၈ – အ႒ကနိပါတ္

အ႒ကနိပါတ္ – Book of the Eights

အန ၈.၂: ပညာသုတ္Discernment [Thanissaro]  [Bodhi]
မရေသးေသာ ပညာရရန္၊ ရၿပီးေသာ ပညာတိုးတက္ပြားမ်ားေစရန္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္း ၈ ခ်က္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၆: ဒုတိယ ေလာကဓမၼသုတ္The Failings of the World [Thanissaro][Bodhi]
ေလာကဓံတရား ၈ ပါးကို မည္သူမၽွ မလြတ္နိုင္။ သို႔ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္မ်ားႏွင့္ မေလ့လာထားေသာ ပုထုဇဥ္တို႔ ေလာကဓံကို တုံ႔ျပန္ပုံ မတူပါ။

အန ၈.၇: ေဒဝဒတၱဝိပတၱိသုတ္About Devadatta [Thanissaro] [Bodhi]
မိမိႏွင့္ သူတပါး၏ က်ဆုံးမွုႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွုကို တခါတရံ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။ ေဒဝဒတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၈.၈: ဥတၱရဝိပတၱိသုတ္About Uttara [Thanissaro]  [Bodhi]
“မိမိႏွင့္ သူတပါး၏ က်ဆုံးမွုႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွုကို တခါတရံ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း” ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ စကားကို သိၾကားမင္းက အရွင္ဥတၱရအား ေမးေလၽွာက္ေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

  အန ၈.၉: နႏၵသုတ္About Nanda [Thanissaro]  [Bodhi]
ရာဂအားႀကီးေသာစိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေဆာင့္ေရွာက္ထားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဖေအတူ မေအကြဲ အရွင္နႏၵကို  အတုယူနိုင္ရန္ ခ်ီးမြန္းေတာ္ မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၈.၁၃: အႆာဇာနီယသုတ္The Thoroughbred [Thanissaro] [Bodhi]
ရဟန္းေကာင္းတို႔ ရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း ၈ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၁၄: အႆခဠဳကၤသုတ္ Unruly [Thanissaro]  [Bodhi]
ဝိနည္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းတို႔ကို ျမင္းေကာင္း ျမင္းယုတ္ ဥပမာျဖင့္ ဆုံးမေတာ္မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၈.၂၃: ပဌမ ဟတၳကသုတ္About Hatthaka (1) [Thanissaro]  [Bodhi]
မိမိကိုယ္ကို ရိုးရွင္းစြာေနေသာ ဟတၳကအာဠဝကကို ခ်ီးမြန္းေတာ္မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ ဟတၳကအာဠဝကသည္ “သဂၤဟဝတၳဳေလးပါးတို႔ျဖင့္ ပရိသတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာ တို႔တြင္ ထို ဟတၳကအာဠဝကသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာ ျဖစ္သည္။

အန ၈.၂၄: ဒုတိယ ဟတၳကသုတ္About Hatthaka (2) [Thanissaro]  [Bodhi]
မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းတိုးပြား၍ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားလိုပါသလား၊ ဤသုတ္တြင္ အတုယူဖြယ္ ဟတၳကအာဠဝကကို ေတြ႕ရပါမည္။ ဟတၳကအာဠဝကသည္ “သဂၤဟဝတၳဳေလးပါးတို႔ျဖင့္ ပရိသတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာ တို႔တြင္ ထို ဟတၳကအာဠ၀ကသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာ ျဖစ္သည္။

အန ၈.၂၅: မဟာနာမသုတ္Being a Lay Buddhist [Kumara]  [Bodhi]
လူဝတ္ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္၏ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို မဟာနာမ္အား ေဟာၾကားထားပါသည္။ မဟာနာမ္သည္“မြန္ျမတ္ေသာ ဝတၳဳကို ေပးလွူ တတ္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာတို႔တြင္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ထို မဟာနာမ္သည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာ ျဖစ္သည္။

အန ၈.၂၆: ဇီဝကသုတ္To Jivaka [Thanissaro]  [Bodhi]
လူဝတ္ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္၏ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၂၈: ဒုတိယဗလသုတ္ Strengths [Thanissaro]  [Bodhi]
ရဟႏၲာတို႔ရရွိေသာ ဉာဏ္အား ၈ မ်ိဳးကို အရွင္သာရိပုၾတာက ျမတ္စြာဘုရားကို ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

