ခုဒၵကနိကာယ္ (အသံ)

ခုဒၵကပါဌ ပါဠိေတာ္

ခပ ၅: မဂၤလသုတ္
ေကာင္းျမတ္ျခင္း မဂၤလာ တရားမ်ားအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

ဓမၼပဒ ပါ႒ိေတာ္

အရွင္ေသ႒ိလ ဘာသာျပန္ကို ဖတ္ထားပါသည္။

ဓပ ၁: အစံု အစံု တရားေတာ္

ဓပ ၂: မေမ့ မေလ်ာ့ျခင္း

ဓပ ၃: စိတ္

ဓပ ၄: ပန္းတရားေတာ္

ဓပ ၅: လူမိုက္

ဓပ ၆: လူလိမၼာ

ဓပ ၇: ရဟနၱာ

ဓပ ၈: တစ္ေထာင္ခန္း

ဓပ ၉: မေကာင္းမႈ

ဓပ ၁၀: ဒဏ္

ဓပ ၁၁: အိုျခင္းတရား

ဓပ ၁၂: မိမိကိုယ္

ဓပ ၁၃: ေလာက

ဓပ ၁၄: ျမတ္စြာဘုရား

ဓပ ၁၅: ခ်မ္းသာျခင္း

ဓပ ၁၆: ခ်စ္ျခင္း

ဓပ ၁၇: အမ်က္ေဒါသ

ဓပ ၁၈: အညစ္အေၾကး

ဓပ ၁၉: တရားရိွျခင္း

ဓပ ၂၀: လမ္း

ဓပ ၂၁: အေထြေထြ

ဓပ ၂၂: ငရဲ

ဓပ ၂၃: ဆင္

ဓပ ၂၄: တဏွာ

ဓပ ၂၅: ရဟန္း

ဓပ ၂၆: ပုဏၰား

 

ဥဒါန္း ပါဠိေတာ္

ဥဒ ၂.၄: သကၠာရသုတ္
အျခားအယူဝင္ လည့္လည္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ ဆဲေရးျခင္းကိုခံရေသာ ရဟန္းတို႔အား ဆင္းရဲခ်မ္းသာႏွင့္ေတြ႕ေသာ္ သူ႔ေၾကာင့္ငါ့ေၾကာင့္ဟု အစြဲမထားရဟု ဆုံးမေသာသုတ္ျဖစ္သည္။

ဥဒ ၅.၄: ကုမာရကသုတ္
ငါးဖမ္းေနေသာ ကေလးမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနားလည္ရန္ ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

ဥဒ ၅.၆: ေသာဏသုတ္
သူေဌးဘဝမွ ရဟန္းျပဳသြားေသာ အရွင္ေသာဏ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဤသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္ကပင္ အ႒ကဝဂ္၌ ပါေသာ တစ္ဆယ့္ ေျခာက္သုတ္လုံးတို႔ကို ရြတ္ဖတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အသြင္အျပင္ကို “ၾကည္ညိဳ ဖြယ္ ပသာဒနီယဂုဏ္ကို ေဆာင္လ်က္ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိေသာ အလြန္အကဲ ဆုံးမျခင္း အလြန္ အကဲ ၿငိမ္းေအးျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ ကိုယ္အမူအရာ ယဥ္ေက်းေသာ ႏွုတ္အမူအရာကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မနိေျႏၵကို ေစာင့္စည္း ေတာ္မူ ေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရလတၱံ့”ဟု ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အရွင္ေသာဏသည္ “ခ်ိဳသာေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔တြင္ ကုဋိကဏၰ အမည္ရေသာ ေသာဏသည္ အျမတ္ဆုံးရဟန္း(ဧတဒဂၢ)ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။ (အရွင္မဟာကစၥည္း ႏွင့္ အရွင္မဟာကစၥာန သည္တစ္ပါးတည္းျဖစ္သည္။)

ဥဒ ၆.၆: တတိယနာနာတိတၳိယသုတ္
ျငင္းခုံၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ဆုံးမေသာသုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုတ္အဆုံးတြင္ သုခႏွင့္ ဒုကၡကို ငါျပဳ၏သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါးျပဳ၏ ဟူေသာ အယူမွာ မွားေသာအယူျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

ဣတိဝုတ္ ပါဠိေတာ္

ဣတ ၈၅: အသုဘာႏုပႆီသုတ္
အသုဘကမၼ႒ာန္း၊ အာနာပါနႆတိ ႏွင့္ သခၤါရတရားတို႔၌အနိစၥဟု ရွုရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

ဣတ ၈၅: ဇီဝကသုတ္
ေလာကီစည္းစိမ္လည္းဆုံးရွုံး၊ ရဟန္းတရားလည္း မျပည့္စုံေသာ ရဟန္းဘဝမေရာက္ရန္ ေပၚလြင္ေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္

သနပ ၁.၈: ေမတၱသုတ္
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေမတၱာ ပို႔နည္းျဖစ္သည္။

သနပ ၄.၁: ကာမသုတ္
ကာမတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ဤသုတ္ကို စမၼပဒ ပါဠိေတာ္တြင္လည္းပါရွိပါသည္။

သနပ ၄.၂: ဂုဟ႒ကသုတ္
ဤခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ကာမတို႔ကို စြဲမက္ပါက လြတ္ေျမာက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သနပ ၄.၁၁: ကလဟဝိဝါဒသုတ္
ခိုက္ရန္ျဖစ္မွုႏွင့္ ျငင္းခုံမွုတို႔ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သနပ ၅.၃: ပုဏၰကမာဏဝပုစၧာ
ျမတ္စြာဘုရားအား “လူတို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ နတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ပသျခင္း ျပဳသနည္း”ဟု  ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သနပ ၅.၄: ေမတၱဂူမာဏဝပုစၧာ
ျမတ္စြာဘုရားအား ေလာက၌ဆင္းရဲမွု မ်ိဳးစုံရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကို ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။