၆ – ဆကၠနိပါတ္

ဆကၠနိပါတ္ – Book of the Sixes

အန ၆.၁၂: ဒုတိယ သာရဏီယသုတ္Conducive to Amiability [Thanissaro]
ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း ၆ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၁၃: နိႆာရဏီယသုတ္Means of Escape [Thanissaro]
ေမတၱာဘာဝနာကို အမွန္ပြားမ်ားထားလၽွင္ ပ်က္စီးေစလိုမွု “ဗ်ာပါဒ” မျဖစ္၊ ဂ႐ုဏာဘာဝနာကို အမွန္ပြားမ်ားထားလၽွင္ ညႇဥ္းဆဲလိုမွု “ဝိဟႎသ” မျဖစ္၊ မုဒိတာဘာဝနာကို အမွန္ပြားမ်ားထားလၽွင္ မေမြ႕ေလ်ာ္မွု “အရတိ” မျဖစ္၊ ဥေပကၡာဘာဝနာကို အမွန္ပြားမ်ားထားလၽွင္ စြဲမက္မွု “ရာဂ” မျဖစ္။ ဆန႔္က်င္ဘက္မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတရား ၆ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၁၆: နကုလပိတုသုတ္Nakula’s Parents [Thanissaro]
ေသဆုံးခါနီး လင္ကို အသိပညာရွိေသာ မယားက ႏွစ္သိမ့္စကားေျပာၾကားေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ နကုလပိတာသူႂကြယ္ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ “ငါႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာ ဥပါသကာမ တို႔တြင္ နကုလပိတာသူႂကြယ္ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အျမတ္ဆုံး ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာ ဥပါသကာမတို႔ ျဖစ္သည္။

အန ၆.၁၉: ပဌမ မရဏႆတိသုတ္ Mindfulness of Death (1) [Thanissaro]
ရဟန္းတို႔အား မရဏႆတိ ပြားမ်ားနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  အန ၆.၂၀: ဒုတိယ မရဏႆတိသုတ္Mindfulness of Death (2) [Thanissaro]
လူသည္ အခ်ိန္မေရြးေသနိုင္သည္။ မရဏႆတိ ပြားမ်ားနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၃၇: ဒါန (ဆဠဂၤဒါန) သုတ္Giving [Thanissaro]
အလွူေပးသူ၏စိတ္အေနအထား ၃ ပါးႏွင့္ အလွူခံသူ၏ အက်င့္သိကၡာ ၃ ပါး ျပည့္စုံမွုေၾကာင့္ရေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၃၈: အတၱကာရီသုတ္The Self-Doer [Nizamis]
ကံဝါဒမဟုတ္ေသာ “မိမိျပဳလုပ္ျခင္း သူတစ္ပါးျပဳလုပ္ျခင္းမရွိ”ဟူေသာ ပုဏၰားတစ္ဦးကို ဆုံးမေတာ္မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၆.၄၁: ဒါ႐ုကၡႏၶသုတ္The Wood Pile [Thanissaro]
တန္ခိုး အဘိညာဥ္ရေသာ ရဟန္း၏ စိတ္နိုင္နင္းပုံကို အရွင္သာရိပုၾတာက ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၄၂: နာဂိတသုတ္ To Nagita [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေမၽွာ္ပူေဇာ္ရန္ စု႐ုံးလာေသာ ရြာသားတို႔ ဆူညံေသာေၾကာင့္ အဖူးမခံနိုင္၍ ေအးခ်မ္းတိပ္ဆိတ္ေသာ ရဟန္းတရား အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၄၅: ဣဏသုတ္Debt [Thanissaro]
ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားသူသည္ အေႂကြးယူရေသာ ဆင္းရဲသားႏွင့္တူသည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၄၆: မဟာစုႏၵသုတ္ Cunda [Thanissaro]
တရားသာေဟာ၍ စ်ာန္မရေသာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ စ်ာန္ရ၍ တရားမေဟာေသာ ရဟန္းမ်ား တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေလးစား ခ်ီးေျမာက္ရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၆.၄၇: ပဌမ သႏၵိ႒ိကသုတ္Visible Here-&-Now [Thanissaro]
“တရားေတာ္သည္ ကိုယ္တိုင္သိနိုင္၏၊ အခ်ိန္မေရြးအက်ိဳးေပး၏၊ လာ၍ စမ္းစစ္နိုင္၏၊ ပညာရွိတို႔ သိနိုင္၏”ဆိုေသာ စကား၏ အဓိပၸါယ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၄၉: ေခမသုတ္With Khema [Thanissaro]
ရဟႏၲာတို႔တြင္ “သူတပါးထက္ျမတ္သည္၊ တူသည္၊ နိမ့့္္က်သည္”ဟူေသာ အေတြးမ်ားမရွိ၊ မာန္မရွိ။