အန ၈.၃၀: အႏု႐ုဒၶမဟာဝိတကၠသုတ္To Anuruddha [Thanissaro] [Bodhi]
စ်ာန္သမာပတ္တို႔ကို အလိုရွိတိုင္း ဝင္စားနိုင္လိုပါသလား။ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္အႏု႐ုဒၶ၏ စိတ္အႀကံကို တန္ခိုးျဖင့္သိေသာေၾကာင့္ ႂကြေရာက္ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္အႏု႐ုဒၶသည္ “ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ရွိကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔တြင္ ထို အႏု႐ုဒၶါသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္း ျဖစ္သည္။

အန ၈.၃၉: အဘိသႏၵသုတ္Rewards [Thanissaro]  [Bodhi]
နတ္ျပည္ခ်မ္းသာကို ရရွိနိုင္ေသာ နည္း ၈ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၄၀: ဒုစၥရိတဝိပါကသုတ္Results [Thanissaro] [Bodhi]
ငရဲ တိရိစၧာန္ ၿပိတၱာဘုံသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ အက်င့္မ်ားျဖင့္ လူ႔ဘဝကိုျပန္ရရွိလၽွင္လည္း မႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘဝမ်ိဳးစုံ ရရွိပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၄၁: သံခိတၱဴေပါသထသုတ္ The Uposatha Observance [Ñanavara/Kantasilo] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားက အလြန္အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားေသာ ဥပုသ္ ေစာင့္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၄၃: ဝိသာခါသုတ္The Discourse to Visakha on the Uposatha with the Eight Practices [Khantipalo] [Bodhi]
ဝိသာခါ သူေဌးမႀကီးကို ဥပုသ္ ေစာင့္ျခင္း၏ အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ဝိသာခါ သူေဌးမႀကီးသည္ “လွူဒါန္းျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ မိဂါရသူေဌး၏ အမိ အရာ၌ တည္ေသာ ထို ဝိသာခါသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာမ ျဖစ္သည္။

  အန ၈.၅၃: သံခိတၱသုတ္To Gotami [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားက ကိုယ္ေတာ္တိုင္ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္ အစစ္ ဟုတ္မဟုတ္ ခြဲျခားနည္းကို မဟာပဇာပတိေဂါတမီအား ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ “ညဥ့္တို႔ကို သိကုန္ ရဟန္းဝါရင့္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ထို မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းမ ျဖစ္သည္။

အန ၈.၅၄: ဒီဃဇာဏုသုတ္ – Conditions of Welfare/To Dighajanu [Narada | Thanissaro]
ေကာဠိယမင္းသား ဒီဃဇာဏုက ယခုဘဝႏွင့္ ေနာင္ဘဝ ခ်မ္းသာအတြက္ တရားေဟာပါဟု ေလၽွာက္ေသာေၾကာင့္ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကီစည္းစိမ္ႏွင့္ေနေသာ ပုထုဇဥ္တို႔ အတြက္ အလြန္ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၈.၅၉: ပဌမ ပုဂၢလသုတ္Eight Individuals (a) [Kumara (excerpt)]
အလွူေပးျခင္း၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္း ျပဳထိုက္ေသာ အရိယာ ၈ မ်ိဳးအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၆၃: သံခိတၱသုတ္In Brief [Thanissaro]
ျဗဟၼာဝိဟာရ (ေမတၱာစ်ာန္၊ ဂ႐ုဏာစ်ာန္၊ မုဒိတာစ်ာန္၊ ဥေပကၡာစ်ာန္) ႏွင့္ သတိပ႒ာန္ေလးပါး တြဲ၍ အလုပ္လုပ္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၈၀: ကုသီတာရမၻ၀တၳဳသုတ္The Grounds for Laziness & the Arousal of Energy [Thanissaro] တရားအားထုတ္ရန္ ပ်င္းရိပုံ ၈ မ်ိဳးႏွင့္ အားထုတ္ပုံ ၈ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၈၆: ယသသုတ္ Honor [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေမၽွာ္ပူေဇာ္ရန္ စု႐ုံးလာေသာ ရြာသားတို႔ ဆူညံေသာေၾကာင့္ အဖူးမခံနိုင္၍ ေအးခ်မ္းတိပ္ဆိတ္ေသာ ရဟန္းတရား အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။