အန ၉.၄၁: တပုႆသုတ္

၄၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မလႅတိုင္း ဥ႐ုေဝလကပၸမည္ေသာ မလႅမင္းတို႔၏ နိဂံုး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူေဆာင္ကာ ဥ႐ုေဝလကပၸနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏၊ ဥ႐ုေဝလကပၸနိဂံုး၌ ဆြမ္းခံ လွည့္လည္ၿပီးေနာက္ ဆြမ္းစားၿပီး၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခြါၿပီးေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”အာနႏၵာ ငါသည္ ေန႔သန္႔စင္ရန္အလို႔ငွါ ေတာအုပ္သို႔ ဝင္ေနသမွ် ဤေနရာ၌ပင္ ေနဦးေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေတာအုပ္အတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေတာ္မူကာ သစ္ပင္ရင္းတစ္ခု၌ ေန႔သန္႔စင္ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ တပုႆသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကား ကာမဂုဏ္ ခံစားသူ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ကာမဂုဏ္၌ ႏွစ္ၿခဳိက္သူ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ပိုက္သူ လူတို႔ ျဖစ္ၾကပါကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္ခံစားသူ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ကာမဂုဏ္၌ ႏွစ္ၿခဳိက္သူ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ပိုက္သူ လူျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔အား (ကာမဂုဏ္မွ) ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ သည္ ကမ္းပါးေစာက္ကဲ့သို႔ ထင္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ”ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈကုန္ေသာ ငယ္ကုန္ ငယ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ သက္ဝင္၏”ဟု ၾကားဖူးပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ရဟန္းတို႔၏ ထိုထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ သည္ လူအမ်ားႏွင့္မတူ (ထူးျခားပါ၏)ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ ဤစကားလက္ေဆာင္ရွိေပၿပီ၊ သူႂကြယ္ လာ,သြားၾကစို႔၊ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အံ့၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္း အရာကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူတိုင္း လိုက္နာၾကကုန္အံ့ဟု (ဆို၏)။

”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု တပုႆသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ တပုႆသူႂကြယ္ႏွင့္အတူ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- အသွ်င္ဘုရား ဤတပုႆသူႂကြယ္သည္ ”အသွ်င္ဘုရား အာနႏၵာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကာမဂုဏ္ခံစားသူ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ကာမဂုဏ္၌ ႏွစ္ၿခဳိက္သူ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ပိုက္သူ လူတို႔ျဖစ္ၾကပါကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္ခံစားသူ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ကာမဂုဏ္၌ ႏွစ္ၿခဳိက္သူ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ပိုက္သူ လူျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ထိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔အား (ကာမဂုဏ္မွ) ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ သည္ ကမ္းပါးေစာက္ကဲ့သို႔ ထင္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈကုန္ေသာ ငယ္ကုန္ ငယ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌့ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္း စြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏”ဟု ၾကားဖူးပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ရဟန္းတို႔၏ ထိုထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’သည္ လူအမ်ားႏွင့္မတူ (ထူးျခားပါ၏)ဟု ဤသို႔ ဆိုပါ၏ဟူ၍ (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ထိုစကားသည္ ဤသို႔ဆိုတိုင္း မွန္ေပ၏၊ အာနႏၵာ ထိုစကားသည္ ဤသို႔ဆိုတိုင္း မွန္ေပ၏၊ အာနႏၵာ သစၥာေလးပါးကို မသိရေသးမီ ဘုရားေလာင္းသာျဖစ္ေသာ ငါ့အားလည္း ”ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ သည္ ေကာင္း၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္မႈသည္ ေကာင္း၏”ဟု ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ဖူး၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌ မသက္ဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ (နီဝရဏတို႔မွ) မကြၽတ္လြတ္ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ဖူး၏။

အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို မျမင္၊ ထိုအျပစ္ကိုလည္း မေလ့လာ၊ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌လည္း အက်ဳိးကို မသိ၊ ငါသည္ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မမွီဝဲစဖူး၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”ထိုတရား သည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”အကယ္၍ ငါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာရမူ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲရမူ ထို ”တရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာ တည္ရာ လြတ္လြတ္ သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ အခါတစ္ပါး၌ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာ၏၊ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌ အက်ဳိးကို ႐ႈ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ထို ”တရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤပဌမစ်ာန္ ဝင္စား ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား ကာမႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ ခ်မ္းသာေနသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုငါ့အား ကာမႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံသည္ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိရာ (ဒုတိယစ်ာန္) ၌ မသက္ဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ (နီဝရဏတို႔မွ) မကြၽတ္လြတ္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့့အား ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိရာ (ဒုတိယစ်ာန္) ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္ မသက္ဝင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ဖူး၏။

