သန ၂၇. ၆: သညာသုတ္

၃၂၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ အဆင္းမွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။ အသံမွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ၌ ။ အနံ႕မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ၌ ။ အရသာမွတ္သားမႈ’သညာ’ ၌ ။ အေတြ႕မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ၌ ။ သေဘာတရားမွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္။ပ။ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍ ထင္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။