သန ၇.၁၈: က႒ဟာရသုတ္

၂ဝ၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသလတိုင္း ေတာအုပ္တစ္ခု၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားတစ္ေယာက္၏ မ်ားစြာကုန္ေသာ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ထင္းေခြလုလင္တို႔သည္ ေတာအုပ္ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္သည္ ရွိေသာ္ ထိုေတာအုပ္၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ၍ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားလ်က္ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစကာ ထိုင္ေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ၾကကုန္လွ်င္ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားအား ”အရွင္ပုဏၰား သိေတာ္မူပါေလာ့၊ ဤမည္ေသာ ေတာအုပ္၌ ရဟန္းသည္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ၍ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားလ်က္ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစကာ ထိုင္ေနပါ၏”ဟု ေျပာဆိုၾက ကုန္၏၊ ထိုအခါ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားသည္ ထိုလုလင္တို႔ႏွင့္ အတူ ေတာအုပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ၏၊ ထိုေတာအုပ္၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ၍ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားလ်က္ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစကာ ထိုင္ေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ၾကကုန္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏-

”ရဟန္း သင္ သည္ နက္ ရွိဳင္း ေသာ သေဘာရွိ၍ ေၾကာက္ ဖြယ္ ေဘး ဘ် မ္း မ်ား ျပား ေသာ ေတာအုပ္ႀကီးအတြင္းဝယ္ ဆိတ္ၿငိမ္၍ လူသူကင္းေသာ ေတာသို႔ ဝင္ကာ မတုန္မလွဳပ္ တည္တံ့ေျပျပစ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ စ်ာန္ဝင္စား၏၊ (သင္ကား) အလြန္ ေကာင္းေသာ သေဘာရွိစြတကား။

အၾကင္ေတာ၌ သီဆိုျခင္းလည္း မရွိ၊ တီးမႈတ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ရဟန္းသည္ ထို ေတာအုပ္ႀကီးအတြင္းဝယ္ တစ္ေယာက္တည္း ေတာကို မွီ၍ ေန၏၊ တစ္ပါးတည္း ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေတာ၌ ေနေတာ္မူျခင္းဟူေသာ ဤအံ့ၾသဖြယ္ သေဘာသည္ အကြၽႏု္ပ္ဉာဏ္အား ေရွး႐ႈ ထင္ပါ၏။

‘အသွ်င္သည္ အတုမရွိေသာ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ေလာက၏ အႀကီးအမွဴး ျဗဟၼာ၏ အသင္းဝင္အျဖစ္ကို လိုလားေတာင့္တသည္’ဟု အကြၽႏု္ပ္ မွတ္ထင္ပါ၏၊ အဘယ့္ ေၾကာင့္ အသွ်င္သည္ လူသူကင္းေသာ ေတာကို မွီေတာ္မူပါသနည္း၊ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ဤေတာ၌ အက်င့္ကို က်င့္ေတာ္မူသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

”ပုဏၰား တပ္မက္မႈ, အလြန္ႏွစ္သက္မႈ, အထူးထူး အျပားျပားေသာ အာ႐ံုတို႔၌ အခါခပ္သိမ္း မွီေနေသာ မ်ားစြာေသာ ကိေလသာ, မသိျခင္းလွ်င္ အရင္းအမြန္ရွိ ေသာ တဏွာဟူေသာ ဤတရားအားလံုးကို အျမစ္ႏွင့္ တစ္ကြ ငါ ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီ။

ထိုငါဘုရားသည္ အလိုမရွိဘဲ မမွီဘဲ အစဥ္မလိုက္ဘဲ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔၌ စင္ၾကယ္ေသာ အျမင္ရွိသည္ ျဖစ္၍ အတု မရွိေသာ ခ်မ္းေအးေသာ အရဟတၱမဂ္ ဉာဏ္သို႔ ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ရကား ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေတာႀကီး၌ ရဲရဲရင့္ရင့္ စ်ာန္ျဖင့္ ေန၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ရွိေသာ္ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤ စကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ပ။ အသွ်င္ ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။