သန ၅၆.၁၁: ဓမၼစကၠပၸဝတၱနသုတ္

၁ဝ၈၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ (သီတင္း သံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ရဟန္းတို႔ ရဟန္းျဖစ္သူသည္ အစြန္းႏွစ္ပါးတို႔ကို မမွီဝဲအပ္ကုန္၊ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔နည္း –

ယုတ္ညံ့၍ ရြာသူတို႔၏ အက်င့္ျဖစ္ေသာ ပုထုဇဥ္တို႔၏ အေလ့အက်င့္သာ ျဖစ္၍ အရိယာတို႔၏အေလ့အက်င့္ မဟုတ္ေသာအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္ယွဥ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ကပ္ၿငိေသာအားျဖင့္ အဖန္တလဲလဲ လိုက္စားအားထုတ္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စိတ္၏ ဆင္းရဲျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာအရိယာတို႔၏ အက်င့္ မဟုတ္ေသာအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္ယွဥ္ေသာ ကိုယ္ပင္ပန္းမႈကို အားထုတ္ျခင္းလည္းေကာင္း ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအစြန္းႏွစ္ပါးတို႔သို႔ မကပ္ေရာက္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ ပညာမ်က္စိကို ျပဳတတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ကို ျပဳတတ္ေသာအလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာအက်င့္သည္ ကိေလသာၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ သစၥာေလးပါးကိုသိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ ပညာမ်က္စိကို ျပဳတတ္ေသာဉာဏ္အျမင္ကို ျပဳတတ္ေသာ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းငွါ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ ထိုအလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကားအဘယ္နည္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္ပင္တည္း။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း –

မွန္ကန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္ကန္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘သမၼာသကၤပၸ’၊ မွန္ကန္ေသာ စကား ‘သမၼာဝါစာ’၊ မွန္ကန္ေသာအလုပ္ ‘သမၼာကမၼ ႏၲ’၊ မွန္ကန္ေသာအသက္ေမြးမႈ ‘သမၼာအာဇီဝ’၊ မွန္ကန္ေသာအားထုတ္မႈ ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္ကန္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သမၼာသတိ’၊ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ ပညာမ်က္စိကို ျပဳတတ္ေသာဉာဏ္အျမင္ကို ျပဳတတ္ေသာအလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ဤျမတ္ေသာအက်င့္သည္ ကိေလသာၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ (သစၥာေလးပါးကို) သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားတည္း။ ပဋိသေႏၶ တည္ေနရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ အိုရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ နာရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ ေသရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ မခ်စ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူေနရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ ခ်စ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ေကြကြင္းရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ လိုခ်င္ရာကို မရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ အက်ဥ္းအားျဖင့္စြဲလမ္းရာ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္လည္း ဆင္းရဲကုန္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဆင္းရဲၿခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားတည္း။ အၾကင္တဏွာသည္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏၊ ထိုထိုအာ႐ံု၌လြန္စြာ ႏွစ္သက္တတ္၏။ ထိုတပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ကာမ၌ တပ္မက္မႈ ‘ကာမတဏွာ’၊ သႆတဒိ႒ိႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ တပ္မက္မႈ ‘ဘဝတဏွာ’၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ တပ္မက္မႈ ‘ဝိဘဝ့တဏွာ’တို႔တည္း။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဆင္းရဲ၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားတည္း။ ယင္းဆင္း ရဲ၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာဟူသည္ ထိုတပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ၏သာလွ်င္ အႂကြင္းမဲ့ စြဲမက္မႈ ကင္းေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာစြန္႔လႊတ္ရာ တစ္ဖန္ စြန္႔ပယ္ရာ လြတ္ေျမာက္ရာ မကပ္ၿငိရာပင္ ျဖစ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဆင္းရဲ၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာ တို႔၏အမွန္တရားတည္း။ ဤအရိယမဂ္သည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိ၏၊ အဂၤါရွစ္ပါးဟူေသာ္ကား မွန္ကန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔တည္း။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ”ဤတရားသည္ ဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားမည္၏”ဟု (ဘုရား မျဖစ္မီ) ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ (ဒုကၡသစၥာ) တရားတို႔၌ ငါဘုရားအား ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္ ‘ပညာ’သည္ ထင္ရွား ျဖစ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔”ထိုဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို ပိုင္းျခား၍ သိထိုက္၏”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက (မၾကားဖူးကုန္ေသာ ဒုကၡသစၥာတရားတို႔၌) ငါဘုရားအား။ပ။ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ထိုဆင္းရဲျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို ပိုင္းျခား၍ သိခဲ့ၿပီ”ဟု (ဘုရား မျဖစ္မီ) ေရွးကမၾကားဖူး ကုန္ေသာ (ဒုကၡသစၥာ) တရားတို႔၌ ငါဘုရားအား ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ ရွားျဖစ္၏၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္ ‘ပညာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ”ဤတရားသည္ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရား မည္၏”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ (သမုဒယသစၥာ) တရားတို႔၌ ငါဘုရားအားပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာဉာဏ္ ‘ပညာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ထိုဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကိုပယ္အပ္၏”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက (မၾကားဖူးကုန္ေသာ သမုဒယသစၥာတရားတို႔၌) ငါဘုရားအား။ပ။ ထင္ရွား ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ထိုဆင္းရဲဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကိုပယ္ၿပီးၿပီ”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ (သမုဒယသစၥာ) တရားတို႔၌ ငါဘုရားအားပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာဉာဏ္ ‘ပညာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလင္းေရာင္ သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ”ဤတရားသည္ ဆင္းရဲ၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားမည္၏”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ (နိေရာဓသစၥာ) တရားတို႔၌ ငါဘုရားအား ပညာမ်က္စိသည္ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္ ‘ပညာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ထိုဆင္းရဲ၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္၏”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက (မၾကားဖူးကုန္ေသာ နိေရာဓသစၥာတရားတို႔၌) ငါဘုရားအား။ပ။ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ထိုဆင္းရဲ၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးၿပီ”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ (နိေရာဓသစၥာ) တရားတို႔၌ ငါဘုရားအား ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္ ‘ပညာ’သည္ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလင္းေရာင္သည့္ထင္ရွားျဖစ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ”ဤတရားသည္ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာ တို႔၏အမွန္တရားမည္၏”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ (မဂၢသစၥာ) တရားတို႔၌ ငါဘုရားအား ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္ ‘ပညာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလင္း ေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ထိုဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကို ပြားမ်ားအပ္၏”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက (မၾကားဖူးကုန္ေသာ မဂၢသစၥာ တရားတို႔၌) ငါဘုရားအား။ပ။ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ရဟန္းတို႔”ထိုဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္ေသာအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားကိုပြားမ်ားၿပီးၿပီ”ဟု (ဘုရားမျဖစ္မီ) ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ ေသာ (မဂၢသစၥာ) တရားတို႔၌ ငါဘုရားအားပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္၏၊ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာဉာဏ္ ‘ပညာ’သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိေသာ ဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ”ဤအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားေလးပါးတို႔၌ ဤသို႔ သံုးပါးေသာအျပန္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာအျခင္းအရာရွိေသာ မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ မစင္ၾကယ္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ငါသည္နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာလူ႕ေလာက၌ အတုမရွိေသာအလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေသာ (အရဟတၱမဂ္) ဉာဏ္ကို သိၿပီဟု ဝန္မခံခဲ့ေခ်။