အာနႏၵာ ထိုငါ့့အား ”ငါသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တို႔၌ အျပစ္ကို မ႐ႈ၊ ငါသည္ ထိုအျပစ္႐ႈျခင္းကိုလည္း မေလ့လာ၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိရာ (ဒုတိယစ်ာန္) ၌လည္း အက်ဳိးကို့မသိ၊ ငါသည္ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မမွီဝဲရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’မရွိရာ (ဒုတိယစ်ာန္) ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္ မသက္ဝင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့့အား အကယ္၍ ငါသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တို႔၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာရမူ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိရာ (ဒုတိယစ်ာန္)၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကို မွီဝဲရမူ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’မရွိရာ (ဒုတိယစ်ာန္) ၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာတည္ရာ လြတ္လြတ္သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ အခါတစ္ပါး၌ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တို႔၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာ၏၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိရာ (ဒုတိယစ်ာန္) ၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကို မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’မရွိရာ (ဒုတိယစ်ာန္) ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယ စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤ (ဒုတိယစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္ အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာ သကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုငါ့အား ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေနရပါမူ သတိ,သမၸဇဥ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစားရပါမူ အၾကင္တတိယစ်ာန္ ေၾကာင့္ ထိုသူကို ‘လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာေနေလ့ရွိသူ’ဟု အရိယာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏။ ထိုတတိယ စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရပါမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈျမင္ကာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိရာ (တတိယစ်ာန္) ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ လြတ္လြတ္ မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိရာ (တတိယစ်ာန္) ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္ဖူး၏။

အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ၌ အျပစ္ကို မျမင္၊ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ငါသည္ မေလ့လာ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိရာ (တတိယစ်ာန္) ၌လည္း အက်ဳိးကို မသိ၊ ငါသည္ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မမွီဝဲရ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိရာ တတိယစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”အကယ္၍ ငါသည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာရမူ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိရာ (တတိယစ်ာန္)၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကို မွီဝဲရမူ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိရာ (တတိယစ်ာန္)၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာတည္ရာ လြတ္လြတ္သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ တစ္ပါးေသာ အခါ၌ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာ၏၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိရာ (တတိယစ်ာန္) ၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကို မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’မရွိရာ (တတိယစ်ာန္) ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည့္ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ကိုလည္း စက္ဆုပ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤ (တတိယစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္း ျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚ လာကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္း သည္ နာက်င္ရန္ အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ထိုငါ့အား ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈ ‘ဒုကၡ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးဦးကပင္ ဝမ္းေျမာက္မႈ ‘ေသာမနႆ’ ႏွလံုးမသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္း ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ ဆင္းရဲမဟုတ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း ရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ ဆင္းရဲမဟုတ္ရာ (စတုတၳစ်ာန္) ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ ဆင္းရဲမဟုတ္ရာ (စတုတၳစ်ာန္) ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္ မသက္ဝင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္ အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ တၾတမဇၩတၱဳေပကၡာႏွင့္ သုခ၌ အျပစ္ကို မျမင္၊ ငါသည္ ထိုအျပစ္ကိုလည္း မေလ့လာ၊ ငါသည္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ ဆင္းရဲမဟုတ္ရာ (စတုတၳစ်ာန္) ၌လည္း အက်ဳိးကို မသိ၊ ငါသည္ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မမွီဝဲရ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ရာ (စတုတၳစ်ာန္) ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”အကယ္၍ ငါသည္ တၾတမဇၩတၱဳေပကၡာႏွင့္ သုခ၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာရမူ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ရာ (စတုတၳစ်ာန္) ၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲရမူ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ ဆင္းရဲမဟုတ္ရာ (စတုတၳစ်ာန္) ၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာတည္ရာ လြတ္လြတ္သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ တစ္ပါးေသာအခါ၌ တၾတမဇၩတၱဳေပကၡာႏွင့္ သုခ၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာ၏၊ ဆင္းရဲ မဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ရာ (စတုတၳစ်ာန္) ၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ရာ (စတုတၳစ်ာန္) ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည္ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤ (စတုတၳစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုငါ့အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ႐ုပ္၌ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးမွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱ သညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကာသာ နၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည့္ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာထိုငါ၏ စိတ္သည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္ မသက္ဝင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံသည္ ျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ႐ုပ္တို႔၌ အျပစ္ကို မ႐ႈ၊ ထိုအျပစ္ကိုလည္း မေလ့လာ၊ ငါသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌လည္း အက်ဳိးကို မသိ၊ ငါသည္ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မမွီဝဲ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”အကယ္၍ ငါသည္ ႐ုပ္တို႔၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာရမူ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲရမူ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ အာကာသာ နၪၥာယတနစ်ာန္၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာတည္ရာ လြတ္လြတ္သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ တစ္ပါးေသာအခါ၌ဝယ္ ႐ုပ္တို႔၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာ၏၊ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ သက္ဝင္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည္ ႐ုပ္၌ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးမွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္ သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤ (အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား ႐ုပ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သား မႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္ အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ထိုငါ့အား ႐ုပ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ‘ဝိညာဏ္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ’ဟု (ပြါးမ်ား၍) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား”ငါသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို မ႐ႈ၊ ထိုအျပစ္ကိုလည္း မေလ့လာ၊ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို မသိ၊ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မမွီဝဲ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”အကယ္၍ ငါသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာရမူ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲရမူ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာငါ၏ စိတ္သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာ တည္ရာ လြတ္လြတ္ သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည္ တစ္ပါးေသာအခါ၌ အာကာသာနၪၥာ ယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာ၏၊ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤ (ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား အာကာသာနၪၥာယတနသညာႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္ အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ထိုငါ့အား အာကာသာနၪၥာယတနသညာႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ‘တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ’ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို မ႐ႈ၊ ထိုအျပစ္ကိုလည္း မေလ့လာ၊ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို မသိ၊ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မမွီဝဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ထိုတရား သည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”အကယ္၍ ငါသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကို ေလ့လာရမူ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကို မွီဝဲရမူ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာ တည္ရာ လြတ္လြတ္သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည္ တစ္ပါးေသာအခါဝယ္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကို လည္း ေလ့လာ၏၊ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ‘တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ’ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤ (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုငါ့အား ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည့္ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ေနဝသညာနာသညာ ယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံသည္ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို မ႐ႈ၊ ထိုအျပစ္ကိုလည္း မေလ့လာ၊ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို မသိ၊ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း ငါသည္ မမွီဝဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ လြတ္လြတ္ မသက္ဝင္ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”အကယ္၍ ငါသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာရမူ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲရမူ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာ တည္ရာ လြတ္လြတ္သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည္ တစ္ပါးေသာ အခါ၌ဝယ္ အာကိၪၥညာ ယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာ၏၊ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ ေနဝသညာနာသညာ ယတနစ်ာန္၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤ (ေနဝသညာ နာသညာ ယတနစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား အာကိၪၥညာ ယတနစ်ာန္ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္ အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုငါ့အား အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထိုျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထိုငါ့အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္လ်က္ သညာ ေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ သို႔ ေရာက္၍ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓ သမာပတ္’ ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”ငါသည္ ေနဝသညာနာသညာ ယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို မ႐ႈ၊ ထိုအျပစ္ကိုလည္း မေလ့လာ၊ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓ သမာပတ္’ ၌ အက်ဳိးကို မသိ၊ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း ငါ မမွီဝဲရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ ၌ မေျပးဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာမတည္ လြတ္လြတ္မသက္ဝင္။ အာနႏၵာ ထိုငါ့အား ”အကယ္၍ ငါသည္ ေနဝသညာနာသညာ ယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာရမူ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓ သမာပတ္’ ၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲရမူ ‘ထိုတရားသည္ ၿငိမ္သက္၏’ဟု ႐ႈေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ ၌ ေျပးဝင္ရာ ၾကည္လင္ရာ ေကာင္းစြာတည္ရာ လြတ္လြတ္သက္ဝင္ရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုငါသည္ တစ္ပါးေသာ အခါ၌ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ အျပစ္ကို ႐ႈ၍ ထိုအျပစ္ကိုလည္း ေလ့လာ၏၊ သညာေဝဒနာ့တို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’၌ အက်ဳိးကို သိ၍ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မွီဝဲ၏။ အာနႏၵာ ”ထိုတရား သည္ ၿငိမ္သက္၏”ဟု ႐ႈေသာ ထိုငါ၏ စိတ္သည္ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္သက္ဝင္၏။ အာနႏၵာ ထိုငါသည္ ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပညာျဖင့္ ႐ႈ၍ ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔သည္ ထက္ဝန္းက်င္ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ အာနႏၵာ ငါသည္ ဤအစဥ္အတိုင္း ေနရေသာ သမာပတ္ (စ်ာန္) ကိုးမ်ဳိးတို႔ကို ဤသို႔ အႏုလံု ပဋိလံု ‘အျပန္အလွန္’ မဝင္စားႏိုင္ေသးသမွ် (ထိုစ်ာန္သမာပတ္မွ) မထႏိုင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ငါသည္ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူေလာက၌ အတုမဲ့ သမၼာသေမၺာဓိ ‘အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္’ ကို ထိုးထြင္းသိၿပီဟု ဝန္မခံခဲ့ေပ။ အာနႏၵာ ငါသည္ ဤအစဥ္ အတိုင္း ေနရေသာ သမာပတ္ကိုးမ်ဳိးတို႔ကို ဤသို႔ အႏုလံု ပဋိလံု ဝင္စားႏိုင္ေသာအခါ၌မူကား ငါသည္ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူေလာက၌ အတုမဲ့ သမၼာသေမၺာဓိ ‘အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္’ ကို ထိုးထြင္း၍သိၿပီဟု ဝန္ခံခဲ့၏။ ငါ့အား ဉာဏ္အျမင္သည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ ”ငါ၏ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) ဉာဏ္သည္ မပ်က္စီးႏိုင္၊ ဤကား အဆံုးစြန္ေသာ ဘဝပင္တည္း၊ ယခုအခါ (ဘဝ) သစ္၌ ျဖစ္ျခင္းမရွိေတာ့ၿပီ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ေလးခုေျမာက္ မဟာဝဂ္ ၿပီး၏။