၄ – စတုကၠနိပါတ္

စတုကၠနိပါတ္ – Book of the Fours

 

အန ၄.၁: အႏုဗုဒၶသုတ္Understanding [Thanissaro] [Bodhi]
အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သတၱဝါမ်ား သံသရာ လွည့္လည္ေနၾကသနည္း။

အန ၄.၅: အႏုေသာတသုတ္With the Flow [Thanissaro] [Bodhi]
ဤသံသရာတြင္ ေတြ႕ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၄ မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  အန ၄.၁၀: ေယာဂသုတ္ – Bondage/Yokes [Nizamis | Thanissaro] [Bodhi]
ခ်ည္ေႏွာင္ခံရတတ္သည့္ ေယာဂ ၄ မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၉: တတိယ အဂတိဂမနသုတ္Off Course [Thanissaro] [Bodhi]
အဂတိလိုက္စားရေသာ အေၾကာင္းအရင္း ၄ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၂၄: ကာဠကာရာမသုတ္At Kalaka’s Park [Thanissaro] [Bodhi]
ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားအလုံးစုံကို ကိုယ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ္လည္း “ငါသိ၏ ငါျမင္၏ ဤမၽွသာျဖစ္၏” ဟုယူေတာ္မွု၏။ ထိုတရားတို႔ကို စြဲလန္းမေန။

အန ၄.၂၈: အရိယဝံသသုတ္The Discourse on the Traditions of the Noble Ones [Thanissaro] [Bodhi]
မည္သည့္ကာလမဆို အျမဲမွန္ကန္စြာ က်င့္သုံးေနမည့္ ရဟန္းတရား ၄ ပါးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၃၁: စကၠသုတ္Wheels [Thanissaro] [Bodhi]
စည္းစိမ္ဥစၥာ အၿခံအရံ အေက်ာ္အေစာႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းတို႔ ျပည့္စုံလို ပါသလား၊ ဤသုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အန ၄.၃၂: သဂၤဟသုတ္The Bonds of Fellowship [Thanissaro] [Bodhi]
မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းၾကား၊ မိဘႏွင့္ သားသမီးၾကား ဆက္ဆံေရး အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမႊ႕လိုပါသလား၊ ဤသုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အန ၄.၃၅: ဝႆကာရသုတ္With Vassakara [Thanissaro] [Bodhi]
ပုဏၰားဝါဒအလိုအရ ပညာရွိတို႔ ရွိအပ္ေသာ တရား ၄ မ်ိဳးႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား အလိုအရ ပညာရွိတို႔ ရွိအပ္ေသာ တရား ၄ မ်ိဳး မတူပုံကို ေတြ႕ရပါမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္မွ ပုဏၰားဝါဒပညာရွိ တရားသည္ ေလာကီ အျမင္မွၾကည့္လၽွင္ အလြန္ယဥ္ေက်းမွု အဆင့္ျမင့္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အန ၄.၃၆: ေဒါဏသုတ္With Dona [Thanissaro] [Bodhi]
ၿငိမ္သက္ ေအးခ်မ္းေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္၍ ပုဏၰားတစ္ဦးက “လူေလေလာ နတ္ေလေလာ”ဟု ေမးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အန ၄.၃၇: အပရိဟာနိယသုတ္No Falling Away [Thanissaro]  [Bodhi]
“ဤတရား ၄ မ်ိဳးကို လိုက္နာက်င့္သုံးလၽွင္ နိဗၺာန္သည္ အနီး၌သာ ျဖစ္၏”ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၄၁: သမာဓိဘာဝနာသုတ္Concentration [Thanissaro] 
သမာဓိထူေထာင္လၽွင္ ဤအက်ိဳး ၄ မ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရနိုင္သည္။ ယင္း ၄ မ်ိဳးတို႔မွာ ၁. စ်ာန္ရ၍ ေအးခ်မ္းျခင္း ၂. ဉာဏ္အျမင္ ရျခင္း ၃. ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ႏွင့္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရျခင္း ၄. အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ခန္းျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အန ၄.၄၂: ပဉွဗ်ာကရဏသုတ္Questions [Thanissaro]
စကားေျပာဆို ေဆြးေႏြးရာတြင္ မွန္တာေျပာ႐ုံသက္သက္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား အလိုေတာ္သို႔ မေရာက္၊ ဤသုတ္တြင္ပါေသာ အေၾကာင္း ၄ မ်ိဳးႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရသည္။

