အန ၅.၄၉: ေကာသလသုတ္

၄၉။ အခါတစ္ပါး ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။

(ထိုအခါ မလႅိကာ မိဖုရားသည္ ကြယ္လြန္ေလ၏)။

ထိုအခါ မင္းခ်င္းေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီးထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ပေသနဒိေကာသလမင္းႀကီး၏ နားရင္းသို႔ ကပ္လ်က္-

”မင္းျမတ္ မလႅိကာ မိဖုရားႀကီးသည္ နတ္ရြာစံပါၿပီ”ဟု သံေတာ္ဦးတင္၏။

ဤသို႔သံေတာ္ဦးတင္ေသာ္ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္ စိတ္မေကာင္းသည္က်ေသာ ပခံုးရွိသည္ျဖစ္၍ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်လ်က္ ၾကံမႈိင္ကာ စကားမေျပာဘဲ ထိုင္ေန၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပေသနဒိေကာသလမင္းကို ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္ စိတ္မေကာင္းသည္ က်ေသာပခံုးရွိသည္ျဖစ္၍ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်လ်က္ ၾကံမႈိင္ကာ စကားမေျပာဘဲ ေနသည္ကိုသိေတာ္မူ၍ပေသနဒိေကာသလမင္းအား- မင္းႀကီး သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သူမဆို ေတာင့္တ၍ မရေကာင္းေသာ အရာတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ”မအိုပါေစလင့္”ဟူ၍သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစမာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သူမဆို ေတာင့္တ၍ မရေကာင္းေသာ အရာေပတည္း။

နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ “မနာဖ်ားေစလင့္”ဟူ၍သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစမာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သူမဆို ေတာင့္တ၍ မရေကာင္းေသာ အရာေပတည္း။

ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ “မေသပါေစလင့္”ဟူသမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစမာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သူမဆို ေတာင့္တ၍ မရေကာင္းေသာ အရာေပတည္း။

ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ “မကုန္ဆုံးပါေစလင့္”ဟူ၍သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစမာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သူမဆို ေတာင့္တ၍ မရေကာင္းေသာ အရာေပတည္း။

ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ “မပ်က္စီးပါေစလင့္”ဟူ၍ သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ့နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သူမဆို ေတာင့္တ၍ မရေကာင္းေသာ အရာေပတည္း။

မင္းႀကီး အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ အိုခဲ့၏၊ အိုတတ္ေသာ သေဘာတရား အိုသည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ဤသို႔ မဆင္ျခင္နိုင္ —

“အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ အိုသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာ ဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ အို၏၊ အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ အိုသည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝမိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္း မလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (မဆင္ျခင္နိုင္)။

အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ အိုသည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ဤပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ စူးဝင္ သည္ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူပန္ေစတတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

မင္းႀကီး  ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား အၾကားျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား နာတတ္ေသာ သေဘာတရား သည္နာခဲ့၏။ နာတတ္ေသာ သေဘာတရား နာသည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ဤသို႔ မဆင္ျခင္နိုင္ —

“နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ အိုသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာ ဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ နာ၏၊ နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ နာသည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝမိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္း မလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (မဆင္ျခင္နိုင္)။

နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ နာသည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ဤပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ စူးဝင္ သည္ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူပန္ေစတတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

မင္းႀကီး  ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ေသခဲ့၏။
ေသတတ္ေသာ သေဘာတရား ေသသည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ဤသို႔ မဆင္ျခင္နိုင္ —
“ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ ေသသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာ ဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ေသ၏၊ ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝမိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္း မလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (မဆင္ျခင္နိုင္)။

ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ဤပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ စူးဝင္ သည္ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူပန္ေစတတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

မင္းႀကီး  ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ကုန္ခဲ့၏။
ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရား ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ဤသို႔ မဆင္ျခင္နိုင္ —
“ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ ကုန္သည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာ ဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ကုန္၏၊ ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ကုန္သည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝမိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္း မလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (မဆင္ျခင္နိုင္)။

ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ဤပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ စူးဝင္ သည္ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူပန္ေစတတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

မင္းႀကီး  ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ကုန္ခဲ့၏။ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ပ်က္ခဲ့၏၊ ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ပ်က္သည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ဤသို႔ မဆင္ျခင္နိုင္ —

“ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါ့တစ္ေယာက္တည္းအားသာ ပ်က္သည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္ မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ပ်က္၏၊ ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ပ်က္စီးသည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝမိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္းမလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟူ၍ (မဆင္ျခင္နိုင္)။

ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရား ပ်က္သည္ရွိေသာ္ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္း၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ဤပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ စူးဝင္သည္ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူပန္ေစတတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

မင္းႀကီး အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ အိုခဲ့မူအိုတတ္ေသာ သေဘာတရား အိုသည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ —

“အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ အိုသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား အိုတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ အို၏၊ အိုတတ္ေသာသေဘာတရားသည္ အိုသည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝ မိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္းမလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ့ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

အိုတတ္ေသာ သေဘာတရား အိုသည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ မပူေဆြး၊ မပင္ပန္း၊ မငို ေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္ရွိေသာ ဤအရိယာတပည့္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ကို ထုတ္ႏုတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ယင္းေျငာင့္စူးဝင္ေသာ အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ပုထုဇဥ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူေလာင္ေစ၏၊ ေသာကေျငာင့္ မစူးဝင္ေသာ အရိယာတပည့္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ၿငိမ္းေအးေစ၏။

မင္းႀကီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ နာခဲ့၏။ နာတတ္ေသာ သေဘာတရား နာသည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ —

“နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ နာသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ နာ၏၊ နာတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ နာသည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝ မိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္းမလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

နာတတ္ေသာ သေဘာတရား နာသည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ မပူေဆြး၊ မပင္ပန္း၊ မငို ေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္ရွိေသာ ဤအရိယာတပည့္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ကို ထုတ္ႏုတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ယင္းေျငာင့္စူးဝင္ေသာ အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ပုထုဇဥ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူေလာင္ေစ၏၊ ေသာကေျငာင့္ မစူးဝင္ေသာ အရိယာတပည့္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ၿငိမ္းေအးေစ၏။

မင္းႀကီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ေသခဲ့၏။ ေသတတ္ေသာ သေဘာတရား ေသသည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ —

“ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ ေသသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ေသ၏၊ ေသတတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ေသသည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝ မိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္းမလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ေသတတ္ေသာ သေဘာတရား ေသသည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ မပူေဆြး၊ မပင္ပန္း၊ မငို ေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္ရွိေသာ ဤအရိယာတပည့္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ကို ထုတ္ႏုတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ယင္းေျငာင့္စူးဝင္ေသာ အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ပုထုဇဥ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူေလာင္ေစ၏၊ ေသာကေျငာင့္ မစူးဝင္ေသာ အရိယာတပည့္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ၿငိမ္းေအးေစ၏။

မင္းႀကီး  ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ကုန္ခဲ့၏။ ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရား ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ —

“ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ ကုန္သည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ကုန္၏၊ ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ကုန္သည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီးျမည္တမ္းခဲ့မူ ေတြေဝ မိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္းမလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ကုန္တတ္ေသာ သေဘာတရား ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ မပူေဆြး၊ မပင္ပန္း၊ မငို ေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။

မင္းႀကီး  အၾကားအျမင္ရွိေသာ ဤအရိယာတပည့္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ကို ထုတ္ႏုတ္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ယင္းေျငာင့္စူးဝင္ေသာ အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ပုထုဇဥ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ပူေလာင္ေစ၏၊ ေသာကေျငာင့္ မစူးဝင္ေသာ အရိယာတပည့္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ၿငိမ္းေအးေစ၏။

မင္းႀကီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ပ်က္ခဲ့၏၊ ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ပ်က္သည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ဆင္ျခင္နိုင္၏ —

“ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းအားသာ ပ်က္သည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္ မူကား (ဤဘုံဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ပါးေသာဘုံဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္သတၱဝါဟူသမၽွ အားလုံးတို႔အား ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားသည္ ပ်က္၏၊ ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားပ်က္သည္ရွိေသာ္ ငါသည္သာ ပူေဆြးခဲ့မူ ပင္ပန္းခဲ့မူ ငိုေႂကြးခဲ့မူ ရင္ဘတ္စည္တီး ျမည္တမ္းခဲ့မူေတြေဝမိန္းေမာျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ငါသည္ ထမင္းလည္း မစားလိုရာ၊ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း အဆင္းမလွျခင္းသို႔ ေရာက္ေလရာ၏။ အလုပ္အကိုင္တို႔လည္း မျဖစ္နိုင္ကုန္ရာ၊ ရန္သူတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ကုန္ရာ၏၊ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဝမ္းနည္းကုန္ရာ၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာတရားပ်က္သည္ရွိေသာ္ ထိုအရိယာတပည့္သည္ မပူေဆြး၊ မပင္ပန္း၊ မငိုေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မျမည္တမ္း၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။

မင္းႀကီး အၾကားအျမင္ရွိေသာ ဤအရိယာတပည့္ကို အဆိပ္ရွိေသာ ေသာကေျငာင့္ကို ထုတ္ႏုတ္ေသာသူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ယင္းေသာကေျငာင့္ စူးဝင္ေသာ အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ပုထုဇဥ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ပူေလာင္ေစ၏၊ ေသာကေျငာင့္ မစူးဝင္ေသာ အရိယာတပည့္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္လၽွင္ ၿငိမ္းေအးေစ၏။

မင္းႀကီး  သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ နတ္ျဖစ္ေစ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာက၌ မည္သူမဆို ေတာင့္တ၍ မရေကာင္းေသာ အရာတို႔သည္ ဤငါးမ်ိဳးတို႔တည္းဟု (မိန႔္ေတာ္မူ၏)။

ဤေလာက၌ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္းျဖင့္
အက်ိဳးအနည္းငယ္မၽွကိုလည္း စင္စစ္ မရနိုင္၊
ပူေဆြးဆင္းရဲေသာ ထိုသူကို ရန္သူတို႔ သိ၍ ဝမ္းေျမာက္ကုန္၏။

အၾကင္အခါ၌ ကား အေၾကာင္းကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း၌ သိေသာ ပညာရွိသည္
ေဘးရန္ တို႔ေၾကာင့္မတုန္မလွုပ္၊
(ထိုအခါ၌ ) ရန္သူတို႔သည္ ထိုပညာရွိပုဂၢိဳလ္၏
ေရွးမူ အတိုင္း မေဖာက္ျပန္ေသာမ်က္ႏွာကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ ဆင္းရဲကုန္၏။

ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းသျဖင့္ျဖစ္ေစ
တန္ခိုးရွိေသာ မႏၲာန္ကို ရြတ္အံ သရဇၩာယ္သျဖင့္ျဖစ္ေစ
ေကာင္းမြန္ေသာ စကားကို ေျပာဆို၍ျဖစ္ေစ
တံစိုး လက္ေဆာင္ေပးသျဖင့္ ျဖစ္ေစ
မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ကိုျပသျဖင့္ျဖစ္ေစ အက်ိဳးရနိုင္ သမၽွအရာ၌ အားထုတ္ရာ၏။

ငါေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူေသာ္လည္းေကာင္း
(မအိုျခင္းစေသာ) ထို အက်ိဳးကို မရအပ္ဟူ၍အကယ္၍ သိခဲ့မူ
ငါသည္ ဝဋ္၌ တည္ေနေစေသာ ကံကို ျမဲၿမံစြာ အားထုတ္အပ္ၿပီ၊
ယခုအခါ၌ အဘယ္သို႔လၽွင္ ျပဳေတာ့အံ့နည္းဟု ဆင္ျခင္၍ ပူေဆြးျခင္းမရွိဘဲ သည္းခံရာသတည္း။

 

နဝမသုတ္။