သန ၂၇. ၁၀: ခႏၶသုတ္

၃၃၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈမည္၏။ပ။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ ဤငါးဌာနတို႔၌ စိတ္ညစ္ညဴးမႈကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထိုအခါထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္ျခင္းသို႔ ၫြတ္၏၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ အထံုရၿပီးေသာ စိတ္သည္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍ ထင္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ကိေလသသံယုတ္ ၿပီး၏။