သန ၇.၁: ဓနဥၥာနီသုတ္

၁၈၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစားေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားတစ္ေယာက္၏ ဓနၪၨာနီမည္ေသာ ပုေဏၰးမသည္ ဘုရား၌လည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္၌လည္းေကာင္း အလြန္ၾကည္ညိဳ၏။ ထိုအခါ ဓနၪၨာနီပုေဏၰးမ သည္ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားအား ထမင္းကို ေဆာင္ယူေပးသည္ရွိေသာ္ ခြၽတ္ေခ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ ”နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ”ဟု သုံးႀကိမ္ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္၏။

ဤသို႔ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္သည္ရွိေသာ္ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားသည္ ဓနၪၨာနီပုေဏၰးမအား- ”ဤသူယုတ္မသည္ ဤသို႔သာလွ်င္ အရာရာ၌ ထိုဦးျပည္းရဟန္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ဆိုခဲ့၏၊ သူယုတ္မ ယခုအခါ သင္၏ ဆရာျဖစ္ေသာ ထိုဘုရားအား ငါသည္ အယူဝါဒကို တင္အံ့”ဟု ဆို၏၊ ”ပုဏၰား နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ ေလာက၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားအား အယူဝါဒကို တင္ႏိုင္ေသာသူကို စင္စစ္ အကြၽႏု္ပ္ မျမင္၊ သို႔ေသာ္လည္း ပုဏၰား သင္ သြားပါေလာ့၊ သြားလွ်င္ သင္ သိရပါလိမ့္မည္”ဟု ေျပာဆို၏။

ထိုအခါ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားသည္ အမ်က္ထြက္သည္ ႏွလံုးမသာသည္ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆုံးေစၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား အား ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆိုေလွ်ာက္ထား၏-

”ေဂါတမ အဘယ္ကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရသနည္း၊ အဘယ္ကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရသနည္း၊ အဘယ္မည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ပါသနည္း”ဟု့ (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား အမ်က္ ‘ေဒါသ’ကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏၊ အမ်က္ ‘ေဒါသ’ကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရ၊ အဆိပ္လွ်င္ အရင္းအျမစ္ရွိေသာ ခ်ဳိၿမိန္ျခင္းလွ်င္ အဖ်ားရွိေသာ အမ်က္ ‘ေဒါသ’အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို အရိယာတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ ထိုအမ်က္ ‘ေဒါသ’ကိုပင္လွ်င္ ျဖတ္ေတာက္သည္ရွိေသာ္ မစိုးရိမ္ရဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤ စကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထား ေသာ ဝတၳဳကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ‘မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ ေဂါတမ၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဘာရဒြါဇအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရသည္ သာတည္း၊ ပၪၥင္းျဖစ္၍ မၾကာျမင့္ေေသးေသာ အသွ်င္ဘာရဒြါဇသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ကာ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ ရွိေသာ္ မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ရဟန္းျပဳၾကေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား လိုလားေတာင့္တအပ္ေသာ အတုမရွိေသာ အက်င့္ျမတ္၏ အဆုံးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို မၾကာမီ မ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။ အသွ်င္ဘာရဒါြဇသည္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ တစ္ပါး အပါ အဝင္ ျဖစ္ေလသတည္း။