သန ၂၇. ၈: တဏွာသုတ္

၃၂၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ အဆင္းကို တပ္မက္မႈ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။ အသံကို တပ္မက္မႈ၌ ။ အနံ႕ကို တပ္မက္မႈ၌ ။ အရသာကို တပ္မက္မႈ၌ ။ အေတြ႕ကိုတပ္မက္မႈ၌ ။ သေဘာတရားကို တပ္မက္မႈ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္။ပ။ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ ထင္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။