အန ၄.၅၅: ပဌမ သမဇီဝီသုတ္

၅၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမိဳ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးရာ ေဘသကဠေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ နကုလပိတာ သူႂကြယ္အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ နကုလပိတာ သူႂကြယ္ႏွင့္ နကုလမာတာသူႂကြယ္မတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ငယ္ရြယ္သူ နကုလမာတာသူႂကြယ္မကို ထိမ္းျမား ယူေဆာင္ခဲ့သည္မွ စ၍ စိတ္မွ်ျဖင့္လည္း နကုလမာတာသူႂကြယ္မကို လြန္၍ က်င့္မိသည္ဟု တပည့္ေတာ္ မသိစဖူးပါ၊ ကိုယ္ ျဖင့္မူကား အဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာရွိပါအံ့နည္း။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ယခုဘဝ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္လိုပါကုန္၏၊ ေနာင္တမလြန္ဘဝ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္လိုပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ နကုလမာတာသူႂကြယ္မကလည္း ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ ငယ္ရြယ္ စဥ္ကပင္ ငယ္ရြယ္သူ တပည့္ေတာ္မကို ထိမ္းျမားယူေဆာင္ခဲ့သည္မွစ၍ စိတ္မွ်ျဖင့္လည္း နကုလပိတာ သူႂကြယ္ကို လြန္၍ က်င့္မိသည္ဟု တပည့္ေတာ္မ မသိစဖူးပါ၊ ကိုယ္ျဖင့္မူကား အဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ယခုဘဝ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္လိုပါကုန္၏၊ ေနာင္တမလြန္ဘဝ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္လိုပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဒါယကာတို႔ လင္မယားႏွစ္ဦးလံုးတို႔သည္ ယခုဘဝ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္ၾကရန္ တမလြန္ ဘဝ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္ၾကရန္ အကယ္၍ အလိုရွိကုန္အံ့၊ ႏွစ္ဦးလံုးတို႔သည္ တူမွ်ေသာ သဒၶါတရား ရွိကုန္ရာ၏၊ တူမွ်ေသာ သီလရွိကုန္ရာ၏၊ တူမွ်ေသာ စြန္႔ၾကဲမႈ ‘စာဂ’ ရွိကုန္ရာ၏၊ တူမွ်ေသာ ပညာရွိကုန္ရာ၏၊ (ယင္းသို႔ ျဖစ္ေသာ္) ထို လင္မယားႏွစ္ဦးတို႔သည္ ယခုဘဝ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္ၾကရကုန္၏၊ ေနာင္တမလြန္ဘဝ၌လည္း အခ်င္းခ်င္း ႐ႈျမင္ၾကရကုန္လတၱံ ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

လင္မယားႏွစ္ဦးလံုးတို႔ပင္ သဒၶါတရားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ အလွဴခံတို႔၏ စကားအဓိပၸါယ္ကိုလည္း သိကုန္၏၊ (ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးကို) ေစာင့္စည္းၾကကုန္၏၊ ထို လင္မယားႏွစ္ဦးလံုးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုၾက ကုန္လ်က္တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးၾကကုန္၏။ တူမွ်ေသာ သီလရွိကုန္ေသာ လင္မယား ႏွစ္ဦးလံုးတို႔အား အက်ဳိးစီးပြါးတို႔သည္ မ်ားျပားကုန္၏၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ရန္သူတို႔ ႏွလံုး မသာဖြယ္ ျဖစ္ကုန္၏။ တူမွ်ေသာ သီလရွိကုန္ေသာ လင္မယားႏွစ္ဦးလံုးတို႔သည္ ဤလူ႕ဘဝ၌တရားကို က်င့္ၾကကုန္၍ နတ္ျပည္ေလာက၌ အလံုးစံုေသာ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံတို႔ကို လိုတိုင္းရ ကုန္လ်က္ ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရကုန္သတည္း။

ပၪၥမသုတ္။