သန ၅.၇: ဥပစာလာသုတ္

၁၆၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ဥပစာလာဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍။ပ။ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ဥပစာလာ ဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဥပစာလာဘိကၡဳနီမအား ”ရဟန္းမ သင္သည္ အဘယ္ဘုံ၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အလိုရွိပါသနည္း”ဟု ေျပာဆို၏၊ အခ်င္းမာရ္နတ္ ငါသည္ ”တစ္စုံတစ္ခုေသာဘုံ၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အလိုမရွိ”ဟု ဆို၏။

”အၾကင္သို႔ေသာ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ယာမာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တုသိတာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ နိမၼာနရတီနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိကုန္၏။ ထိုနတ္တို႔၏ ေနရာဘုံ၌ သင္၏ စိတ္ကို ညြတ္ေစေလာ့၊ ထိုနတ္ဘုံတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ခံစားရလတၱံ႕ဟု (ဆို၏)။

အၾကင္သို႔ေသာ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ယာမာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တုသိတာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ နိမၼာနရတီနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိကုန္၏။ ထိုနတ္တို႔သည္ ကာမဂုဏ္ အေႏွာင္အဖြဲဲ႕ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲဲ႕ခံရကုန္လ်က္ တစ္ဖန္ မာရ္နတ္၏ အလိုႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ ကုန္၏။

အလုံးစုံေသာ ေလာကသည္ ရဲဲရဲဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေန၏၊ အလုံးစုံ ေသာ ေလာကသည့္အခိုးတလူလူ ထေန၏၊ အလုံးစုံေသာ ေလာကသည္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ ထြက္ေန၏၊ အလုံးစုံေသာ ေလာကသည္ တုန္လႈပ္ေန၏။

အၾကင္အရပ္၌ မတုန္လႈပ္၊ အလွ်ံ မထြက္၊ အရိယာတို႔ မွီဝဲဲအပ္၏၊ မာရ္၏ လားရာ မဟုတ္၊ ထို (နိဗၺာန္) အရပ္၌ ငါ၏ စိတ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏”ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ဥပစာလာဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။