သန ၇.၁၇: နဝကမၼိကသုတ္

၂ဝ၃။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသလတိုင္း ေတာအုပ္တစ္ခု၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ နဝကမၼိကဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ထိုေတာအုပ္၌ အလုပ္ကိစၥကို ျပဳလုပ္ေစ၏၊ နဝကမၼိက ဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ တစ္ခုေသာ အင္ၾကင္းပင္ရင္း၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ၍ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားလ်က္ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစကာ ထိုင္ေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္လွ်င္ ထိုပုဏၰားအား ”ငါသည္ ဤေတာအုပ္၌ အလုပ္ကိစၥကို ျပဳလုပ္ေစလ်က္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ဤရဟန္းေဂါတမသည္ အဘယ္ အမႈကို ျပဳေစလ်က္ ေမြ႕ေလ်ာ္သနည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေနာက္ နဝကမၼိကဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏-

”ရဟန္း သင္ သည္ အင္ ၾကင္း ေတာ၌ အဘယ္ မည္ ေသာ အမႈတို႔ ကို ျပဳအပ္ ကုန္ သနည္း၊ ေတာ၌ တစ္ေယာက္တည္း ေနေသာ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို ရပါ၏ေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

”ပုဏၰား ငါ့အား ေတာ၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိ၊ ငါသည္ ေတာကိုလည္းေကာင္း , ေျငာင့္ကိုလည္းေကာင္း အျမစ္ရင္းႏွင့္ တကြ ျဖတ္အပ္ၿပီးၿပီ။ ထိုငါသည္ ကိေလသာ ေတာ မရွိသည္ ကိေလသာေျငာင့္တံသင္း မရွိသည္ ျဖစ္၍ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ပယ္လ်က္ ေတာ၌ တစ္ေယာက္တည္း ေမြ႕ေလ်ာ္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ နဝကမၼိကဘာရဒြါဇပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။