္ဝင္သူ၊ ပုထုဇဥ္တို႔ ျဖစ္ရာဘံုကို လြန္ေျမာက္သူ၊ ငရဲ တိရစၧာန္မ်ဳိး ၿပိတၱာဘံုတို႔၌ ျဖစ္ရမည့္ကံကို ျပဳျခင္းငွါ မထိုက္သူ၊ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ မျပဳရဘဲ ေသျခင္းငွါလည္း မထိုက္သူဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဤသို႔ ပညာ၏ အတိုင္းအရွည္အားျဖင့္ ကပ္ေရာက္႐ႈႏိုင္သူကို ပညာသို႔အစဥ္ေလွ်ာက္၍ မေဖာက္ျပန္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ျမဲျခင္းသို႔ သက္ဝင္သူ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ျဖစ္ရာဘံုသို႔ သက္ဝင္သူ၊ ပုထုဇဥ္တို႔ ျဖစ္ရာဘံုကို လြန္ေျမာက္သူ၊ ငရဲ တိရစၧာန္မ်ဳိး ၿပိတၱာဘံုတို႔၌ ျဖစ္ရမည့္ကံကို ျပဳျခင္းငွါ မထိုက္သူ၊ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ မျပဳရဘဲ ေသျခင္းငွါလည္းမထိုက္သူဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဤသို႔ သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူကို အပါယ္သို႔က်ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္ဟုဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။