သန ၆.၁၃: အႏၶကဝိႏၵသုတ္

၁၈၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္း အႏၶကဝိႏၵရြာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္ေမွာင္မိုက္ေသာ ညဥ့္အခါ လြင္တီးေခါင္၌ ေနေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍ မိုးသည္လည္း တစ္ေပါက္ တစ္ေပါက္ ဆြတ္ဖ်န္း၏၊ ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ညဥ့္ဦးယံလြန္ၿပီးေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္း႐ိွသည္ျဖစ္၍ အႏၶကဝိႏၵတစ္ရြာလံုးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏ –

”ရဟန္းသည္ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာတို႔ကို မွီဝဲရာ၏၊ သံေယာဇဥ္ ဆယ္ပါးမွ လြတ္ရန္အလို႔ငွါ က်င့္ရာ၏၊ ထိုေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို အကယ္၍ မရသည္ ျဖစ္အံ့၊ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ကိုယ္စိတ္႐ိွသည္ ျဖစ္၍ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ သံဃာ့ေဘာင္၌ ေနရာ၏။

ဣေႁႏၵကို ေစာင့္ေရွာက္ကာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာ , သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းသို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ေသာ ရဟန္းသည္ ဝဋ္ဆင္းရဲေဘးမွ လြတ္လိုေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေဘးကင္းရာ (နိဗၺာန္) ၌ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ အစြန္ အဖ်ားက်ေသာ ေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရာ၏။

အၾကင္အရပ္၌ (ျခေသၤ့, သစ္က်ား, သစ္ငုတ္စေသာ) ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘးရန္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေႁမြတို႔သည္လည္းေကာင္း ႐ိွကုန္၏။ အလြန္ေမွာင္မိုက္ေသာ ညဥ့္၌ လွ်ပ္စစ္ျပက္၏၊ မိုးထစ္ခ်ဳန္း၏၊ ထိုအရပ္၌ ရဟန္းသည္ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထျခင္း ကင္းသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။

ဤစကားကို အကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ဆင့္ၾကားျဖင့္ စိတ္ကူး၍ ေျပာသည္ မဟုတ္၊ ေသျခင္းသေဘာကို စြန္႔ၿပီးျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာ တစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ , အပါယ္သို႔ လားမည္ မဟုတ္ေသာ ေသာတာပန္ေသကၡပုဂၢိဳလ္ တစ္ရာ့တစ္ဆယ္ အားလံုးတို႔ သည္ တစ္ခုေသာ တရားေဒသနာပြဲ၌ပင္ ႐ိွေနသည္ကို စင္စစ္ အကြၽႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ျမင္ရပါ၏။

ဤမွတစ္ပါးေသာ ဤသတၱဝါအေပါင္းကား ဝိဝ႗နိႆိတ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအဖို႔ ႐ိွ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ျဖင့္ ေရတြက္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ပါ၊ (အေၾကာင္းေသာ္ကား) မုသာဝါဒမွ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ပါတည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။