အန ၉.၂၀: ေဝလာမသုတ္

၂ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္-

”သူႂကြယ္ သင္၏ အိမ္၌ အလွဴကို ေပးလွဴ၏ေလာ”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ အိမ္၌ အလွဴကို ေပးလွဴပါ၏၊ ထိုအလွဴသည္လည္း ပအံုးရည္လွ်င္ ႏွစ္ခြက္ေျမာက္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ ဆန္ကဲြထမင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ယုတ္ညံ့သည္ျဖစ္ေစ မြန္ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထိုအလွဴကိုလည္း မ႐ိုမေသ လွဴပါမူ၊ စိတ္မပါဘဲ လွဴပါမူ၊ မိမိလက္ျဖင့္ (ကိုယ္တိုင္) မဟုတ္ဘဲ လွဴပါမူ၊ လႊင့္ပစ္သကဲ့သို႔ လွဴပါမူ၊ ကံ ကံ၏ အက်ဳိးရွိ၏ဟု အယူမရွိဘဲ လွဴပါမူ ထိုအလွဴ၏ အက်ဳိးျဖစ္ေလရာတိုင္း၌ မြန္ျမတ္ေသာ အစာကို သံုးေဆာင္ရန္ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ အဝတ္ကို သံုးေဆာင္ရန္ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ ယာဥ္ကို သံုးေဆာင္ရန္ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ သံုးေဆာင္ရန္ စိတ္မၫြတ္၊ ထိုအလွဴရွင္၏ သားမယား ကြၽန္ အေစခံ အလုပ္သမားတို႔သည္လည္း (ေျပာစကားကို) မနာခံကုန္၊ နား မေထာင္ကုန္၊ သိရန္ စိတ္ကို မထားကုန္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ သူႂကြယ္ မ႐ိုမေသ ျပဳအပ္ကုန္ေသာ (ေကာင္းမႈ) ကံတို႔၏ အက်ဳိးသည္ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

သူႂကြယ္ ယုတ္ညံ့သည္ျဖစ္ေစ မြန္ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထိုအလွဴကိုလည္း ႐ို႐ိုေသေသ လွဴပါမူ၊ စိတ္ပါဝင္စားစြာ လွဴပါမူ၊ မိမိလက္ျဖင့္ (ကိုယ္တိုင္) လွဴပါမူ၊ လႊင့္ပစ္သကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ လွဴပါမူ၊ ကံကံ၏ အက်ဳိးရွိ၏ဟု အယူရွိ၍ လွဴပါမူ အလွဴ၏ အက်ဳိးျဖစ္ေလရာတိုင္း၌ မြန္ျမတ္ေသာ အစာကို သံုးေဆာင္ရန္ စိတ္ၫြတ္၏၊ မြန္ျမတ္ေသာ အဝတ္ကို သံုးေဆာင္ရန္ စိတ္ၫြတ္၏၊ မြန္ျမတ္ေသာ ယာဥ္ကို သံုးေဆာင္ရန္ စိတ္ၫြတ္၏၊ မြန္ျမတ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ သံုးေဆာင္ရန္ စိတ္ၫြတ္၏၊ ထိုအလွဴရွင္၏ သားမယား ကြၽန္ အေစခံ အလုပ္သမားတို႔သည္လည္း (ေျပာစကားကို) နာခံ လိုကုန္၏၊ နားေထာင္ကုန္၏၊ သိရန္ စိတ္ကို ထားကုန္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ သူႂကြယ္ ႐ို႐ိုေသေသ ျပဳအပ္ကုန္ေသာ (ေကာင္းမႈ) ကံတို႔၏ အက်ဳိးသည္ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။

သူႂကြယ္ ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား ေဝလာမမည္ေသာ ပုဏၰား (ဟု) ရွိခဲ့ဖူး၏၊ ထိုပုဏၰားသည္ ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ အလွဴကို လွဴခဲ့၏၊ ေငြျဖင့္ျပည့္ေသာ ေရႊခြက္ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ ေရႊျဖင့္ျပည့္ေသာ ေငြခြက္ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ ရတနာခုနစ္ပါးျဖင့္ ျပည့္ေသာ ေၾကးခြက္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ ေရႊတန္ဆာ ေရႊတံခြန္ ေရႊကြန္ရက္ဖံုးလႊမ္းအပ္ကုန္ေသာ ဆင္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ ျခေသၤ့ေရ က်ားေရ သစ္ေရ ပ႑ဳကမၺလာတို႔ျဖင့္ ျခံရံအပ္ကုန္ေသာ ေရႊတန္ဆာ ေရႊတံခြန္ ေရႊကြန္ရက္တို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းအပ္ကုန္ေသာရထားရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ ဘဲြ႕ျဖဴပုဆိုးခင္းအပ္ကုန္ေသာ ေငြ(ႏို႔ေရခံ) ခြက္ရွိကုန္ေသာ ႏြားမရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ ပတၱျမားနားေတာင္းဝတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ ေမြးရွည္ ေကာ္ေဇာႀကီး သားေမြးျဖဴအခင္း ပန္းေျပာက္ျခယ္သားေမြးအခင္းျဖင့္ ခင္းအပ္ကုန္ေသာ၊ ဝံပိုင့္ေရ အခင္းျမတ္, (နီေသာ) မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အံုးနီႏွစ္ဖက္ရွိကုန္ေသာ ပလႅင္ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ ေခါမမည္ေသာပုဆိုး သိမ္ေမြ႕ေသာ ပိုးခ်ည္အဝတ္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဝါခ်ည္ အဝတ္ ကုေဋရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္တို႔ကို လွဴခဲ့၏၊ ထမင္းခဲဖြယ္ စားဖြယ္ လ်က္ဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္ကို လွဴျခင္း၌ကား ဆိုဖြယ္မရွိ ျမစ္ေရစီးသကဲ့သို႔ ထင္ရကုန္၏။ သူႂကြယ္ ”ထိုအခါက ျဖစ္ခဲ့ေသာ ထိုႀကီးက်ယ္ေသာ အလွဴကို လွဴခဲ့ေသာ ေဝလာမပုဏၰားဟူသည္ အျခားသူျဖစ္တန္ရာ၏”ဟု သင့္အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏၊ သူႂကြယ္ ထိုအေၾကာင္းကို ဤသို႔ မမွတ္လင့္၊ ငါသည္ ထိုအခါက ေဝလာမပုဏၰား ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏၊ ငါသည္ ထိုႀကီးက်ယ္ေသာ အလွဴကို လွဴခဲ့၏။ သူႂကြယ္ ထိုအလွဴ၌ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိခဲ့၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ျမတ္ေသာ အလွဴကို မသုတ္သင္ႏိုင္ခဲ့။

