သန ၇.၁၁: ကသိဘာရဒြါဇသုတ္

၁၉၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္း ဒကိၡဏာဂိရိဇနပုဒ္ ဧကနာဠပုဏၰားရြာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားအား ပ်ဳိးၾကဲေသာ အခါ၌ ထြန္ငါးရာတို႔ကို ႏြားတို႔ျဖင့္ ကအပ္ကုန္၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰား၏ အလုပ္ခြင္သို႔ ခ်ဥ္း ကပ္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ (လုပ္သားတို႔အား) ေကြၽးေမြးဆဲ ျဖစ္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေကြၽးေမြးရာအရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္ေတာ္မူ၏၊ ကသိဘာရဒြါဇအမည္ ရွိေသာ ပုဏၰားသည္ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ရပ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ေလလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”ရဟန္း အကြၽႏု္ပ္သည္ ထြန္လည္း ထြန္၏၊ စိုက္ပ်ိဳးလည္း စိုက္ပ်ဳိး၏။ ထြန္၍လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိး၍လည္းေကာင္း စား၏။ ရဟန္း သင္သည္လည္း ထြန္လည္း ထြန္ေလာ့၊ စိုက္ပ်ိဳးလည္း စိုက္ပ်ိဳးေလာ့။ ထြန္၍လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိး၍လည္းေကာင္း စားေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ”ပုဏၰား ငါသည္ ထြန္လည္း ထြန္၏၊ စိုက္ပ်ဳိးလည္း စိုက္ပ်ိဳး၏။ ထြန္၍လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိး၍လည္းေကာင္း စား၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ ထမ္းပိုးကိုလည္းေကာင္း၊ ထြန္တံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ထြန္သြားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွင္တံကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားလားတို႔ကိုလည္းေကာင္း မေတြ႕ျမင္ရပါကုန္။ သို႔ျဖစ္လ်က္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ”ပုဏၰား ငါသည္ ထြန္လည္း ထြန္၏၊ စိုက္ပ်ဳိးလည္း စိုက္ပ်ဳိး၏။ ထြန္၍လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိး၍လည္းေကာင္း စား၏”ဟု မိန္႔ဆိုဘိ၏ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ထိုအခါ ကသိဘာရဒါြဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္၏-

”သင္သည္ လယ္ထြန္သူဟူ၍ ဝန္ခံ၏၊ သင္၏ လယ္ထြန္မႈကို အကြၽႏု္ပ္ မျမင္ရ၊ အကြၽႏု္ပ္ ေမးအပ္ေသာ လယ္ထြန္ေသာ သင္သည္ ေျဖၾကားပါေလာ့၊ ထိုလယ္ ထြန္မႈကို အဘယ္သို႔လွ်င္ သိရကုန္အံ႕နည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ပုဏၰား ငါ၏ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’သည္ မ်ဳိးေစ႕မည္၏၊ ငါ၏ ဣၿႏၵိယသံဝရသီလ သည္ မိုးေရမည္၏၊ ငါ၏ ပညာသည္ ထမ္းပိုး, ထြန္တံုးမည္၏၊ ငါ၏ ရွက္မႈ ‘ဟိရီတရား’သည္ ထြန္သံမည္၏၊ ငါ၏ စိတ္သည္ ႀကိဳးမည္၏၊ ငါ၏ ဝိပႆနာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သတိ, မဂ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’သည္ ထြန္သြား , ႏွင္တံ မည္၏။

ကာယသုစ႐ိုက္သံုးပါးျဖင့္ လံုျခံဳ၏၊ ဝစီသုစ႐ိုက္ေလးပါးျဖင့္လည္း လံုျခံဳ၏၊ အာဟာရ (ရွာမွီးရာ) ၌လည္းေကာင္း၊ ဝမ္းေရး (သံုးေဆာင္ရာ) ၌လည္းေကာင္း ေစာင့္ ေရွာက္၏။ ဝစီသစၥာျဖင့္ ရိတ္ျဖတ္ျခင္းကို ျပဳ၏၊ ေကာင္းေသာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ သည္၏အျဖစ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သည္ ငါ၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏။

ငါဘုရား၏ ဝီရိယသည္ နိဗၺာန္သို႔ ေရွး႐ႈ႐ုန္းသည္ ျဖစ္၍ ဝန္႐ုန္းႏြား မည္၏၊ အၾကင္နိဗၺာန္အရပ္သို႔ ေရာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရ၊ ထိုနိဗၺာန္အရပ္သို႔ မဆုတ္မနစ္ ႐ုန္းသြား၏။

ပုဏၰား ဤသို႔လွ်င္ လယ္ထြန္ျခင္း ျဖစ္၏၊ ထိုလယ္ထြန္းျခင္းသည္ကား အၿမိဳက္ နိဗၺာန္အသီးရွိ၏၊ ဤသို႔ေသာ လယ္ထြန္ျခင္းကို ထြန္ၿပီးသည္ရွိေသာ္ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ေဂါတမသည္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္အသီးရွိေသာ လယ္ကို ထြန္ေသာေၾကာင့္ လယ္ထြန္ေယာက်္ား့ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူပါ ေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ပုဏၰား ဂါထာျဖင့္ သီဆို၍ ရအပ္ေသာ ဆြမ္းကို ငါ မသံုးေဆာင္၊ ပုဏၰား အက်ဳိးအေၾကာင္းကို သိျမင္ကုန္ေသာ သူတို႔အား ဤသုံးေဆာင္ျခင္းသည္ တရား သေဘာသို႔ မသက္ဝင္၊ ဘုရားရွင္တို႔သည္ ဂါထာျဖင့္ သီဆို၍ ရအပ္ေသာ ဆြမ္းကို ပယ္ကုန္၏၊ ပုဏၰား ဤသည္လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း တရား၌ တည္ကုန္ေသာ ဘုရား ရွင္တို႔၏ အသက္ ေမြးျခင္းတည္း။

ပုဏၰား ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ရွာမွီးတတ္ေသာ၊ ေနာင္တပူပန္မႈ ၿငိမ္းၿပီးေသာ၊ အလံုးစုံ ကိစၥၿပီးၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို (ဂါထာျဖင့္) ရြတ္ဆို၍ ရေသာ ဆြမ္းမွ တစ္ပါး အျခားေသာ ဆြမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း , အေဖ်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ေကြၽး ေလာ့၊ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္းမႈကို အလိုရွိေသာ သူ၏ လယ္ေျမသဖြယ္ ျဖစ္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ ကသိဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ပ။ ယေန႔မွ စ၍ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ယူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။