ဝိဇၨာ ႏွင့္ စရဏ

True knowledge and conduct small Burဝိဇၨာ ႏွင့္ ဝိမုတၱိသည္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားျဖစ္ပါသည္။ ဝိမုတၱိတြင္ ေစေတာဝိမုတၱိ(သမထ) ႏွင့္ ပညာဝိမုတၱိ(ဝိပႆနာ)ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ဝိဇၨာ ႏွင့္ စရဏ၏ အဓိပၸါယ္ကို ဤသုတ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါမည္။

စရဏ

မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤ (သီလႏွင့္) ျပည့္စံုျခင္းသည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ဣေႁႏၵတို႔၌ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ တံခါးရွိ၏၊ ဤ (ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္းျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ဤ (ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္၏၊ ဤ (ႏိုးၾကားမႈ၌အားထုတ္ျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤ (သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သည္ အထူးစင္ၾကယ္ေသာစိတ္၌ အပါအဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္၌ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနမႈျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါတို႔ကို အလိုရွိတိုင္းရသူ မၿငဳိမျငင္ရသူ မပင္မပန္းရသူ ျဖစ္၏၊ (ဤစ်ာန္ေလးပါးရျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ (မန ၅၃)

သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါး

၁. ယံုၾကည္မႈ သဒၶါႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏့အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ အဗၺညဳတဉာဏ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း။
၂. ကာယ ဝစီ မေနာ ဒုစ႐ိုက္မွရွက္တတ္ျခင္း၊ ယုတ္ညံ့သည့္ အကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ရန္ ရွက္တတ္ျခင္း။
၃. ကာယ ဝစီ မေနာ ဒုစ႐ိုက္မွ ထိတ္လန္႔တတ္ျခင္း၊ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ရန္ ထိတ္လန္႔တတ္ျခင္း။
၄. အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း၊ အၾကားအျမင္ကို ေဆာင္ျခင္း၊ အၾကားအျမင္ကို ဆည္းပူးျခင္း။ အနက္, သဒၵါႏွင့္တကြ ျဖစ္၍ အလံုးစံုျပည့္စံုစင္ၾကယ္သည့္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ေဖာ္ျပတတ္ကုန္ေသာ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ တရားတို႔ကို ထိုသူသည္မ်ားစြာ ၾကားနာဖူးျခင္း၊ ေဆာင္ထားျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေလ့က်က္ထားျခင္း၊ စိတ္ျဖင့္ မွတ္သားထားျခင္း၊ ပညာျဖင့္ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္း။
၅. အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ေသာလံု႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္း၊ အားအစြမ္းရွိျခင္း၊ ျမဲျမံေသာ အားထုတ္မႈ ရွိျခင္း၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ခ်မထားျခင္း။
၆. သတိႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ ျမတ္ေသာ ရင့္က်က္ေသာသတိႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ၾကာျမင့္စြာအခါက ျပဳအပ္ ေျပာဆိုအပ္ခဲ့သည္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ျခင္း၊ အဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့ႏိုင္ျခင္း။
၇. ပညာရွိ၏ျခင္း၊ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို ျမင္စြမ္းႏိုင္၍ ကိေလသာကိုေဖာက္ခြဲႏိုင္သည့္ျပင္ ဒုကၡ၏ကုန္ရာ နိဗၺန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း။ (အန ၇.၆၇)

 

ဝိဇၨာ

၁. ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္ (ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ေသာဉာဏ္)

မဟာနာမ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အတုမဲ့ေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဤ သတိ၏စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ….

ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း- တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဘဝေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသိန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္းမ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ‘ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ (ငါသည္) ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္း ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏’ဟု ဤသို႔အျခင္းအရာႏွင့္ တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္ အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကိုေအာက္ေမ့၏”။ ဤ (ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္) သည္လည္း ထိုသူ၏ ဝိဇၨာျဖစ္၏။ (မန ၅၃)

 

၂. စုတူပပါတဉာဏ္ (သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္း ‘စုတိ’၊  ျဖစ္ျခင္း ‘ပဋိသေႏၶ’ ကို သိေသာ ဉာဏ္)

