အန ၆.၅၁: အာနႏၵာသုတ္

၅၁။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား-

ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ အဘယ္မွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ရဟန္းသည္ မၾကားဖူးေသးေသာ တရားတို႔ကိုလည္း ၾကားနာရသနည္း၊ ထိုရဟန္းအား ၾကားနာအပ္ကုန္ၿပီးေသာ တရားတို႔သည္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္သနည္း၊ ထိုရဟန္းအား ေရွးက စိတ္ျဖင့္ ေရာက္ဖူး ေတြ႕ထိဖူးေသာ တရားတို႔သည္လည္း မေနာဒြါရ၌ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ကုန္သနည္း၊ မသိဖူးေသးေသာ တရားကိုလည္း သိရသနည္းဟုေလွ်ာက္၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အၾကားအျမင္ မ်ားပါ၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာသည္သာလွ်င္ ေျဖၾကားပါေလာ့ဟု (ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေတာ္မူပါ၊ ေဟာၾကားပါမည္ဟု (ဆို၏)။

”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျပန္ေလွ်ာက္၏၊ အသွ်င့္အာနႏၵာ သည္ ဤစကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏-

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သုတ္ ေဂယ် ေဝယ်ာကရဏ ဂါထာ ဥဒါန္း ဣတိဝုတ္ ဇာတ္ အဗ႓ဳတဓမၼ ေဝဒလႅဟူေသာ ဓမၼကို သင္ယူ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ၾကားနာတိုင္း သင္ယူတိုင္းေသာ တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔အား ေဟာၾကား၏၊ ၾကားနာတိုင္းသင္ယူတိုင္းေသာ တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔အား ပို႔ခ်၏၊ ၾကားနာတိုင္းသင္ယူတိုင္းေသာတရားကို အက်ယ္ အားျဖင့္ သရဇၩာယ္ျခင္းကို ျပဳ၏၊ ၾကားနာတိုင္း သင္ယူတိုင္းေသာတရားကို စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ၾကံ၏၊ သံုးသပ္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္၏၊ ဓမၼကို ေဆာင္ကုန္ဝိနည္းေတာ္ကို ေဆာင္ကုန္ ပါတိေမာက္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ အၾကားအျမင္မ်ားသည့္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ေနထိုင္ရာ ေက်ာင္းတိုက္၌ ဝါကပ္ဆို၏၊ ထို မေထရ္ႀကီးတို႔သို႔ ရံဖန္ ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရားဤတရားကား အသို႔ျဖစ္ပါသနည္း၊ ဤပါဠိ၏ အနက္ကား အသို႔ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ေမးျမန္း၏၊ ပညာျဖင့္ ႏႈိင္းခ်ိန္၏၊ ထိုမေထရ္ႀကီးတို႔သည္ ထို အသွ်င္အား မဖြင့္ျပရေသးသည္ကိုလည္းဖြင့္ျပၾကကုန္၏၊ ထင္စြာ မျပဳရေသးသည္ကိုလည္း ထင္စြာ ျပဳေပးကုန္၏၊ မ်ားျပားကုန္ေသာ ယံုမွားျဖစ္ဖြယ္ရာတို႔၌လည္း ယံုမွားမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးၾကကုန္၏။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဤမွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ရဟန္းသည္ မၾကားဖူးေသးေသာ တရားတို႔ကိုလည္းၾကားနာရ၏၊ ထိုရဟန္းအား ၾကားနာဖူးကုန္ၿပီးေသာ တရားတို႔သည္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းသို႔မေရာက္ကုန္၊ ထိုရဟန္းအား ေရွးက စိတ္ျဖင့္ ေရာက္ဖူး ေတြ႕ထိဖူးကုန္ေသာ တရားတို႔သည္လည္းမေနာဒြါရ၌ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ကုန္၏၊ မသိဖူးေသးေသာ တရားကိုလည္း သိရ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပ၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤအေၾကာင္းကို အလြန္လွ်င္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ပါေပ၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာကို ဤတရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူဟူ၍ ငါတို႔ မွတ္ယူပါကုန္၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သုတ္ ေဂယ် ေဝယ်ာကရဏ ဂါထာ ဥဒါန္း ဣတိဝုတ္ ဇာတ္ အဗ႓ဳတဓမၼ ေဝဒလႅဟူေသာ ဓမၼကို သင္ယူ၏၊

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ၾကားနာဖူး သင္ယူဖူးသည့္အတိုင္း တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါး တို႔အားေဟာၾကား၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ၾကားနာဖူး သင္ယူဖူးသည့္အတိုင္း တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါး တို႔အားပို႔ခ်၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ၾကားနာဖူး သင္ယူဖူးသည့္အတိုင္း တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္ သရဇၩာယ္၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ၾကားနာဖူး သင္ယူဖူးသည့္အတိုင္း တရားကို စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ၾကံစည္၏၊ သံုးသပ္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဓမၼကို ေဆာင္ကုန္ ဝိနည္းေတာ္ကို ေဆာင္ကုန္ ပါတိေမာက္ကို ေဆာင္ကုန္ ေသာအၾကားအျမင္မ်ားသည့္ မေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ ေနထိုင္ရာ ေက်ာင္းတိုက္၌ ဝါကပ္ဆို၏၊ ထိုမေထရ္ႀကီးတို႔သို႔ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ရံဖန္ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ဤတရားသည္ အသို႔ျဖစ္ပါသနည္း၊ ဤပါဠိ၏ အနက္သည္ကား အသို႔ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ေမးျမန္း၏၊ ပညာျဖင့္ ႏႈိင္းခ်ိန္၏၊ ထိုမေထရ္ႀကီးတို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား မဖြင့္ျပရသည္ကိုလည္း ဖြင့္ျပကုန္၏၊ ထင္စြာ မျပဳရသည္ကိုလည္း ထင္စြာ ျပဳေပးကုန္၏၊ မ်ားျပားကုန္ေသာ ယံုမွားျဖစ္ဖြယ္ရာတို႔၌လည္း ယံုမွားမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးကုန္၏ဟု (ငါတို႔ မွတ္ယူကုန္၏ဟု မိန္႔ဆို၏)။

နဝမသုတ္။