သန ၅၅.၁: စကၠဝတၱိရာဇသုတ္

၉၉၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ပ။ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ – ရဟန္းတို႔စၾကဝေတးမင္းသည္ ေလးကြၽန္းတို႔ကို အစိုးရျခင္းႀကီးမွဴးျခင္းဟူေသာ မင္းအျဖစ္ကို ျပဳေစၿပီး၍ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးလ်က္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ သူတို႔၏ လားရာ နတ္ျပည္ဝယ္တာဝတႎသာနတ္ တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုစၾကဝေတးမင္းသည္ ထိုနတ္ျပည္ဝယ္နႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္၌ နတ္ သမီးအေပါင္း ၿခံရံလ်က္ နတ္တို႔၏ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ႏွင့္ ကံုလံုျပည့္စံုစြာစံပယ္ခံစားရျငားေသာ္လည္း ထိုစၾကဝေတးမင္းသည္ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ မျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ငရဲမွမလြတ္ႏိုင္၊ တိရစၧာန္ဘဝမွ မလြတ္ႏိုင္၊ ၿပိတၱာဘံုမွ မလြတ္ႏိုင္၊ မေကာင္းေသာ သူတို႔၏ လားေရာက္ရာပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ အပါယ္ မွ မလြတ္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ အရိယာတပည့္သည္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ရေသာ ဆြမ္းျဖင့္ မွ်တလ်က္ ပုဆိုးပိုင္းကိုစပ္ထားေသာ သကၤန္းကို ေဆာင္ၿငားေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ငရဲမွ လြတ္၏၊ တိရစၧာန္ဘဝမွ လြတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံုမွ လြတ္၏၊ မေကာင္းေသာ သူတို႔၏ လားေရာက္ရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ အပါယ္မွ လြတ္၏။

အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏ သမၸႏၷ’မည္ေတာ္ မူ၏၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာက ကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

”တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထားေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲစိတ္ထဲ၌ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္ငသိႏိုင္ခံစားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပ တည္း”ဟု တရားေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္ သားသံဃာေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သားသံဃာေတာ္ သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏။ အစံုအားျဖင့္ ေလးစံုပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ရွစ္ပါးအေရအတြက္ ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္ယူလာေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္ လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဧည့္သည္တို႔အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္ လည္း ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ရည္ေမွ်ာ္ေသာအလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္ပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု သံဃာေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ တဏွာကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစကုန္ေသာ ပညာရွိ တို႔ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ မွားေသာအားျဖင့္ မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာအရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလးပါးေသာ တရားတို႔ႏွင့္ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ေလးကြၽန္းတို႔ကို ရျခင္း၊ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ရျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ေလးကြၽန္းတို႔ကိုရျခင္းသည္ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ကို ရျခင္း၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္တြင္ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမွီႏိုင္ေပဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။