အန ၄.၄၅: ေရာဟိတႆသုတ္ To Rohitassa [Thanissaro]
ေမြးျခင္း အိုျခင္း နာျခင္း ေသျခင္း ကင္းေသာေနရာ ေလာကတြင္လိုက္ရွာစရာမလို၊ ဤကိုယ္တြင္ ရွာရသည္။

အန ၄.၄၉: ဝိပလႅာသသုတ္ – Distortions of the Mind/Perversions [Olendzki | Thanissaro]
သညာ၏ ေဖာက္ျပန္ မွားယြင္းမွု ၄ မ်ိဳးေၾကာင့္ ေယာဂ ၄ မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ခံရ၍ သံသရာလည္ေနရသည္။

အန ၄.၅၀: ဥပကၠိေလသသုတ္Obscurations [Thanissaro] 
ရဟန္းတို႔ကို ညစ္ႏြမ္းေစေသာ တရား ၄ မ်ိဳးအေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

အန ၄.၅၅: ပဌမ သမဇီဝီသုတ္Living in Tune [Thanissaro]  [Bodhi]
လင္ႏွင့္ မယား ဘဝအဆက္ဆက္ အတူတူေပါင္းသင္း လိုပါသလား၊ ဤသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားက နည္းေပးထားပါသည္။ နကုလပိတာသူႂကြယ္ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ “ငါႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာ ဥပါသကာမ တို႔တြင္ နကုလပိတာသူႂကြယ္ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အျမတ္ဆုံး ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာ ဥပါသကာမတို႔ ျဖစ္သည္။

အန ၄.၆၂: အာနဏ်သုတ္ – Debtless [Thanissaro] [Bodhi]
]ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ရွာမွီးထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ေလာကီလူဘဝတြင္ ခ်မ္းသာေသာအရာဟု အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျပစ္မရွိမွု ခ်မ္းသာသည္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၆၇: အဟိရာဇသုတ္ – A Snake/By a Snake  [Piyadassi | Thanissaro]
ေမတၱာပို႔သျခင္းျဖင့္ ေႁမြေဘးကင္းနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

  အန ၄.၇၃: သပၸဳရိသသုတ္A Person of Integrity [Thanissaro]
သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ သူယုတ္မည္သို႔ ခြဲျခားမည္နည္း။ ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးမေရြး လက္ခံနိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိပါသည္။

အန ၄.၇၇: အစိေႏၲယ်သုတ္Unconjecturable [Thanissaro]
ဤအေၾကာင္းအရာ ၄ မ်ိဳးကို ေတြးေတာႀကံစလၽွင္ ဆင္းရဲပင္ပန္း၍ ႐ူးသြပ္ျခင္းသာ ျဖစ္လိပ္မည္။

အန ၄.၇၉: ဝဏိဇၨသုတ္Trade [Thanissaro]
ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ စီးပြားရွာၾကသူတို႔တြင္ အခ်ိဳ႕သူတို႔မွာ မွန္းထားသည္ထက္ ေအာင္ျမင္အဆင္ေျပ၍ အခ်ိဳ႕သူတို႔မွာ မေအာင္ျမင္ၾက၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ဤသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၈၅: တေမာတမသုတ္Darkness [Thanissaro]
ခ်မ္းသာေသာမိဘ၊ ခ်မ္းသာေသာတိုင္းျပည္၌ ပဋိသေႏၶေနရန္ ေရြးခ်ယ္၍မရခဲ့၊ သို႔ေသာ္ ယခုဘဝ တိုးတက္ရန္ ေနာင္ဘဝေကာင္းစားရန္မွာ ယခုသင့္လက္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။