ရဟန္းတို႔ ”ဤအရိယာတို႔၏ အမွန္တရားေလးပါးတို႔၌ ဤသို႔ သံုးပါးေသာအျပန္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာအျခင္းအရာရွိေသာ မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္အျမင္သည္ စင္ၾကယ္လာေသာအခါ၌သာလွ်င္ ငါသည္ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ အတုမရွိေသာအလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေသာ (အရဟတၱမဂ္) ဉာဏ္ကို သိၿပီဟု ဝန္ခံခဲ့၏၊ ငါ၏ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္မႈသည္ မပ်က္စီးႏိုင္ၿပီ၊ ဤကားအဆံုးစြန္ေသာ ဘဝတည္း၊ ယခုအခါ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီဟု ငါ့အားပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္အျမင္ သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ပၪၥဝဂၢီငါးပါးရဟန္းတို႔သည္ ႏွစ္လိုကုန္သည္ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာခံယူၾကေလကုန္၏။

ဤဂါထာမဖက္ သက္သက္ေသာ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ အသွ်င္ေကာ႑ညအား”ျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားအလံုးစံုသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု (ကိေလသာ) ျမဴ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ တရားမ်က္စိ ‘ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္’သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ”ဗာရာဏသီျပည္ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာဝယ္ ေလာက၌ သမဏ ျဗာဟၼဏ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မေဟာႏိုင္ေသာအတုမရွိေသာ ဤဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏”ဟု ဘုမၼစိုးနတ္တို႔သည္ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို အဆင့္ဆင့္ ေႂကြးေၾကာ္ကုန္၏။ ဘုမၼစိုးနတ္တို႔၏ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကား၍”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာဝယ္ ေလာက၌ သမဏ ျဗာဟၼဏ နတ္မာရ္နတ္ ျဗဟၼာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေဟာႏိုင္ေသာအတုမရွိေသာ ဤဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏”ဟု စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ေႂကြးေၾကာ္ကုန္၏။

စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကား၍ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္။ပ။ ယာမာနတ့္တို႔သည္။ပ။ တုသိတာနတ္တို႔သည္။ပ။ နိမၼာနရတီနတ္တို႔သည္။ပ။ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္။ပ။

”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာဝယ္ ေလာက၌ သမဏ ျဗာဟၼဏ နတ္မာရ္နတ္ ျဗဟၼာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေဟာႏိုင္ေသာအတုမရွိေသာ ဤဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကိုေဟာ ေတာ္မူ၏”ဟု ျဗဟၼာတို႔သည္ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို အဆင့္ဆင့္ ေႂကြးေၾကာ္ကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအခ်ိန္ ထိုအခါ ထိုကာလတြင္ အကနိ႒ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္ ေကာင္းခ်ီးသံသည္ ျပန္႔ႏံွ႕၍တက္၏၊ ဤတစ္ေသာင္းေသာ ေလာကဓာတ္သည္လည္း တုန္လႈပ္၏၊ ျပင္းစြာ တုန္လႈပ္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ တုန္လႈပ္၏၊ အတိုင္းအရွည္မရွိ ႀကီးမားေသာအေရာင္အလင္းသည္လည္း ေလာက၌ နတ္တို႔၏ အာႏုေဘာ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ ေကာ႑ညသည္ သစၥာေလးပါးတရားကို သိေလၿပီ တကား၊ ရဟန္းတို႔ ေကာ႑ညသည္ သစၥာေလးပါးတရားကို သိေလၿပီတကား”ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။ ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္သာလွ်င္ အသွ်င္ေကာ႑ညအား ‘အညာသိေကာ႑ည’ ဟူ၍သာ အမည္တြင္၏။

ပဌမသုတ္။