သန ၅၆.၃၁: သီသပါဝနသုတ္

၁၁ဝ၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသမၺီျပည္ ယင္းတိုက္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနည္းငယ္ေသာ ယင္းတိုက္ရြက္တို႔ကို လက္ျဖင့္ ကိုင္၍ ”ရဟန္းတို႔ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ငါ လက္ျဖင့္ ကိုင္ထားအပ္ကုန္ေသာအနည္းငယ္ေသာယင္းတိုက္ရြက္တို႔ႏွင့္ ယင္းတိုက္ေတာ အတြင္းရွိ ယင္းတိုက္ရြက္တို႔သည္ အဘယ္ကမ်ားျပားသနည္း”ဟု ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားလက္ျဖင့္ကိုင္ထားအပ္ကုန္ေသာ ယင္းတိုက္ရြက္ တို႔သည္ နည္းလွပါကုန္၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ယင္းတိုက္ေတာအတြင္းရွိ ယင္းတိုက္ရြက္တို႔သာ မ်ားလွပါ ကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ငါသည္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မေဟာအပ္ေသာ တရားသည္သာ မ်ားျပား၏၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုတရားကို ငါ မေဟာသနည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ထိုတရားသည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္၊ မဂ္တည္းဟူေသာအက်င့္ျမတ္၏ အစမဟုတ္၊ ၿငီးေငြ႕ရန္ တပ္မက္မႈ ကင္းရန္ ခ်ဳပ္ရန္ ၿငိမ္းရန္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ ကိုယ္တိုင္ သိရန္ တဏွာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ မျဖစ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတရားကို ငါ မေဟာအပ္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္တရားမ်ဳိးကို ငါ ေဟာအပ္သနည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု ငါေဟာအပ္၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတည္း”ဟု ငါ ေဟာအပ္၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) တည္း”ဟု ငါ ေဟာအပ္၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း့အက်င့္တည္း”ဟု ငါ ေဟာအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုတရားကို ေဟာသနည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ထိုတရားသည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္၏၊ မဂ္တည္းဟူေသာအက်င့္ျမတ္၏ အစျဖစ္၏၊ ထိုတရားသည္ ၿငီးေငြ႕ရန္ တပ္မက္မႈကင္းရန္ ခ်ဳပ္ရန္ ၿငိမ္းရန္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ ကိုယ္တိုင္ သိရန္ တဏွာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတရားကို ေဟာအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ပ။

”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။