အန ၆.၅၁: အာနႏၵာသုတ္Ven. Ananda [Thanissaro]
အရွင္အာနႏၵာက အရွင္သာရိပုၾတာကို ရဟန္းတို႔ အဆင့္ဆင့္ တရားေလ့လာသင္ၾကားနည္းကို ေဟာၾကားေလၽွာက္ထားပါသည္။

အန ၆.၅၄: ဓမၼိကသုတ္Dhammika [Olendzki (excerpt)]
ေက်ာင္းတိုက္ ၇ လုံး၌ ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္ေသာ အရွင္ဓမၼိကသည္ အျခားအာဂႏၲဳကရဟန္းမ်ားကို ဆဲေရးကာ ရဟန္းတရားမတည္ေသာေၾကာင့္ ဒကာမ်ားက ေက်ာင္းတိုက္မွ ႏွင္ထုတ္လိုက္သည္။ အျခားသြားစရာမရွိေသာ အရွင္ဓမၼိကကို ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတရားတည္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားေသာသုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၆.၅၅: ေသာဏသုတ္About Sona [Thanissaro]
လူဘဝ၌ ေစာင္းပညာရွင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အရွင္ေသာဏက တရားမရ၍ လူထြက္လိုေသာစိတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာသုတ္ျဖစ္သည္။ ဤသုတ္တြင္ ေစာင္းႀကိဳးအေလၽွာ့ အတင္း ဥပမာျဖင့္ ဝီရိယႏွင့္ သမာဓိ ညႇိရပုံ၊ ဣေျႏၵ ညႇိရပုံတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အန ၆.၆၃: နိေဗၺဓိကသုတ္Penetrative [Thanissaro]
ကိေလသာခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ တရား ၆ မ်ိဳးကို ၆ ျပန္စီစစ္နည္း။

အန ၆.၈၅: သီတိဘာဝသုတ္Cooled [Thanissaro]
နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္မရနိုင္ေသာ စိတ္ထား ၆ မ်ိဳးႏွင့္ ရနိုင္ေသာ စိတ္ထား ၆ မ်ိဳး။

အန ၆.၈၆: အာဝရဏသုတ္Obstructions [Thanissaro]
သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရေသာ္လည္း နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္မရနိုင္ေသာ တရား ၆ မ်ိဳးႏွင့္ ရနိုင္ေသာ တရား ၆ မ်ိဳး။

အန ၆.၈၇: ေဝါေရာပိတသုတ္Kamma Obstructions [Thanissaro]
သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရေသာ္လည္း နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္မရနိုင္ေသာ ကံ ၆ မ်ိဳးႏွင့္ ရနိုင္ေသာ ကံ ၆ မ်ိဳး။

အန ၆.၈၈: သုႆူသတိသုတ္ Listening Well [Thanissaro]
နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ရနိုင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရား ၾကားနာနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၆.၉၇: အာနိသံသသုတ္ Rewards { [Thanissaro]
ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ ရရွိေသာ အက်ိဳး ၆ မ်ိဳး။

အန ၆.၁၀၂: အနဝတၳိတသုတ္Without Exception (1) [Thanissaro]
အနိစၥသညာကို ထူေထာင္ျခင္း၏ အက်ိဳး ၆ မ်ိဳး။

အန ၆.၁၀၃: ဥကၡိတၱာသိကသုတ္Without Exception (2) [Thanissaro]
ဒုကၡသညာကို ထူေထာင္ျခင္း၏ အက်ိဳး ၆ မ်ိဳး။

အန ၆.၁၀၄: အတမၼယသုတ္Without Exception (3) [Thanissaro]
အနတၱသညာကို ထူေထာင္ျခင္း၏ အက်ိဳး ၆ မ်ိဳး။