သန ၂၅. ၈: ႐ူပတဏွာသုတ္

၃ဝ၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ အဆင္း၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ အသံ၌ တပ္မက္မႈ’တဏွာ’သည္။ အနံ႕၌ တပ္မက္မႈ’တဏွာ’သည္။ အရသာ၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’သည္။ အေတြ႕၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’သည္။ သေဘာတရား၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’သည္မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဤသို႔ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူကို သဒၶါသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ။ပ။ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။