သန ၉.၁၄: ဂႏၶေတၱနသုတ္

၂၃၄။ အခါတစ္ပါး၌ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေကာသလတိုင္း ေတာအုပ္တစ္ခု၌ ေန၏၊ ထိုအခါ ထို ရဟန္းသည္ ဆြမ္စားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရြာမွ ဖဲခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေရကန္သို႔ သက္ဆင္း၍ ပဒုမၼာၾကာကို နမ္း၏၊ ထိုအခါ ထိုေတာအုပ္၌ စိုးအုပ္၍ ေနေသာ နတ္သည္ ထိုရဟန္းအား အစဥ္သနားျခင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ အက်ဳိးစီးပြားကို လိုေသာေၾကာင့္ ထိုရဟန္းကို ထိတ္လန္႔ေစလိုရကား ထိုရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို ေလွ်ာက္ထား၏-

”အခ်င္း သင္သည္ အရွင္ မေပးအပ္ေသာ ၾကာပန္းကို နမ္းဘိ၏၊ ထိုနမ္းျခင္း သည္ ခိုးျခင္းတို႔တြင္ အဂၤါတစ္ပါးတည္း၊ အခ်င္း သင္သည္ အနံ႕သူခိုး ျဖစ္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

”နတ္သား ငါသည္ ပဒုမၼာၾကာကို ယူလည္း မယူ၊ ခ်ဳိးလည္း မခ်ဳိး၊ အေဝးမွ ကား နမ္းမိ၏၊ သို႔ျဖစ္လ်က္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကို အနံ႕သူခိုးဟူ၍ ဆို အပ္သနည္း။

အၾကင္သူသည္ ၾကာစြယ္တို႔ကို တူး၏၊ ၾကာျဖဴပြင့္တို႔ကို ခ်ဳိးဖဲ့ဖ်က္ဆီး၏၊ မစင္ ၾကယ္ေသာ အက်င့္ရွိေသာ ထိုသူကိုမူကား ၾကာသူခိုးဟူ၍ အဘယ့္ေၾကာင့္ မဆိုအပ္ သနည္း”ဟု ျပန္ေျပာ၏။

”ေယာက်္ားသည္ မေကာင္းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႁပြမ္း၍ ေန၏၊ ‘ႏို႔ထိန္းသည္ မိန္းမ၏ အဝတ္ကဲ့သို႔’ အညစ္အေၾကးတို႔ျဖင့္ အလိမ္းလိမ္း ကပ္ေန၏၊ ထိုသူ၌ ငါ့အား ဆိုဖြယ္စကား မရွိ၊ သင့္ကိုသာလွ်င္ ဆိုထိုက္၏။

ကိေလသာ မရွိေသာ အျမဲ စင္ၾကယ္ျခင္းကို ရွာမီွးေလ့ရွိေသာ ေယာက်္ားအား သားၿမီးဖ်ားမွ်ေလာက္ရွိေသာ မေကာင္းမႈသည္ ‘တိမ္တိုက္ကဲ့သို႔’ ထင္၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ေတာေစာင့္နတ္ စင္စစ္ သင္သည္ ငါ့ကို (စင္ၾကယ္၏ဟု) သိေပ၏၊ သင္သည္ ငါ့ကို အစဥ္သနားေစာင့္ေရွာက္ေပ၏။ အၾကင္အခါ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အမႈကို သင္ ျမင္၏၊ ထိုအခါ၌လည္း ေနာက္ထပ္ ဆိုလွည့္ပါေလာ့”ဟု (ဆို၏)။

”ရဟန္း ငါတို႔သည္ သင့္ကို မွီ၍ အသက္မေမြးကုန္၊ သင္၏ အခစား မဟုတ္ ကုန္။ အၾကင္အမႈျဖင့္ သုဂတိဘံုသို႔ ေရာက္ရာ၏၊ ထိုအမႈကို သင္သည္သာလွ်င္ သိေလေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ထိုနတ္ ထိတ္လန္႔ေစအပ္သည္ ျဖစ္၍ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ဝနသံယုတ္ ၿပီး၏။