အန ၄.၃၅: ဝႆကာရသုတ္

၃၅။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစားေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မဂဓတိုင္း၏အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ျမတ္ေသာ ပညာရွိ ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားဟု ပညတ္ပါကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အသွ်င္ေဂါတမ ဤေလာက၌ အၾကင္သူသည္ ထို ထို အၾကားအျမင္ျဖင့္ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိ၏။ ”ဤသည္ကား ဤစကား၏ အနက္တည္း၊ ဤသည္ကား ဤစကား၏ အဓိပၸါယ္တည္း”ဟု ထို ထို စကား၏သာလွ်င္ အနက္ကို သိ၏။ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ၾကာျမင့္စြာက ျပဳခဲ့ေသာ အမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကာျမင့္စြာက ေျပာခဲ့ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ အျပန္ျပန္ ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ အိမ္ရာေထာင္ေသာ လူတို႔သည္ ျပဳအပ္ ကုန္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥတို႔၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ထိုျပဳဖြယ္ကိစၥတို႔၌ သင့္ မသင့္ေသာ အေၾကာင္းကို စံုစမ္းဆင္ျခင္တတ္ေသာ ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ကိုယ္တိုင္ျပဳရန္ စြမ္းႏိုင္၏၊ (သူတစ္ပါးကို) စီမံရန္ စြမ္းႏိုင္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္ေသာ ပညာရွိ ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားဟူ၍ ပညတ္ပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္၏ စကားကို အကယ္၍ ေကာင္းခ်ီးေခၚသင့္သည္ ျဖစ္အံ့၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ေကာင္းခ်ီးေခၚေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္ေဂါတမ အကယ္၍ တားျမစ္သင့္သည္ ျဖစ္အံ့၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ တားျမစ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ သင့္စကားကို ေကာင္းခ်ီးလည္း မေခၚ တားလည္း မတားျမစ္။ ပုဏၰားတရား ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ျမတ္ေသာ ပညာရွိ ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားဟု ငါပညတ္၏။ အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ပုဏၰား ဤေလာက၌ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္သည္ လူအမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြါးရွိရန္ က်င့္၏၊ လူအမ်ား၏ ခ်မ္းသာရန္ က်င့္၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ လူမ်ားအေပါင္းကို ေကာင္းေသာသေဘာ အျပစ္မရွိ ေသာ သေဘာျဖစ္ေသာ အရိယာမဂ္၌ တည္ေစတတ္၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ အလိုရွိေသာ အၾကံကို ၾကံ၏၊ အလိုမရွိေသာ အၾကံကို မၾကံ၊ အလိုရွိေသာ ေတြးေတာမႈကို ေတြးေတာ၏၊ အလိုမရွိေသာ ေတြးေတာမႈကို မေတြးေတာ၊ ဤသို႔ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ တို႔၌ စိတ္၏ ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း ရ၏၊ မၿငဳိမျငင္ရ၏၊ မပင္မပန္းရ၏။ အာသေဝါတရား၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါ ကင္းေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱ ဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ ပုဏၰား ငါသည္ သင့္စကားကို ေကာင္းခ်ီးလည္း မေခၚ တားလည္း မတားျမစ္။ ပုဏၰား ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ျမတ္ေသာ ပညာရွိ ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားဟု ငါပညတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အံ့ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဤစကားကို အလြန္ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏ဟူ၍ မွတ္ပါကုန္၏၊ ”အသွ်င္ေဂါတမသည္ လူအမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြါး ရွိရန္ လူအမ်ား ခ်မ္းသာရန္ က်င့္ပါေပ၏။ လူအေပါင္းကို ေကာင္းေသာသေဘာ အျပစ္မရွိေသာသေဘာ ျဖစ္ေသာ အရိယာမဂ္၌ တည္ေစတတ္ပါေပ၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အလိုရွိေသာ အၾကံကို ၾကံပါေပ၏၊ အလိုမရွိေသာ ၾကံကို မၾကံပါ၊ အလိုရွိေသာ ေတြးေတာမႈကို ေတြးေတာပါေပ၏၊ အလိုမရွိေသာ ေတြးေတာမႈကို မေတြးေတာပါ၊ ဤသို႔ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ တို႔၌ အသွ်င္ေဂါတမသည္ စိတ္၏ ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္ပါ၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာေနရေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္တို႔ကို အလိုရွိတိုင္း ရပါ၏၊ မၿငဳိမျငင္ရပါ၏၊ မပင္မပန္း ရပါ၏။ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေရာက္လ်က္ ေနရပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား သင္သည္ စင္စစ္ (ငါ့ကို ဂုဏ္ကို) ထိပါးပုတ္ခတ္လ်က္ ဤစကားကို ဆိုဘိ၏၊ အမွန္ အားျဖင့္ ငါသည္သာ သင့္အား ေျပာၾကားအံ့ ”ပုဏၰား ငါသည္ လူအမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြါးျဖစ္ရန္ က်င့္၏၊ လူအမ်ား ခ်မ္းသာရန္ က်င့္၏။ လူအေပါင္းကို ေကာင္းေသာသေဘာ အျပစ္မရွိေသာသေဘာ ျဖစ္ေသာ အရိယာမဂ္၌ တည္ေစတတ္၏။ ပုဏၰား ငါသည္ အလိုရွိေသာ အၾကံကို ၾကံ၏၊ အလိုမရွိေသာ အၾကံကို မၾကံ၊ အလိုရွိေသာ ေတြးေတာမႈကို ေတြးေတာ၏၊ အလိုမရွိေသာ ေတြးေတာမႈကို မေတြးေတာ၊ ပုဏၰား ငါသည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ တို႔၌ စိတ္၏ ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ပုဏၰား ငါသည္ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာေနရေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္တို႔ကို အလိုရွိတိုင္း ရ၏၊ မၿငဳိမျငင္ရ၏၊ မပင္မပန္းရ၏။ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ ေရာက္လ်က္ေန၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အၾကင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါအားလံုးတို႔၏ ေသမင္းဟူေသာ ေက်ာ့ကြင္းမွ လြတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂ္တရားကို သိၿပီ၊ လူနတ္တို႔၏ အစီးအပြါးျဖစ္ေသာ အရိယာမဂ္တရားကို့ထင္ရွားျပေတာ္မူ၏၊ ယင္း (မဂ္)တရားကို စင္စစ္ ျမင္၍လည္းေကာင္း၊ ၾကားနာရ၍လည္းေကာင္း လူအမ်ားတို႔သည္ ၾကည္ညဳိၾကကုန္၏။ မဂ္ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္၌ လိမၼာေတာ္မူေသာ၊ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ၊ အာသေဝါတရားမရွိေသာ၊ အဆံုးစြန္ေသာ အတၱေဘာကို ေဆာင္ေသာ ထို ျမတ္စြာဘုရားကို ျမတ္ေသာ ပညာရွိ ျမတ္ေသာ ေယာက္်ားဟု ဆိုအပ္၏။

ပၪၥမသုတ္။