  အန ၄.၉၄: တတိယ သမာဓိသုတ္ –  Concentration (Tranquillity and Insight) [Thanissaro]
သမထႏွင့္ ဝိပႆနာကိုစုံတြဲ၍ ထူေထာင္ရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

အန ၄.၉၅: ဆဝါလာတသုတ္ – Wood from a Pyre/The Firebrand [Buddharakkhita | Thanissaro] [Bodhi]
သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မိမိအက်ိဳးေဆာင္ျခင္း မည္သည္ကပိုျမတ္သနည္း။ သင္မထင္ထားေသာ အေျဖျဖစ္နိုင္သည္။

အန ၄.၉၆: ရာဂဝိနယသုတ္The Subduing of Passion [Thanissaro]
သူတစ္ပါးအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မိမိအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းေပၚမူတည္၍ ပုဂၢိဳလ္ ၄ မ်ိဳးကြဲျပားပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၉၉: သိကၡာပဒသုတ္Trainings [Thanissaro]
သီလေဆာက္တည္ျခင္းေပၚမူတည္၍ ပုဂၢိဳလ္ ၄ မ်ိဳးကြဲျပားပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၀၂: ဒုတိယ ဝလာဟကသုတ္Thunderheads [Thanissaro]
တရားေတာ္မ်ားကို ေလ့လာကၽြမ္းက်င္႐ုံႏွင့္ မလုံေလာက္၊ သစၥာတရားကို ကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္းသိဖို႔ လိုေသးသည္။

အန ၄.၁၁၁: ေကသိသုတ္To Kesi the Horsetrainer [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရား၏ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါးတြင္ “ဆုံးမထိုက္သူတို႔ကို ဆုံးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏၊” ဟုပါရွိပါသည္။ ဤသုတ္တြင္ ဆုံးမနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၁၃: ပေတာဒသုတ္ – The Goad-stick/The Goad [Thanissaro | Woodward]
ေတြ႕ၾကဳံရေသာ ဆင္းရဲျခင္း၊ ေသျခင္း ဒုကၡတို႔၏ အတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍ တရားဘာဝနာ ေဆာက္တည္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၄ မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၁၅: ဌာနသုတ္Courses of Action [Thanissaro]
ေဆာင္ရြက္လိုေသာ အရာႏွင့္ အက်ိဳးရွိမွု အျမဲမတိုက္ဆိုင္ေသာအခါဘယ္သို႔ ဆုံးျဖတ္မည္နည္း။ ဤသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားက အႀကံေပးထားပါသည္။

အန ၄.၁၂၃: ပဌမ နာနာကရဏသုတ္Mental Absorption (1) [Thanissaro]
သာမန္လူႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္တို႔ စ်ာန္သမာပတ္ရ၍ ျဗဟၼာဘုံသို႔ ေရာက္ျခင္းတူနိုင္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္တို႔မွာ ထိုျဗဟၼာဘုံ၌ပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳနိုင္သည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၂၄: ဒုတိယ နာနာကရဏသုတ္Mental Absorption (2) [Thanissaro]
စ်ာန္သမာပတ္ရေနခ်ိန္၌ ခႏၶာငါးပါးကို ရွုျခင္း ၁၁ မ်ိဳးျဖင့္ ရွုနိုင္ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးေသာအခါ အနာဂါမ္တို႔ေနရာ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာဘုံသို႔ ေရာက္၏။

