သန ၃.၆: အပၸကသုတ္

၁၁၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-အသွ်င္ဘုရား ဤအရပ္၌ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ တစ္ေယာက္တည္း ေနေသာ အကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံသည္ ျဖစ္ေပၚပါ၏ – ”အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္ ျမတ္ကုန္ မ်ားကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ရကုန္၍ ယစ္လည္း မယစ္ကုန္၊ ေမ့လည္း မေမ့ေလ်ာ့ကုန္၊ ကာမဂုဏ္ ၌ တပ္မက္ျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ကုန္၊ သတၱဝါတို႔၌ ေဖါက္ျပန္၍လည္း မက်င့္ကုန္၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ေလာက၌ နည္းကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ျမတ္ကုန္မ်ားကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ရကုန္၍ ယစ္လည္း ယစ္ကုန္၏၊ ေမ့လည္း ေမ့ေလ်ာ့ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္ျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ကုန္၏၊ သတၱဝါတို႔၌ ေဖါက္ျပန္၍လည္း က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္သာလွ်င္ ေလာက၌ အလြန္မ်ားကုန္၏”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံ ျဖစ္ေပၚပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္ ျမတ္ကုန္မ်ားကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ရကုန္၍ ယစ္လည္း မယစ္ကုန္၊ ေမ့လည္း မေမ့ေလ်ာ့ကုန္၊ ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္ျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ကုန္၊ သတၱဝါတို႔၌ ေဖါက္ျပန္၍လည္း မက်င့္ကုန္၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ေလာက၌ နည္းကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား ျမတ္ကုန္မ်ားကုန္ေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာတို႔ကို ရကုန္၍ ယစ္လည္း ယစ္ကုန္၏၊ ေမ့လည္း ေမ့ေလ်ာ့ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္ျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ကုန္၏၊ သတၱဝါတို႔၌ ေဖါက္ျပန္၍လည္း က်င့္ကုန္၏၊ ဤသတၱဝါတို႔သည္သာလွ်င္ ေလာက ၌ အလြန္မ်ားကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

အၾကင္သူတို႔သည္ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္တို႔၌ အလြန္တပ္မက္ကုန္သည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မက္ေမာကုန္သည္ ေတြေဝမိန္းေမာကုန္သည္ ျဖစ္၍ ‘သားသမင္တို႔သည္ ေထာင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ေက်ာ့ကြင္းကို မသိကုန္သကဲ့သို႔’ မိမိ လြန္က်ဴးမႈကို မသိကုန္၊ ထိုသူတို႔အား ေနာင္အခါ၌ ခါးစပ္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္၏။ မွန္၏၊ ထိုသူတို႔အား ယုတ္ညံ့ေသာ အက်ဳိးသာ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။