မဟာနာမ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အတုမဲ့ေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဤသတိ၏စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏။
”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င္ ့ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာအယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးလ်က္ က်ေရာက္ရာ ငရဲ၌့ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚ ကုန္၏”။
ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါအဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ ဤ (စုတူပပါတဉာဏ္) သည္လည္း ထိုသူ၏ ဝိဇၨာျဖစ္၏။ (မန ၅၃)

 

၃. အာသဝကၡယဉာဏ္ (အာသေဝါတရားတို႔ကို ကုန္ခန္းေစတတ္ေသာ ဉာဏ္)

မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အတုမဲ့ေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဤသတိ၏စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္း ေသာလြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္ (ေစေတာဝိမုတၱိ – သမထ)  ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာပညာ (ပညာဝိမုတၱိ – ဝိပႆနာ) ကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ဤ (အာသဝကၡယဉာဏ္) သည္လည္း ထိုသူ၏ ဝိဇၨာျဖစ္၏။ (မန ၅၃)

မဟာနာမ္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ကို ဝိဇၨာႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ စရဏႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိဇၨာစရဏႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုရ၏။  (မန ၅၃)

၃.၁ မင္းႀကီး ဤအတူ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထို (ရဟန္း) သည္ အာသဝတို႔ကို ကုန္ေစေသာ ‘အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈ ၫြတ္ေစ၏၊
ထို (ရဟန္း) သည္ဤကား ဆင္းရဲဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းသိ၏၊ ဤသည္တို႔ကား အာသဝတို႔ဟု ဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္းဟု ဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသဝတို႔ခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟု ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤသို႔ သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ ထို (ရဟန္း)၏ စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္းလြတ္ေျမာက္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ ၿပီးလတ္ေသာ္ လြတ္ေျမာက္ ေလၿပီဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏။ (ဒန ၂) (မန ၃၆)

၃.၁.၁ ငါ့သွ်င္တို႔ အာသေဝါတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ငါ့သွ်င္တို႔ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကာမဘဝပြါးစီးေရး ‘ကာမာသဝ’၊ ႐ူပဘဝ အ႐ူပဘဝပြါးစီး ေရး ‘ဘဝါသဝ’၊ သစၥာေလးပါးတို႔၌ မသိမႈပြါးစီးေရး ‘အဝိဇၨာသဝ’၊ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။

၃.၁.၂ အာသေဝါတရား၏ ျဖစ္ေၾကာင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားျဖစ္ရသည္၊

၃.၁.၃ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ ထူးေသာ အျဖစ္သည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ ငရဲသို႔ေရာက္ေၾကာင္း အာသေဝါတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ တိရစၧာန္ဘံုသို႔ ေရာက္ ေၾကာင္းအာသေဝါတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အာသေဝါတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ လူ႔ဘံုေလာကသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အာသေဝါတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ နတ္ဘံုေလာကသို႔ေရာက္ေၾကာင္း အာသေဝါတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို အာသေဝါတရားတို႔၏ထူးေသာအျဖစ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၃.၁.၄ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အက်ဳိးဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ ကုသိုလ္အဖို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကုသိုလ္အဖို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေသာ ထိုထို (အာသေဝါတရား) အားေလ်ာ္ေသာ အတၱေဘာကို ျဖစ္ေစ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို အာသေဝါတရားတို႔၏ အက်ဳိးဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

 ၃.၁.၅ အာသေဝါတရားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္အာသေဝါတရာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။

 ၃.၁.၆ အာသေဝါတရား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤအရိယမဂ္သည္ပင္ အာသေဝါတရား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ အာသေဝါတရားတို႔ကို သိ၏၊ ဤသို႔အာသေဝါတရားတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိ၏၊ ဤသို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ ထူးေသာ အျဖစ္ကို သိ၏၊ ဤသို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အက်ဳိးကို သိ၏၊ ဤသို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို သိ၏၊ ဤသို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို သိ၏၊ ထိုအခါ ထိုအရိယာတပည့္သည္ အာသေဝါတရားတို႔ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတတ္ေသာ ကိေလသာကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္ေသာဤျမတ္ေသာ အက်င့္ကို သိ၏။ (အန ၆.၆၃) (မန ၉)