အန ၄.၁၂၅: ပဌမ ေမတၱာသုတ္ – Loving-kindness (1)/Good Will (1) [Ñanamoli | Thanissaro]
သာမန္လူႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္တို႔ ျဗဟၼာဝိဟာရ (ေမတၱာ၊က႐ုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာ) ျဖင့္ စ်ာန္သမာပတ္ရ၍ ျဗဟၼာဘုံသို႔ ေရာက္ျခင္းတူနိုင္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္တို႔မွာ ထိုျဗဟၼာဘုံ၌ပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳနိုင္သည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၂၆: ဒုတိယ ေမတၱာသုတ္ – Loving-kindness (2)/Good Will (2) [Ñanamoli | Thanissaro]
ျဗဟၼာဝိဟာရ (ေမတၱာ၊က႐ုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာ) ျဖင့္ စ်ာန္သမာပတ္ရေနခ်ိန္၌ ခႏၶာငါးပါးကို ရွုျခင္း ၁၁ မ်ိဳးျဖင့္ ရွုနိုင္ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးေသာအခါ အနာဂါမ္တို႔ေနရာ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာဘုံသို႔ ေရာက္၏။

အန ၄.၁၄၄: ၾသဘာသသုတ္Brightness [Thanissaro]
အလင္းေရာင္အားလုံးတြင္ ပညာအလင္းေရာင္သည္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္သည္။

အန ၄.၁၅၉: ဘိကၡဳနီသုတ္ The Nun [Thanissaro]
ဤကိုယ္ခႏၶာသည္ အာဟာရ၊တဏွာ၊မာနႏွင့္ ေမထုန္မွုကို မွီ၍ျဖစ္တည္လာသည္။ ထိုအာဟာရ၊တဏွာႏွင့္ မာနကို အာဟာရ၊တဏွာ၊မာနကိုပင္မွီ၍ ပယ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေမထုန္မွုကို ေမထုန္မွုကိုမွီ၍ မပယ္ရ။

အန ၄.၁၅၆: ကပၸသုတ္
Eon (World cycle) တစ္ခုျဖစ္ခ်ိန္ ပ်က္ခ်ိန္ မ်ားကို ႏွစ္ကာလ အပိုင္းအျခားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ မလြယ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။ ျမန္မာျပန္တြင္ “ကပၸ” Eon (World cycle) ကို “ကမၻာ” ဟု နားလည္လြယ္ရန္ ျပန္ဆိုထားပါသည္။

အန ၄.၁၆၂: ဝိတၳာရသုတ္(Modes of Practice) in Detail [Thanissaro]
မိမိ၏ပင္ကိုယ္စရိုက္ေပၚမူတည္၍ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ခ်မ္းသာစြာက်င့္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲစြာက်င့္ရျခင္း ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း လၽွင္ျမန္စြာတရားတိုးတက္ေရးမွာ မိမိအရည္အခ်င္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မွု စသည္တို႔ျဖင့္သာဆိုင္သည္။

အန ၄.၁၆၃: အသုဘသုတ္Unattractiveness [Thanissaro]
တရားအားထုတ္ရာတြင္ ခ်မ္းသာစြာက်င့္နည္းႏွင့္ ဆင္းရဲစြာက်င့္နည္း ႏွစ္နည္းရွိေသာ္လည္း လ်င္ျမန္စြာတရားတိုးတက္ေရးမွာ မိမိအရည္အခ်င္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မွု စသည္တို႔ျဖင့္သာဆိုင္သည္။

အန ၄.၁၆၄: ပဌမ ခမသုတ္Tolerant (1) [Thanissaro]
၄ မ်ိဳးေသာ အက်င့္တို႔တြင္ အဘယ္အက်င့္ကို က်င့္သုံးမည္နည္း။

အန ၄.၁၆၅: ဒုတိယ ခမသုတ္ Tolerant (2) [Thanissaro]
၄ မ်ိဳးေသာ အက်င့္တို႔တြင္ အဘယ္အက်င့္ကို က်င့္သုံးမည္နည္း။