သူႂကြယ္ ေဝလာမပုဏၰားသည္ အၾကင္ႀကီးက်ယ္ေသာ အလွဴကို လွဴခဲ့၏။ အၾကင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ သည္ကား အယူျပည့္စံုသူ ေသာတာပန္တစ္ဦးကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ ထိုေသာတာပန္တစ္ဦးကို ေကြၽးေမြး ရျခင္းသည္ ထိုေဝလာမပုဏၰား၏ အလွဴႀကီးထက္ သာ၍ အက်ဳိးႀကီး၏။ အၾကင္သူသည္ ေသာတာပန္ တစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား သကဒါဂါမ္တစ္ဦးကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ ဤသကဒါဂါမ္ တစ္ဦးကို ေကြၽးေမြးရျခင္းသည္ ထိုေသာတာပန္တစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရျခင္းထက္သာ၍ အက်ဳိးႀကီး၏။ အၾကင္သူသည္ သကဒါဂါမ္တစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား အနာဂါမ္တစ္ဦးကို ေကြၽးေမြး ရာ၏။ပ။ အၾကင္သူသည္ အနာဂါမ္တစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ရဟႏၲာတစ္ပါးကို ေကြၽးေမြးရာ၏။ပ။ အၾကင္သူသည္ ရဟႏၲာတစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါးကို ေကြၽးေမြးရာ၏။ပ။ အၾကင္သူသည္ ပေစၥက ဗုဒၶါတစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္ သူသည္ကား ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေကြၽးေမြးရာ၏။ပ။ အၾကင္သူသည္ကား ျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္း သံဃာကို ေကြၽးေမြးရာ၏။ပ။ အၾကင္သူသည္ကား အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ရွိေသာ သံဃာကို ရည္ၫႊန္း၍ ေက်ာင္းေဆာက္ရာ၏။ပ။ အၾကင္သူသည္ကား ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသျဖင့္ ဘုရား တရား သံဃာကို ကိုးကြယ္ ရာဟု ဆည္းကပ္ရာ၏။ပ။ အၾကင္သူသည္ကား ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသျဖင့္ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ ကဥ္မႈ၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ၊ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ (ဟူေသာ) သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ေဆာက္တည္ရာ၏။ အၾကင္သူသည္ကား အယုတ္သျဖင့္ နံ႔သာ တစ္ရွဴခန္႔မွ် အခ်ိန္ေလာက္ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားရာ၏၊ (အၾကင္သူသည္ကား လက္ဖ်စ္တစ္တြက္ခန္႔မွ် အခ်ိန္ေလာက္ အနိစၥသညာကို ပြါးမ်ားရာ၏၊ ဤလက္ဖ်စ္တစ္တြက္ခန္႔့အခ်ိန္ေလာက္ အနိစၥသညာကို ပြါးမ်ားျခင္းသည္ ထိုေမတၱာပြါးမ်ားျခင္းထက္သာ၍ အက်ဳိးႀကီး၏။ သူႂကြယ္ ေဝလာမပုဏၰားသည္ အၾကင္ အလွဴႀကီးကို လွဴခဲ့၏၊ အၾကင္သူသည္ကား အယူျပည့္စံုသူ (ေသာတာပန္) တစ္ဦးကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ အယူျပည့္စံုသူ (ေသာတာပန္) တစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား သကဒါဂါမ္တစ္ဦးကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ သကဒါဂါမ္ တစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား အနာဂါမ္တစ္ဦးကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ အနာဂါမ္တစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ရဟႏၲာတစ္ပါးကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူ သည္ ရဟႏၲာတစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါးကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ရာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေကြၽးေမြး ရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာကို ေကြၽးေမြးရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား အရပ္ ေလးမ်က္ႏွာ၌ရွိေသာ သံဃာကို ရည္ၫႊန္း၍ ေက်ာင္းေဆာက္ရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသျဖင့္ ဘုရား တရား သံဃာကို ကိုးကြယ္ရာဟု ဆည္းကပ္ရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသျဖင့္ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ။ပ။ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈဟူေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ေဆာက္တည္ရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ နံ႔သာ တစ္ရွဴခန္႔မွ် အခ်ိန္ေလာက္ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား လက္ဖ်စ္တစ္တြက္ခန္႔မွ် အခ်ိန္ေလာက္ အနိစၥသညာကို ပြါးမ်ားရာ၏၊ ဤလက္ဖ်စ္တစ္တြက္ခန္႔မွ် အခ်ိန္ေလာက္ အနိစၥသညာကို ပြါးမ်ားျခင္း သည္ ထိုေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားျခင္းထက္ သာ၍ အက်ဳိးႀကီး၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ သီဟနာဒဝဂ္ ၿပီး၏။