သန ၂၇. ၇: သေဥၥတနာသုတ္

၃၂၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ အဆင္းကို ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’ ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။ အသံကို ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’ ၌ ။ အနံ႕ကို ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’ ၌ ။ အရသာကို ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’ ၌ ။ အေတြ႕ကို ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’ ၌ ။ သေဘာတရားကို ေစ့ေဆာ္မႈ’ေစတနာ’ ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္။ပ။ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍ ထင္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။