  အန ၄.၁၇၀: ယုဂနႏၶသုတ္In Tandem [Thanissaro]
အရွင္အာနႏၵာက သမထႏွင့္ ဝိပႆနာ အခ်င္းခ်င္း အမွီျပဳ၍ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၇၃: မဟာေကာ႒ိကသုတ္To Kotthita [Thanissaro]
‘ဖႆာယတန’ ေျခာက္ပါး တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ပပဥၥတရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အန ၄.၁၇၈: ဇမၺာလီသုတ္The Waste-water Pool [Thanissaro]
သကာယႏွင့္ အဝိဇၨာ ခ်ဳပ္နိုင္ပုံ မခ်ဳပ္နိုင္ပုံကို အလြန္ေပၚလြင္ေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၇၉: နိဗၺာနသုတ္ –  Unbinding [Thanissaro]
အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူတို႔ မ်က္ေမွာက္ဘဝတြင္ နိဗၺာန္မရနိုင္ၾကသနည္း။

အန ၄.၁၈၁: ေယာဓာဇီဝသုတ္The Warrior [Thanissaro]
ရဟန္း၏ အဂၤါ ၄ ရပ္ကို ျမားသည္ေတာ္ သူရဲေကာင္း ဥပမာျဖင့္ ေဟာထားပါသည္။

အန ၄.၁၈၃: သုတသုတ္On What is Heard [Thanissaro]
စကားကို မွန္တိုင္း ေျပာသင့္သည္ ထင္ပါသလား။

အန ၄.၁၈၄: အဘယသုတ္Fearless [Thanissaro]
အခ်ိဳ႕ ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္၍ အခ်ိဳ႕ မေၾကာက္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

အန ၄.၁၉၂: ဌာနသုတ္Traits [Thanissaro]
လူ႔စရိုက္ လူ႔အရည္အေသြးစီစစ္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၉၉: တဏွာသုတ္Craving [Thanissaro]
မိမိကိုယ္ကို တဏွာရွိမရွိ မည္သို႔စစ္မည္နည္း။ ဤသုတ္တြင္ပါေသာ စကား ၃၆ ခြန္းကို စိတ္ထဲတြင္ ေျပာမိပါက တဏွာရွိေနသည္။

အန ၄.၂၀၀: ေပမသုတ္Affection [Thanissaro]
ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္၏။ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒါသျဖစ္၏။ ေဒါသေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္၏။ ေဒါသေၾကာင့္ ေဒါသျဖစ္၏။ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ေဒါသကင္းနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၂၃၇: အရိယမဂၢသုတ္The Noble Path [Thanissaro]
ကံ ၄ မ်ိဳး၏ အက်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ မည္းညစ္ေသာကံထက္ ျဖဴစင္ေသာကံက ပိုေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ မမည္းညစ္ မျဖဴစင္သည့္ ကံကုန္ဆုံးေသာ ကံက ပို၍ေကာင္းပါသည္။

အန ၄.၂၄၅: သိကၡာနိသံသသုတ္Training [Thanissaro]
ရဟန္းတရားသည္ အက်င့္သိေကၡာ၊ ပညာ၊ ဝိမုတၱိ၊ သတိ တို႔ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံရသည္။

အန ၄.၂၅၅: ပရိေယသနသုတ္Searches [Thanissaro]
အရိယာမဟုတ္သူတို႔သည္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းတို႔ကို ရရွိလၽွက္ လိုက္၍ရွာေနၾကသည္။

အန ၄.၂၅၈: ကုလသုတ္On Families [Thanissaro]
မိသားစု စည္းစိမ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းကင္းလို ပါသလား၊ ဤသုတ္တြင္ နည္းေပးထားပါသည္။

အန ၄.၂၆၂: အရညသုတ္A Wilderness Dweller [Thanissaro]
ေတာေက်ာင္း၌ သတင္းသုံးလိုေသာ ရဟန္းတို႔ရွိရမည့္ တရား ၄ ပါး။